SMB 2 ve SMB 3 bağlantıları için paket imzalamayı kapatma

Mac'inizde paket imzalama özelliğini nasıl kapatacağınızı öğrenin.

Bu makale arşivlendi ve artık Apple tarafından güncellenmiyor.

macOS 10.13.4 ve sonraki sürümlerinde paket imzalama saptanmış olarak kapalıdır. Sunucu tarafından sunulması halinde, SMB 2 ve SMB 3 bağlantıları için paket imzalama otomatik olarak açılır. Bu makaledeki yönergeler macOS 10.13.3 ve sonraki sürümleri içindir.

Bir SMB 2 veya SMB 3 bağlantısı kullanıyorsanız paket imzalama saptanmış olarak açıktır. Aşağıdaki durumlarda paket imzalamayı kapatmak isteyebilirsiniz:

 • Bir üçüncü taraf sunucusuna bağlandığınızda performans düşerse.
 • Paket imzalamayı desteklemeyen bir sunucuya bağlanamazsanız.
 • macOS SMB sunucunuza bir üçüncü taraf aygıtını bağlayamazsanız.

Paket imzalamayı kapatırsanız SMB bağlantısının güvenlik düzeyini düşürürsünüz. Paket imzalamayı yalnızca hem istemci hem sunucu güvenli bir ağdaysa kapatın.

macOS istemcisinde paket imzalamayı kapatma

macOS bilgisayarınızda bir /etc/nsmb.conf dosyası olup olmadığını kontrol edin.

macOS bilgisayarınızda /etc/nsmb.conf dosyası varsa

 1. /etc/nsmb.conf dosyasını açın.
 2. signing_required değerini aşağıdaki şekilde “no” olarak ayarlayın:
  [default]
  signing_required=no

 3. /etc/nsmb.conf dosyasını kaydedin.
 4. Değişikliklerin geçerlilik kazanması için, bağlı durumdaki tüm SMB paylaşımlarının bağlantısını kesip tekrar bağlayın.

macOS bilgisayarınızda /etc/nsmb.conf dosyası yoksa

 1. Terminal'i açın.
 2. signing_required değeri “no” olarak ayarlanmış bir /etc/nsmb.conf dosyası oluşturmak için aşağıdaki komutları kullanın:
  sudo -s
  echo "[default]" >> /etc/nsmb.conf
  echo "signing_required=no" >> /etc/nsmb.conf
  exit

 3. Değişikliklerin geçerlilik kazanması için, bağlı durumdaki tüm SMB paylaşımlarının bağlantısını kesip tekrar bağlayın.

SMB paylaşımlarını barındıran macOS bilgisayarında paket imzalamayı kapatma

macOS veya macOS Server adımlarını izleyin.

macOS'te

 1. Apple menüsü > Sistem Tercihleri'ni seçin, ardından Paylaşma'yı tıklayın.
 2. Dosya Paylaşma onay kutusunu temizleyin ve Paylaşma bölmesini kapatın.
 3. Terminal'de aşağıdaki komutu kullanın:
  sudo defaults write /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.smb.server SigningRequired -bool FALSE
 4. Apple menüsü > Sistem Tercihleri'ni seçin, ardından Paylaşma'yı tıklayın.
 5. Dosya Paylaşma onay kutusunu işaretleyin ve Paylaşma bölmesini kapatın.

macOS Server'da

 1. Terminal'i açın.
 2. Paket imzalamayı istemci için isteğe bağlı hale getirmek üzere Terminal'de aşağıdaki komutu kullanın:
  sudo defaults write /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.smb.server SigningRequired -bool FALSE

  sudo /usr/libexec/smb-sync-preferences
Yayın Tarihi: