Keynote slaytlarında nesneleri yönetmek için nesne listesini kullanma

Nesneleri seçmek, katman sırasında yukarı veya aşağı taşımak, gruplandırmak veya silmek için nesne listesinin nasıl kullanılacağını öğrenin.

Nesne listesini görüntülemek için Görüntüle simgesini tıklayın ve Nesne Listesini Göster'i seçin.

Seçilen slaytlardaki nesnelerin tümü listede görüntülenir.* Nesne listesini nesne türüne göre filtrelemek için Nesne listesini göster simgesini tıklayın. 

Nesne adına göre filtrelemek için arama alanını kullanın. Aramak istediğiniz tüm slaytları seçin ve ardından adın bir kısmını veya tamamını arama alanına yazın.

Bir nesnenin adını değiştirmek istiyorsanız adı çift tıklayın ve yeni adı girin.

Nesne listesinde görmeyi beklediğiniz bir nesne eksikse nesnenin filtrelenmemiş olduğundan emin olun.

Birden fazla nesne seçmek için tıklama sırasında Komut tuşunu basılı tutun. Birden fazla nesne seçtiğinizde, Nesneleri Hizala'yı veya Nesneleri Dağıt'ı seçmek için sağ tıklayın. Nesneleri gruplandırmak için birden fazla nesne seçin ve sağ tıklayın. Grupla'yı seçin.

Katman sırasındaki bir nesneyi taşımak istiyorsanız nesneyi listedeki başka bir nesnenin üstüne veya altına sürükleyin. Ayrıca, bir nesneyi başka bir slayta da sürükleyebilirsiniz.

Bir nesneyi kilitlemek için nesne listesinde işaretçinizi nesnenin üzerine getirin ve Kilidi Aç simgesini tıklayın. Kilidi açmak için Kilit simgesini tıklayın.

Slaytlarınızda nesneleri nasıl oluşturacağınızı ve kullanacağınızı öğrenin.

* Ana slayttaki yer tutucu, sesli nesne ve serbest yorum türünde olmayan nesneler nesne listesinde görünmez.

Yayın Tarihi: