Keynote slaytlarında nesneleri yönetmek için nesne listesini kullanma

Nesneleri seçmek, katman sırasında yukarı veya aşağı taşımak, gruplandırmak veya silmek için nesne listesinin nasıl kullanılacağını öğrenin.

Nesne listesini görüntülemek için Görüntü düğmesini  tıklayın ve Nesne Listesini Göster'i seçin.

Seçilen slaytlardaki nesnelerin tümü listede görüntülenir.* Nesne listesini nesne türüne göre filtrelemek için Filtre düğmesini  tıklayın. 

Nesne adına göre filtrelemek için arama alanını kullanın. Aramak istediğiniz tüm slaytları seçin ve ardından adın bir kısmını veya tamamını arama alanına yazın.

Bir nesnenin adını değiştirmek istiyorsanız adı çift tıklayın ve yeni adı girin.

Nesne listesinde görmeyi beklediğiniz bir nesne eksikse nesnenin filtrelenmemiş olduğundan emin olun.

Birden fazla nesne seçmek için tıklama sırasında Komut tuşunu basılı tutun. Birden fazla nesne seçtiğinizde, Nesneleri Hizala'yı veya Nesneleri Dağıt'ı seçmek için sağ tıklayın. Nesneleri gruplandırmak için birden fazla nesne seçin ve sağ tıklayın. Grupla'yı seçin.

Katman sırasındaki bir nesneyi taşımak istiyorsanız nesneyi listedeki başka bir nesnenin üstüne veya altına sürükleyin. Ayrıca, bir nesneyi başka bir slayta da sürükleyebilirsiniz.

Bir nesneyi kilitlemek için nesne listesinde işaretçinizi nesnenin üzerine getirin ve açık kilit simgesini  tıklayın. Kilidi açmak için, kilitli simgesini  tıklayın.

Slaytlarınızda nesneleri oluşturma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

* Ana slayttaki yer tutucu, sesli nesne ve serbest yorum türünde olmayan nesneler nesne listesinde görünmez.

Yayın Tarihi: