iPhone ve iPad için Numbers'da basitleştirilmiş veri girişi hakkında bilgi edinme

iOS ve iPadOS için Numbers, yaptığınız girişe göre verileri otomatik olarak biçimlendirir. Biçimi değiştirme ve klavyeyle veri girme hakkında bilgi edinin.

Numbers'da hesap tablonuza veri eklemeyi kolaylaştıran birçok farklı klavye bulunur. Yatay yönde düzenleme yapmak için iPhone veya iPad'inizi yan da çevirebilirsiniz.

Numbers, veri girdiğinizde bir hücreye yaptığınız girişi otomatik olarak tanır ve hücreyi uygun şekilde biçimlendirir. Örneğin, "$100" değerini girerseniz Numbers hücreyi otomatik olarak para birimi için biçimlendirir ve hücreyi düzenlediğiniz sırada Sayısal Klavye'yi kullanır. 

Bir hücrenin biçimini değiştirmek istiyorsanız düzenlemek istediğiniz hücreye, Biçim düğmesine , ardından Biçim'e dokunun. Hücreye uygulamak için bir biçime veya biçimin ayrıntılarını görmek üzere Daha Fazla Bilgi düğmesine  dokunun.

Metin klavyesi

Bu, sözcükleri, sayıları, tarihleri ve daha fazlasını yazmak için kullanabileceğiniz saptanmış klavyedir. iPad'de sayıları ve diğer karakterleri girmek için hareket tuşlarını da kullanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde sayı veya sembol girmek için bir tuşu aşağı sürükleyin ve ardından parmağınızı kaldırın.


Sayısal klavye

 

Sayı, para birimi değeri veya kesir girmek için Sayısal Klavye düğmesine  dokunun. Ayrıca, yıldızlı beğeni ve onay kutusu eklemek veya bilimsel E gösterimi biçiminde sayı girmek için de bu klavyeyi kullanabilirsiniz.


Tarih, saat ve süre klavyeleri

 

Hızlı bir şekilde tarih ve saat girmek üzere tasarlanmış klavyeleri kullanmak için Tarih ve Saat Klavyesi düğmesine , ardından Tarih ve Saat veya Süre düğmesine dokunun. Mevcut bir saat değerini ayarlamak için klavyenin üst kısmında bulunan - ve + düğmelerini kullanın.


Formül klavyesi

 

Formüllere işlev, sayı ve sembol eklemek için formül klavyesini kullanabilirsiniz. Klavye görünmüyorsa Klavyeyi Göster düğmesine , ardından Formül Klavyesi düğmesine  dokunarak bir formülü düzenlemeye başlayabilirsiniz. iPad'de hızlı bir şekilde sayı veya sembol girmek için bir tuşu aşağı sürükleyip parmağınızı kaldırın ya da iPhone'da sayısal klavyeye geçin. Ayrıca, klavyenin üst kısmındaki sembol düğmelerine dokunarak da sembol girebilirsiniz.

Yayın Tarihi: