iOS 2.6 için Keynote 6.6, Pages 5.6, Numbers 3.6 ve iWork uygulamalarının güvenlik içeriği hakkında

Bu belgede iOS 2.6 için Keynote 6.6, Pages 5.6, Numbers 3.6 ve iWork uygulamalarının güvenlik içeriği açıklanmaktadır.

Apple, müşterilerini korumak amacıyla, tam denetim gerçekleştirilene ve gerekli yamalar veya sürümler kullanıma sunulana kadar güvenlik sorunlarını açıklamaz, tartışmaz veya onaylamaz. Apple Ürün Güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Apple Ürün Güvenliği web sitesine bakın.

Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı hakkında bilgi için Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı'nı kullanma başlıklı makaleye bakın.

Mümkün olduğunda, daha fazla bilgi sağlamak amacıyla güvenlik açıklarından söz edilirken CVE Kimlikleri kullanılır.

Diğer güvenlik güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi için Apple güvenlik güncellemeleri başlıklı makaleye bakın.

iOS 2.6 için Keynote 6.6, Pages 5.6, Numbers 3.6 ve iWork

 • Keynote, Pages ve Numbers

  İlgili işletim sistemleri: OS X Yosemite 10.10.4 veya sonrası, iOS 8.4 veya sonrası

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir belgesin açılması kullanıcı bilgilerinin açığa çıkmasına neden olabilir

  Açıklama: Kötü amaçlarla oluşturulmuş belgelerin ayrıştırılmasında birden fazla doğrulama sorunu vardı. Bu sorunlar girdi doğrulaması iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-3784: INTEGRITY S.A.'dan Bruno Morisson

  CVE-2015-7032 : Behrouz Sadeghipour (@Nahamsec) ve Patrik Fehrenbach (@ITSecurityguard)

 • Keynote, Pages ve Numbers

  İlgili işletim sistemleri: OS X Yosemite 10.10.4 veya sonrası, iOS 8.4 veya sonrası

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir belgenin açılması, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: Kötü amaçlarla oluşturulmuş belgelerin ayrıştırılmasında bir bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorun belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-7033 : Google Security Team'den Felix Groebert

 • Pages

  İlgili işletim sistemleri: OS X Yosemite 10.10.4 veya sonrası, iOS 8.4 veya sonrası

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir Pages belgesinin açılması, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: Kötü amaçlarla oluşturulmuş Pages belgelerinin ayrıştırılmasında bir bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorun belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-7034 : Google Security Team'den Felix Groebert

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Yayın Tarihi: