iTunes 12.3.1'in güvenlik içeriği hakkında

Bu belgede iTunes 12.3.1'in güvenlik içeriği açıklanmaktadır.

Apple, müşterilerini korumak amacıyla, tam denetim gerçekleştirilene ve gerekli yamalar veya sürümler kullanıma sunulana kadar güvenlik sorunlarını açıklamaz, tartışmaz veya onaylamaz. Apple Ürün Güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Apple Ürün Güvenliği web sitesine bakın.

Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı hakkında bilgi için Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı'nı kullanma başlıklı makaleye bakın.

Mümkün olduğunda, daha fazla bilgi sağlamak amacıyla güvenlik açıklarından söz edilirken CVE Kimlikleri kullanılır.

Diğer güvenlik güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi için Apple güvenlik güncellemeleri başlıklı makaleye bakın.

iTunes 12.3.1

 • iTunes

  İlgili ürünler: Windows 7 ve sonrası

  Etki: iTunes üzerinden iTunes Store'da gezinirken, iki bağlantı noktası arasındaki bağlantıyı izinsiz olarak izleyen bir kişinin saldırıda bulunması (aradaki adam saldırısı) uygulamanın beklenmeyen bir şekilde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: WebKit'te birden çok bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorunlar belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-5928 : Apple

  CVE-2015-5929 : Apple

  CVE-2015-5930 : Apple

  CVE-2015-5931

  CVE-2015-7002 : Apple

  CVE-2015-7011 : Apple

  CVE-2015-7012 : Apple

  CVE-2015-7013 : Apple

  CVE-2015-7014

 • iTunes

  İlgili ürünler: Windows 7 ve sonrası

  Etki: CoreText kullanan uygulamalar, uygulamanın beklenmedik şekilde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine açık olabilir

  Açıklama: Metin dosyalarının işlenmesinde birden çok bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorunlar belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-6975 : John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-6992 : John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-7017 : John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Yayın Tarihi: