iOS 9.1'in güvenlik içeriği hakkında

Bu belgede iOS 9.1'in güvenlik içeriği açıklanmaktadır.

Apple, müşterilerimizi korumak amacıyla tam bir inceleme gerçekleştirilip gerekli yamalar veya sürümler kullanıma sunulana kadar güvenlik sorunlarını açıklamaz, tartışmaz veya onaylamaz. Apple Ürün Güvenliği hakkında daha fazla bilgi almak için Apple Ürün Güvenliği web sitesine bakın.

Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı hakkında bilgi için Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı'nı kullanma başlıklı makaleye bakın.

Mümkün olduğunda daha fazla bilgi sağlamak amacıyla güvenlik açıklarından söz edilirken CVE Kimlikleri kullanılır.

Diğer güvenlik güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi almak için Apple güvenlik güncellemeleri başlıklı makaleye bakın.

iOS 9.1

 • Accelerate Framework

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesinin ziyaret edilmesi rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: Accelerate Framework'te çoklu kullanım modunda bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorun erişimci öğe doğrulaması ve nesne kilitleme işlemi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-5940: Apple

 • Bom

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir arşivi açmak rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: CPIO arşivlerinin işlenmesinde dosya geçişi güvenlik açığı vardı. Bu sorun meta veri doğrulaması iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-7006: Azimuth Güvenlik'ten Mark Dowd

 • CFNetwork

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesini ziyaret etmek çerezlerin üzerine yazılmasına neden olabilir

  Açıklama: Farklı harf büyüklüğüne sahip çerezlerin işlenmesinde ayrıştırma sorunu vardı. Bu sorun ayrıştırma işlemi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-7023: Marvin Scholz ve Michael Lutonsky; Tsinghua Üniversitesi'nden Xiaofeng Zheng ve Jinjin Liang, California Üniversitesi Berkeley'den Jian Jiang, Tsinghua Üniversitesi ve International Computer Science Institute'dan Haixin Duan, Microsoft Research Redmond'dan Shuo Chen, Huawei Kanada'dan Tao Wan, International Computer Science Institute ve California Üniversitesi, Berkeley'den Nicholas Weaver (CERT/CC tarafından koordine edildi)

 • configd

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Kötü amaçlı bir uygulama ayrıcalıkları yükseltebilir

  Açıklama: DNS istemci arşivinde yığına bağlı arabellek taşması sorunu vardı. Yerel configd servisinden sahte yanıtlar gönderebilen kötü amaçlı bir uygulama DNS istemcilerinde rastgele kod yürütülmesine neden olabilir.

  CVE kimliği

  CVE-2015-7015: PanguTeam

 • CoreGraphics

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesinin ziyaret edilmesi rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: CoreGraphics'te birden çok bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorunlar belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-5925: Apple

  CVE-2015-5926: Apple

 • CoreText

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir font dosyasını işlemek, rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: Font dosyalarının işlenmesinde birden çok bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorunlar, sınırların denetimi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-6975: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-6992: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-7017: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • Disk Görüntüleri

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Kötü amaçlı bir uygulama sistem ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir

  Açıklama: Disk görüntülerinin ayrıştırılmasında bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorun belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-6995: Google Project Zero'dan Ian Beer

 • FontParser

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir font dosyasını işlemek, rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: Font dosyalarının işlenmesinde birden çok bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorunlar, sınırların denetimi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-5927: Apple

  CVE-2015-5942

  CVE-2015-6976: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-6977: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-6978: Jaanus Kp, Clarified Security, HP Zero Day Initiative ile birlikte

  CVE-2015-6990: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-6991: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-6993: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-7008: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-7009: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-7010: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-7018: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

 • GasGauge

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Kötü amaçlı bir uygulama çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir

  Açıklama: Çekirdekte bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorun belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-6979: PanguTeam

 • Grand Central Dispatch

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir paketi işlemek rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: Gönderim aramalarının işlenmesinde bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorun belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-6989: Apple

 • Grafik Sürücüsü

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Kötü amaçlı bir uygulamayı çalıştırmak çekirdek içinde rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: AppleVXD393'te tür karışıklığı sorunu vardı. Bu sorun belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-6986: Qihoo 360 Nirvan Team'den Proteas

 • ImageIO

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir görüntü dosyasını açmak rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: Görüntü meta verilerinin ayrıştırılmasında birden çok bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorunlar meta veri doğrulaması iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-5935: Apple

  CVE-2015-5936: Apple

  CVE-2015-5937: Apple

  CVE-2015-5939: Apple

 • IOAcceleratorFamily

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Kötü amaçlı bir uygulama sistem ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir

  Açıklama: IOAcceleratorFamily'de bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorun belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-6996: Google Project Zero'dan Ian Beer

 • IOHIDFamily

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Kötü amaçlı bir uygulama çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir

  Açıklama: Çekirdekte bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorun belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-6974: Luca Todesco (@qwertyoruiop)

 • Çekirdek

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Yerel bir uygulama servis reddine neden olabilir

  Açıklama: Çekirdekte girdi doğrulama sorunu vardı. Bu sorun girdi doğrulama işlemi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-7004: NowSecure Research Team'den Sergi Alvarez (pancake)

 • Çekirdek

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Ayrıcalıklı ağ konumuna sahip bir saldırgan rastgele kod yürütebilir

  Açıklama: Çekirdekte başlatılmamış bellek sorunu vardı. Bu sorun, belleğin başlatılması iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-6988: The Brainy Code Scanner (m00nbsd)

 • Çekirdek

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Yerel bir uygulama servis reddine neden olabilir

  Açıklama: Sanal belleğin yeniden kullanımında sorun vardı. Bu sorun doğrulama işlemi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-6994: Google Inc.'ten Mark Mentovai

 • mDNSResponder

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Yetkisiz bir saldırgan uygulamanın beklenmeyen bir şekilde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: DNS veri ayrıştırmasında birden çok bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorunlar, sınırların denetimi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-7987: Alexandre Helie

 • mDNSResponder

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Yerel bir uygulama servis reddine neden olabilir

  Açıklama: Null işaretçi dereferans sorunu belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-7988: Alexandre Helie

 • Bildirim Merkezi

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Telefon ve Mesajlar bildirimleri, seçenek devre dışı bırakılsa bile kilitli ekranda görünebilir

  Açıklama: Telefon veya Mesajlar için "Kilitli Ekranda Göster" seçeneği kapatıldığında konfigürasyon değişiklikleri hemen uygulanmıyordu. Bu sorun durum yönetimi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-7000: Hampton School'dan William Redwood

 • OpenGL

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesinin ziyaret edilmesi rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: OpenGL'de bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorun belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-5924: Apple

 • Güvenlik

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir sertifikayı işlemek rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: ASN.1 kod çözücüsünde birden çok bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorunlar girdi doğrulaması iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-7059: Mozilla'dan David Keeler

  CVE-2015-7060: Mozilla'dan Tyson Smith

  CVE-2015-7061: Google'dan Ryan Sleevi

 • Güvenlik

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Kötü amaçlı bir uygulama rastgele dosyaların üzerine yazabilir

  Açıklama: AtomicBufferedFile açıklayıcılarının işlenmesinde çift serbest bırakma sorunu vardı. Bu sorun AtomicBufferedFile açıklayıcılarının doğrulama işlemi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-6983: Chrome Ekibi'nden David Benjamin, Greg Kerr, Mark Mentovai ve Sergey Ulanov

 • Güvenlik

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Saldırgan, iptal edilen bir sertifikanın geçerli görünmesini sağlayabilir

  Açıklama: OSCP istemcisinde doğrulama sorunu vardı. Bu sorun OSCP sertifikasının sona erme tarihi kontrol edilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-6999: Apple

 • Güvenlik

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: İptal denetimi gerektirecek şekilde yapılandırılan bir güven değerlendirmesi, iptal denetimi başarısız olsa bile başarılı olabilir

  Açıklama: kSecRevocationRequirePositiveResponse bayrağı belirtilmesine rağmen uygulanmıyordu. Bu sorun bayrağın uygulanması sağlanarak giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-6997: Apple

 • Telefon

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Kötü amaçlı bir uygulama hassas kullanıcı bilgilerini sızdırabilir

  Açıklama: Telefon arama durumu sorgulamasında kullanılan yetkilendirme denetimlerinde sorun vardı. Bu sorun ek yetkilendirme durum sorgulamaları aracılığıyla giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-7022: NESO Security Labs'den Andreas Kurtz

 • WebKit

  İlgili ürünler: iPhone 4s ve sonraki modelleri, iPod touch (5. nesil) ve sonraki modelleri, iPad 2 ve sonraki modelleri

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesinin ziyaret edilmesi rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: WebKit'te birden çok bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorunlar belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-5928: Apple

  CVE-2015-5929: Apple

  CVE-2015-5930: Apple

  CVE-2015-6981

  CVE-2015-6982

  CVE-2015-7002: Apple

  CVE-2015-7005: Apple

  CVE-2015-7012: Apple

  CVE-2015-7014

  CVE-2015-7104: Apple

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler bir öneri veya onay niteliği taşımadan sunulmuştur. Üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçilmesi, performansı veya kullanılması konusunda Apple hiçbir sorumluluk kabul etmez. Apple, üçüncü taraf web sitelerinin doğruluğu veya güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Ek bilgi için tedarikçi ile irtibat kurun.

Yayın Tarihi: