Yönetilen uygulamaları, belgeleri ve verileri yedekleme ve geri yükleme

MDM tarafından atanan uygulamaları, belgeleri ve verileri yedeklemek ve geri yüklemek için hangi seçenekleri kullanacağınızı öğrenin.

Belirli bir kullanıcıya veya aygıta uygulama atamak için Mobil Aygıt Yönetimi'ni (MDM) kullanabilirsiniz. MDM kullanarak bir uygulamayı yüklerken şu iki seçeneğiniz vardır:

  • Uygulama belgelerinin ve verilerin yedeklenmesini önleme
  • MDM profili kaldırıldığında uygulamayı kaldırma

Bu seçenekler uygulamaları ve uygulama verilerini yedekleyip yedekleyemeyeceğinizi ve nasıl geri yükleyeceğinizi belirlemenize yardımcı olur.

Uygulama belgelerini ve verilerini yedekleme ve geri yükleme

Veriler, profiller ve yönetilen ayarlar iCloud ve iTunes'a yedeklenir. Bir yedeklemeyi aynı aygıta geri yüklediğinizde, verileri olmayanlar da dahil tüm uygulamalar geri yüklenir.

Bir uygulamayı yüklemek için Profile Manager'ı kullandığınızda belgeler ve veriler her zaman yedeklenir ve MDM profili kaldırıldığında uygulama her zaman kaldırılır. Kullanıcı verilerini yedeklemek istemiyorsanız şu sınırlamaları kullanabilirsiniz:

  • Kullanıcıların söz konusu uygulamanın belgelerini ve verilerini yedeklemesini veya geri yüklemesini önlemek için MDM'de "Prevent backup of the app data" (Uygulama verilerinin yedeklenmesini engelle) öğesini seçin.
  • Söz konusu uygulamanın verilerini yedeklemek için "Remove app when MDM profile is removed" (MDM profili kaldırıldığında uygulamayı kaldır) öğesini seçin. Yalnızca yedeklemeyi aynı aygıta geri yüklerseniz verileri geri yükleyebilirsiniz. Yedeklemeyi yeni bir aygıta geri yüklerseniz veriler geri yüklenmez.
  • Uygulama verilerini yeni bir aygıta yedeklemek ve geri yüklemek için, uygulama belgelerinin ve verilerin yedeklenmesini engellemeyi ve MDM profili kaldırıldığında uygulamayı kaldırmayı seçmeyin.

Daha fazla bilgi için MDM çözümünüzün belgelerine bakın.

Bir uygulamayı yedekleme ve geri yükleme

Bir yedeklemeyi aynı aygıta geri yüklerseniz hiçbir verisi olmayanlar da dahil tüm uygulamalar geri yüklenir.

Yedeklemeyi yeni bir aygıta geri yüklerseniz bazı uygulamalar geri yüklenmeyebilir. Bu, uygulamayı bir kullanıcıya mı yoksa bir aygıta mı atadığınıza bağlıdır:

  • Uygulamayı bir aygıta atadıysanız yedeklemeyi yeni bir aygıta geri yüklediğinizde uygulama geri yüklenmez. Uygulamayı yeni aygıta yeniden yüklemeniz gerekir.
  • Uygulamayı bir kullanıcıya atadıysanız "Remove app when MDM profile is removed" (MDM profili kaldırıldığında uygulamayı kaldır) öğesini seçmediğiniz sürece yedeklemeyi yeni bir aygıta geri yüklediğinizde uygulama geri yüklenir.
Yayın Tarihi: