iPhone, iPad ve iPod touch'da VoiceOver rotoru hakkında

VoiceOver rotorunu kullanarak VoiceOver'ın çalışma şeklini değiştirebilirsiniz. VoiceOver'ın ses düzeyini veya konuşma hızını değiştirebilir, ekrandaki bir öğeden sonraki öğeye gidebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

VoiceOver rotorunu kullanma

İlk olarak, VoiceOver'ı açmadıysanız Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik bölümünden açın.

Rotoru kullanmak için, iOS aygıtınızın ekranında iki parmağınızı bir düğme çeviriyormuş gibi çevirin. VoiceOver ilk rotor seçeneğini söyler. Daha fazla seçenek duymak için parmaklarınızı çevirmeye devam edin. Bir seçeneği belirlemek için parmaklarınızı kaldırın.

Bir seçeneği belirledikten sonra, bu seçeneği kullanmak için parmağınızı ekranda hafifçe yukarı veya aşağı itin. Örneğin bir belge açıkken Sözcükler seçimini yaparsanız, hafifçe aşağı veya yukarı ittiğinizde VoiceOver bir sonraki veya bir önceki sözcüğe gider.

Burada rotor seçeneklerinin bir listesi ve işlevleri verilmiştir.

Dolaşma seçenekleri

Tüm bu seçenekler sayesinde, tek parmağınızla üstten alta doğru hafifçe iterek ekrandaki bir öğeden sonraki öğeye gidebilirsiniz. VoiceOver'ı önceki öğeye alttan üste doğru hafifçe iterek götürebilirsiniz.

Karakterler, Sözcükler ve Satırlar sayesinde metni yazarken gözden geçirebilirsiniz:

 • Karakterler: Bir defada tek bir karakter okur.
 • Sözcükler: Bir defada tek bir sözcük okur.
 • Satırlar: Bir defada tek bir satır okur. 

Şu seçenekler sayesinde sayfa veya ekran düzeninde hareket edebilirsiniz: 

 • Taşıyıcılar: Bir ekran taşıyıcısından bir sonrakine gider. Örneğin, Dock ve Ana Ekran birer taşıyıcıdır. 
 • Başlıklar: Bir başlıktan bir sonrakine gider. Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler'de bu rotoru kullanmayı deneyin.
 • Referans Noktaları: HTML içeriğindeki (web sayfası veya HTML biçimindeki e-postalar gibi) başlıklar, gezinme öğeleri ve düğmeler arasında hareket eder.
 • Benzer Öğe: Bir öğeden, aynı türdeki bir sonraki öğeye gider. Bu seçeneği bir Safari web aramasının sonuçlarındaki bağlantılarla kullanmayı deneyin.
 • Düşeyde Dolaşma: Tek parmakla düşey düzlemde yapılan hafifçe itmelerle yukarı veya aşağı gider. Bunu Ana Ekran'da deneyin.
 • Statik Metin: Statik HTML metnindeki bir satırdan sonraki bir satıra gider. Statik metin sayfadaki ana metindir. Örneğin bağlantılar veya düğme adları statik metin değildir.

Şu seçenekleri kullanarak bağlantılar arasında hareket edin:

 • Bağlantılar: Bir bağlantıdan bir sonrakine gider.
 • Gidilen Bağlantılar: Bir bağlantıdan, daha önce tıkladığınız bir sonraki bağlantıya gider.
 • Gidilmeyen Bağlantılar: Bir bağlantıdan, henüz tıklamadığınız bir sonraki bağlantıya gider.
 • Sayfa İçi Bağlantılar: Bir web sayfasında bulunan bir sayfa içi bağlantıdan sonrakine gider.

Bir sayfada hareket etmenin diğer yolları şunlardır:

 • Tablolar: VoiceOver imlecini web sayfasındaki bir tablonun başlangıcına götürür.
 • Listeler: VoiceOver imlecini web sayfasındaki bir listenin başlangıcına götürür.
 • Düğmeler: HTML içeriğindeki bir düğmeden bir sonrakine gider.
 • Form Denetimleri: Bir form kullanılırken düğmeler ve menüler arasında hareket eder.
 • Metin Alanları: HTML içeriğindeki bir metin alanından bir sonrakine gider.
 • Arama Alanları: HTML içeriğindeki bir arama alanından bir sonrakine gider.
 • Görüntüler: Görüntülere gider.

VoiceOver'ın konuşma, okuma ve ses çıkarma şeklini değiştirme

Konuşma Hızı: VoiceOver'ın konuşma hızını değiştirir. Daha hızlı veya daha yavaş konuşması için tek parmağınızla hafifçe yukarı veya aşağı itin. Konuşma hızı, her itmede yüzde 5 değişir.

Ses Yüksekliği: VoiceOver'ın konuşma sesinin yüksekliğini değiştirir. Bu, sistem ses yüksekliğinden ayrıdır. Daha yüksek veya daha alçak sesle konuşması için tek parmağınızla hafifçe yukarı veya aşağı itin. Ses yüksekliği, her itmede yüzde 5 değişir. 

Noktalama: VoiceOver'ın noktalama işaretlerini okuma şeklini değiştirir. Noktalama işaretlerinin hepsi, bazıları ve hiçbiri seçenekleri arasında geçiş yapmak için tek parmağınızla hafifçe yukarı veya aşağı itin.

Sesler: VoiceOver ses efektlerini (tıklamalar ve imleç sesleri) açıp kapatır. Tek parmağınızla hafifçe yukarı veya aşağı itin.

İpuçları: VoiceOver İpuçlarını açıp kapatır. Tek parmağınızla hafifçe yukarı veya aşağı itin.

Ses Zayıflaması: VoiceOver konuşurken diğer ses içeriğinin sesini kısar. Tek parmağınızla hafifçe yukarı veya aşağı itin.

Yazma şeklinizi değiştirme

Yazma Modu seçeneğini kullanarak Standart Yazma, Dokunarak Yazma ve Doğrudan Dokunarak Yazma modları arasında geçiş yapın. Modlar arasında geçiş yapmak için tek parmağınızla hafifçe yukarı veya aşağı itin.

Bir yazma modu seçmek için rotoru kullanmak yerine Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Yazma Stili öğesine de gidebilirsiniz.

Yazma modlarını şu şekilde kullanabilirsiniz:

Standart Yazma

Sola veya sağa kaydırarak klavyede bir tuş seçin ve ardından, karakteri girmek için çift dokunun. Alternatif olarak bir parmağınızı klavye üzerinde hareket ettirerek bir tuş seçin ve bir parmağınızla tuşu basılı tutarken diğer parmağınızla ekrana dokunun.

VoiceOver seçildiğinde tuşu söyler ve karakter girildiğinde tekrar söyler.

Dokunarak Yazma

Klavyede bir tuşu dokunarak seçin, ardından karakteri girmek için parmağınızı kaldırın. Yanlış tuşa dokunursanız, parmağınızı istediğiniz tuşa kaydırın.

VoiceOver dokunduğunuz her tuşun karakterini söyler. VoiceOver parmağınızı kaldırdığınızda karakteri girer.

Doğrudan Dokunarak Yazma

VoiceOver kapalıyken olduğu gibi yazın. Bu mod VoiceOver'ı yalnızca yazma için kapatır.

Giriş, eylemler ve büyütme seçenekleri

El Yazısı: Metni klavyeyle yazmak yerine elle yazmanıza olanak sağlar.

Ekrandan Braille Girişi: Braille ekran klavyesini açar.

Eylemler: Bir parmağınızla çift dokunduğunuzda ne olacağını seçer. Örneğin Mail'de bu rotor Sil, Öğeyi Etkinleştir, Okundu Olarak İşaretle, Bayrak Ekle ve diğer seçenekler arasında seçim yapar.

Büyütme: Büyütme ve küçültme yapar. Bir parmağınızla üstten alta veya alttan üste hafifçe itin. Bunu Kamera uygulamasında deneyin. Bu, Büyütme Erişilebilirlik özelliğini denetlemez.

Seçeneklerinizi belirleyin

Yukarıdaki seçeneklerden bazıları saptanmış olarak rotorda mevcuttur, bazılarıysa isteğe bağlıdır.

Rotor seçeneklerinizi belirlemek için, Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Rotor bölümüne gidin. Ardından rotorda göstermek istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Bazı seçenekler her zaman rotorda bulunmaz. Örneğin, Yazma Modu yalnızca klavye varken rotorda bulunur.

Yayın Tarihi: