OS X Yosemite 10.10.3 ve Güvenlik Güncellemesi 2015-004'ün güvenlik içeriği hakkında

Bu belgede OS X Yosemite 10.10.3 ve Güvenlik Güncellemesi 2015-004'ün güvenlik içeriği açıklanmaktadır.

Apple, müşterilerini korumak amacıyla, tam denetim gerçekleştirilene ve gerekli yamalar veya sürümler kullanıma sunulana kadar güvenlik sorunlarını açıklamaz, tartışmaz veya onaylamaz. Apple Ürün Güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Apple Ürün Güvenliği web sitesine bakın.

Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı hakkında bilgi için Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarını kullanma başlıklı makaleye bakın.

Mümkün olduğunda, daha fazla bilgi sağlamak amacıyla güvenlik açıklarından söz edilirken CVE Kimlikleri kullanılır.

Diğer Güvenlik Güncellemeleri hakkında bilgi için Apple Güvenlik Güncellemeleri başlıklı makaleye bakın.

OS X Yosemite 10.10.3 ve Güvenlik Güncellemesi 2015-004

 • Yönetici Çerçevesi

  İlgili işletim sistemleri: OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Bir işlem uygun bir kimlik doğrulaması olmadan yönetici ayrıcalıkları kazanabilir

  Açıklama: XPC yetkileri denetlenirken bir sorun oluştu. Bu sorun yetkilerin denetimi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1130: TruSec'te Emil Kvarnhammar
   

 • apache

  İlgili İşletim Sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Apache'de birden çok güvenlik açığı

  Açıklama: Apache'nin 2.4.10 ve 2.2.29'dan önceki sürümlerinde, uzaktan bir saldırganın rastgele kod yürütebileceği bir açık da dahil çeşitli güvenlik açıkları vardı. Bu sorunlar, Apache'yi 2.4.10 ve 2.2.29 sürümlerine güncelleyerek giderildi

  CVE kimliği

  CVE-2013-5704

  CVE-2013-6438

  CVE-2014-0098

  CVE-2014-0117

  CVE-2014-0118

  CVE-2014-0226

  CVE-2014-0231
 • ATS

  İlgili İşletim Sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Yerel bir kullanıcı, sistem ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir

  Açıklama: Fontd'de birçok girdi doğrulaması sorunu vardı. Bu sorunlar girdi doğrulaması iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1131: Google Project Zero'dan Ian Beer

  CVE-2015-1132: Google Project Zero'dan Ian Beer

  CVE-2015-1133: Google Project Zero'dan Ian Beer

  CVE-2015-1134: Google Project Zero'dan Ian Beer

  CVE-2015-1135: Google Project Zero'dan Ian Beer

 • Sertifika Güven Politikası

  Etki: Sertifika güven politikası güncellendi

  Açıklama: Sertifika güven politikası güncellendi. Sertifikaların tam listesini görüntüleyin.

 • CFNetwork HTTPProtocol

  İlgili işletim sistemleri: OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Tek kaynağa ait olan çerezler diğer kaynağa gönderilebilir

  Açıklama: Yeniden yönlendirme işlemesi sırasında etki alanları arası bir çerez sorunu vardı. Bir yeniden yönlendirme yanıtında ayarlanan çerezler, başka bir kaynağa ait yeniden yönlendirme hedefine aktarılabilir. Bu sorun yeniden yönlendirmelerin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1089: Niklas Keller (http://kelunik.com)

 • CFNetwork Bölümü

  İlgili işletim sistemleri: OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Kimlik doğrulama bilgileri başka bir kaynaktaki sunucuya gönderilebilir

  Açıklama: Yeniden yönlendirmenin işlenmesinde bir etki alanları arası HTTP istek başlıkları sorunu vardı. Bir yeniden yönlendirme yanıtında gönderilen HTTP istek başlıkları başka bir kaynağa aktarılabilir. Bu sorun yeniden yönlendirmelerin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1091: Diego Torres (http://dtorres.me)

 • CFURL

  İlgili işletim sistemleri: OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesinin ziyaret edilmesi rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: URL işleme sürecinde bir girdi doğrulama işlemi sorunu vardı. Bu sorun, URL doğrulaması iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1088: Luigi Galli

 • CoreAnimation

  İlgili İşletim Sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesinin ziyaret edilmesi rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: CoreAnimation'da kullanımla ilgili bir sorun vardı. Bu sorun, karşılıklı dışlama yönetiminin iyileştirilmesiyle giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1136: Apple

 • FontParser

  İlgili İşletim Sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Kötü amaçla oluşturulmuş bir font dosyasını işleme, rastgele kod yürütmeye neden olabilir

  Açıklama: Font dosyalarının işlenmesinde birden çok bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorunlar sınırların denetimi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1093: Marc Schoenefeld

 • Grafik Sürücü

  İlgili işletim sistemleri: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Yerel bir kullanıcı, sistem ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir

  Açıklama: NVIDIA grafik sürücüsünün belirli IOService kullanıcı istemcisi türlerini işlemesinde bir NULL işaretçi başvurusu vardı. Bu sorun, ek bağlam doğrulaması ile giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1137: Yahoo Pentest Ekibi'nden Frank Graziano ve John Villamil

 • Hypervisor

  İlgili işletim sistemleri: OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Yerel bir uygulama hizmet reddine yol açabilir

  Açıklama: Hypervisor çerçevesinde bir girdi doğrulama sorunu vardı. Bu sorun, girdi doğrulama işlemi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1138: Izik Eidus ve Alex Fishman

 • ImageIO

  İlgili İşletim Sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Kötü amaçla oluşturulmuş bir .sgi dosyasını işleme, rastgele kod yürütmeye neden olabilir

  Açıklama: .sgi dosyalarının işlenmesinde bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorun sınırların denetimi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1139: Apple

 • IOHIDFamily

  İlgili işletim sistemleri: OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Kötü amaçlı bir HID aygıtı rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: IOHIDFamily API'sinde bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorun belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1095: Andrew Church

 • IOHIDFamily

  İlgili İşletim Sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Yerel bir kullanıcı, sistem ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir

  Açıklama: IOHIDFamily'de arabellek taşması sorunu vardı. Bu sorun belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1140: HP's Zero Day Initiative ile çalışan lokihardt@ASRT, HP's Zero Day Initiative (ZDI) ile çalışan Luca Todesco, Vitaliy Toropov

 • IOHIDFamily

  İlgili işletim sistemleri: OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Yerel bir kullanıcı çekirdek belleği düzenini belirleyebilir

  Açıklama: IOHIDFamily'de çekirdek belleği içeriğinin açığa çıkmasına neden olan bir sorun vardı. Bu sorun sınırların denetimi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1096: IOActive'den Ilja van Sprundel

 • IOHIDFamily

  İlgili işletim sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5

  Etki: Kötü amaçlı bir uygulama sistem ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir

  Açıklama: IOHIDFamily'nin anahtar eşleşme özelliklerini işlemesinde bir yığın arabellek taşması vardı. Bu sorun sınırların denetimi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4404: Google Project Zero'dan Ian Beer

 • IOHIDFamily

  İlgili işletim sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5

  Etki: Kötü amaçlı bir uygulama sistem ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir

  Açıklama: IOHIDFamily'nin anahtar eşleşme özelliklerini işlemesinde bir null işaretçi başvurusu vardı. Bu sorun, IOHIDFamily anahtar eşleşme özellikleri doğrulamasının geliştirilmesi ile çözümlendi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4405: Google Project Zero'dan Ian Beer

 • IOHIDFamily

  İlgili işletim sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5

  Etki: Bir kullanıcı, sistem ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebiliyordu

  Açıklama: IOHIDFamily sürücüsünde bellek sınırı dışına yazma sorunu vardı. Bu sorun, girdi doğrulama işlemi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4380: Adlab of Venustech'ten cunzhang

 • Çekirdek

  İlgili işletim sistemleri: OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Yerel bir kullanıcı sistemin beklenmeyen şekilde sonlanmasına neden olabilir

  Açıklama: Çekirdekteki sanal bellek işlemlerinin işlenmesinde bir sorun vardı. Bu sorun mach_vm_read işleminin işlenmesi iyileştirilerek düzeltildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1141: www.frida.re'den Ole Andre Vadla Ravnas

 • Çekirdek

  İlgili İşletim Sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Yerel bir kullanıcı sistem hizmeti reddine neden olabilir

  Açıklama: Çekirdeğin setruid sistem çağrısında yarış koşulu sorunu vardı. Bu sorun, durum yönetiminin geliştirilmesiyle giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1099: Google Inc.'den Mark Mentovai

 • Çekirdek

  İlgili İşletim Sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Yerel bir uygulama azaltılmış ayrıcalıklar ile çalışacak şekilde tasarlanan riskli bir hizmet kullanarak ayrıcalıkları iletebilir

  Açıklama: setreuid ve setregid sistem çağrıları, ayrıcalıkları kalıcı olarak bırakamıyordu. Bu sorun ayrıcalıklar doğru bir şekilde bırakılarak giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1117: Google Inc.'den Mark Mentovai

 • Çekirdek

  İlgili işletim sistemleri: OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Ayrıcalıklı ağ konumuna sahip bir saldırgan kullanıcı trafiğini rastgele sunuculara yönlendirebilir

  Açıklama: ICMP yeniden yönlendirmeleri OS X üzerinde saptanmış olarak etkinleştirildi. Bu sorun, ICMO yeniden yönlendirmeleri devre dışı bırakılarak giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1103: Zimperium Mobile Security Labs

 • Çekirdek

  İlgili işletim sistemleri: OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Ayrıcalıklı bir ağ konumuna sahip bir saldırgan sistem reddine neden olabilir

  Açıklama: TCP başlıklarının işlenmesinde durum tutarsızlığı vardı. Bu sorun durum işlemesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1102: Kaspersky Lab'den Andrey Khudyakov ve Maxim Zhuravlev

 • Çekirdek

  İlgili İşletim Sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Yerel bir kullanıcı sistemin beklenmedik bir şekilde sonlanmasına neden olabilir veya çekirdek belleği okuyabilir

  Açıklama: Çekirdekte sınırlar dışındaki belleğe erişim sorunu vardı. Bu sorun belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1100: m00nbsd'den Maxime Villard

 • Çekirdek

  İlgili İşletim Sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Bir uzak saldırgan ağ filtrelerini geçebilir

  Açıklama: Sistem, uzak ağ arabirimlerindeki bazı IPv6 paketlerine yerel paketler gibi davranabilir. Sorun, bu paketler reddedilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1104: Google Güvenlik Ekibi'nden Stephen Roettger

 • Çekirdek

  İlgili İşletim Sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Yerel bir kullanıcı, çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir

  Açıklama: Çekirdekte bir bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorun belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1101: HP's Zero Day Initiative ile çalışan lokihardt@ASRT

 • Çekirdek

  İlgili işletim sistemleri: OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Uzaktaki bir saldırgan servis reddine neden olabilir

  Açıklama: Bant verisi dışındaki TCP'nin işlenmesinde bir durum tutarsızlığı sorunu vardı. Bu sorun, durum yönetiminin geliştirilmesiyle giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1105: Sandstorm.io'dan Kenton Varda

 • LaunchServices

  İlgili işletim sistemleri: OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Yerel bir kullanıcı Finder'ın çökmesine neden olabilir

  Açıklama: LaunchServices uygulama yerelleştirme verisinin işlenmesinde bir girdi doğrulama sorunu vardı. Bu sorun, Yerelleştirme verisinin doğrulanması işleminin iyileştirilmesiyle giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1142

 • LaunchServices

  İlgili İşletim Sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Yerel bir kullanıcı, sistem ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir

  Açıklama: LaunchServices'ın yerelleştirilen dizilerinin işlenmesinde tür karışıklığı sorunu vardı. Bu sorun ek sınır denetimi ile giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1143: Apple

 • libnetcore

  İlgili işletim sistemleri: OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Kötü amaçlı olarak oluşturulmuş bir konfigürasyon profilinin işlenmesi, uygulamanın beklenmedik şekilde sonlandırılmasına neden olabilir

  Açıklama: Konfigürasyon profillerinin işlenmesinde bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorun sınırların denetimi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1118: FireEye, Inc.'den Zhaofeng Chen, Hui Xue, Yulong Zhang ve Tao Wei

 • ntp

  İlgili işletim sistemleri: OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Uzaktaki bir saldırgan ntpd kimlik doğrulama anahtarlarına kaba kuvvet saldırısı yapabilir

  Açıklama: Kimlik doğrulama anahtarı yapılandırılmadığında ntpd'deki config_auth işlevi zayıf bir anahtar oluşturdu. Bu sorun, anahtar oluşturulması iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-9298

 • OpenLDAP

  İlgili İşletim Sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Uzaktaki kimliği doğrulanmamış bir istemci hizmet reddine neden olabilir

  Açıklama: OpenLDAP'ta birçok girdi doğrulaması sorunu vardı. Bu sorunlar girdi doğrulaması iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1545: Ryan Tandy

  CVE-2015-1546: Ryan Tandy

 • OpenSSL

  İlgili İşletim Sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: OpenSSL'de birden fazla güvenlik açığı

  Açıklama: OpenSSL 0.9.8zc'de, aktarım derecesinde şifreleri destekleyen bir sunucuya bağlantıları engelleyen bir saldırgana izin verebilecek güvenlik açığı da dahil birden çok güvenlik açığı vardı. Bu sorunlar, OpenSSL 0.9.8zd sürümüne güncellenerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-3569

  CVE-2014-3570

  CVE-2014-3571

  CVE-2014-3572

  CVE-2014-8275

  CVE-2015-0204

 • Open Directory İstemcisi

  İlgili işletim sistemleri: OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: OS X Server'da Open Directory kullanılırken bir şifre ağ üzerinden şifrelenmemiş olarak gönderilebilir

  Açıklama: Bir Open Directory istemcisi OS X Server'a bağlı olup OS X Server sertifikalarını yüklememişse ve ardından bir kullanıcı bu istemcideki şifrelerini değiştirdiyse, şifre değiştirme isteği ağ üzerinden şifrelenmeden gönderilmiştir. Bu sorun, istemcinin bu olay için şifreleme istemesi sağlanarak giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1147: Apple

 • PHP

  İlgili İşletim Sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: PHP'de birden çok güvenlik açığı

  Açıklama: 5.3.29, 5.4.38 ve 5.5.20 sürümlerinden önceki PHP sürümlerinde, rastgele kod oluşturmaya neden olabilecek bir açık dahil birden çok güvenlik açığı vardı. Bu güncelleme PHP'yi 5.3.29, 5.4.38 ve 5.5.20 sürümlerine yükselterek bu sorunları giderir.

  CVE kimliği

  CVE-2013-6712

  CVE-2014-0207

  CVE-2014-0237

  CVE-2014-0238

  CVE-2014-2497

  CVE-2014-3478

  CVE-2014-3479

  CVE-2014-3480

  CVE-2014-3487

  CVE-2014-3538

  CVE-2014-3587

  CVE-2014-3597

  CVE-2014-3668

  CVE-2014-3669

  CVE-2014-3670

  CVE-2014-3710

  CVE-2014-3981

  CVE-2014-4049

  CVE-2014-4670

  CVE-2014-4698

  CVE-2014-5120

 • QuickLook

  İlgili İşletim Sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Kötü amaçla oluşturulmuş bir iWork dosyasını açmak, rastgele kod yürütmeye neden olabilir

  Açıklama: iWork dosyalarının işlenmesinde bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorun belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1098: Christopher Hickstein

 • SceneKit

  İlgili işletim sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5

  Etki: Kötü amaçla oluşturulmuş bir Collada dosyasının açılması, rastgele kod yürütmeye neden olabilir

  Açıklama: SceneKit’in Collada dosyalarının işlenmesinde bir yığın arabellek taşması sorunu vardı. Kötü amaçla oluşturulmuş bir Collada dosyasının görüntülenmesi, rastgele kod yürütmeye neden olabilir. Bu sorun erişimci öğeler için doğrulamanın iyileştirilmesiyle giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-8830: Google Security Team'den Jose Duart

 • Ekran Paylaşma

  İlgili işletim sistemleri: OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Bir kullanıcının parolası yerel bir dosyaya kaydedilebilir

  Açıklama: Bazı durumlarda Ekran Paylaşımı, sistemdeki diğer kullanıcılar tarafından okunamayan bir kullanıcı parolası kaydedebilir. Bu sorun, kimlik bilgilerinin kayıt işlemi kaldırılarak giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1148: Apple

 • Güvenlik - Kod İmzalama

  İlgili İşletim Sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Üzerinde değişiklik yapılmış uygulamalar başlatma işleminden engellenemiyordu

  Açıklama: Özel olarak oluşturulan paketlere sahip uygulamalar geçerli bir tam imza olmadan başlatılabilir. Bu sorun ek denetimler ilave edilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1145

  CVE-2015-1146

 • UniformTypeIdentifiers

  İlgili İşletim Sistemleri: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Yerel bir kullanıcı, sistem ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir

  Açıklama: Uniform Type Identifiers'ın işlendiği yönde bir arabellek taşması vardı. Bu sorun sınırların denetimi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1144: Apple

 • WebKit

  İlgili işletim sistemleri: OS X Yosemite 10.10 ile 10.10.2 arası

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesinin ziyaret edilmesi rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: WebKit'te bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorun belleğin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2015-1069: HP's Zero Day Initiative ile çalışan lokihardt@ASRT

Güvenlik Güncellemesi 2015-004 (OS X Mountain Lion 10.8.5 ve OS X Mavericks 10.9.5 için kullanılabilir) aynı zamanda Güvenlik Güncellemesi 2015-002'deki CVE-2015-1067 düzeltmesinin sebep olduğu bir sorun giderildi. Bu sorun, bağlantıdan Uzak Apple Etkinlikleri sunucusuna kadar olan herhangi bir sürümde bulunan Uzak Apple Etkinlikleri istemcilerini engelledi. Varsayılan yapılandırmalarda Uzak Apple Etkinlikleri etkin değildir.

OS X Yosemite 10.10.3 Safari 8.0.5 güvenlik içeriğini içerir.

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler bir öneri veya onay niteliği taşımadan sunulmuştur. Üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçilmesi, performansı veya kullanılması konusunda Apple hiçbir sorumluluk kabul etmez. Apple, üçüncü taraf web sitelerinin doğruluğu veya güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Ek bilgi için tedarikçi ile irtibat kurun.

Yayın Tarihi: