iBooks Author için HTML5 araç takımları oluşturma

iBooks Author'da oluşturduğunuz kitaplarda kullanabileceğiniz HTML5 araç takımlarını nasıl oluşturacağınızı öğrenin.

iBooks Author, dosya adı uzantısı .wdgt olan HTML5 araç takımlarını destekler. HTML5 araç takımı oluşturmak için bir metin düzenleyici veya içerik oluşturma uygulaması kullanın:

 • Ana HTML dosyası: Bu dosya araç takımının ana bölümüdür. Bu dosyaya istediğiniz adı verebilirsiniz ancak uzantısı .html olmalıdır. Ana HTML dosyasının içine bir CSS ve JavaScript yerleştirebilirsiniz. Bunu yapmak yerine .css ve .js dosyalarını araç takımı paketine ekleyip bunları ana HTML dosyasından da yükleyebilirsiniz. Bir web sayfası tasarlamak için kullandığınız herhangi bir tekniği kullanabilirsiniz. Araç takımının yapısını tanımlamak için HTML'i, görsel tarzı belirlemek için CSS'i ve etkileşimli hale getirmek için JavaScript'i kullanabilirsiniz. 
 • Default.png dosyası: Bir Default.png oluşturmanın en kolay yolu, bir web içeriği oluşturma uygulamasında veya web tarayıcısında ana HTML dosyanızın ekran görüntüsünü almaktır. Bu, okuyucuların sayfada göreceği ve araç takımını açmak için dokunacağı görüntüdür. Bir web tarayıcısında veya web içerik oluşturucu uygulamasında ana HTML dosyanızın ekran görüntüsünü alın. Görüntüyü "Default.png" olarak adlandırın ve "D" harfini büyük yazdığınızdan emin olun. Araç takımınız etkin olduğunda büyüklüğü Default.png dosyası kadar olacaktır. Info.plist dosyasından büyüklüğü değiştirebilirsiniz.
 • Info.plist dosyası: Bu dosya, iBooks Author'a ve Apple Books'a araç takımınızı çalıştırmak için ihtiyaç duydukları bilgileri verir. Dosyanın adı mutlaka "Info.plist" olmalıdır.

Bu gerekli dosyaları oluşturduktan sonra, CSS ve JavaScript gibi isteğe bağlı herhangi bir dosya oluşturabilirsiniz. Ardından, bunların tümünü araç takımı paketinize ekleyin:

 1. Finder'da bir klasör oluşturun.
 2. Dosyaları yeni klasörünüze ekleyin.
 3. Araç paketi oluşturmak için klasörün adını değiştirip klasör adına .wdgt uzantısını ekleyin. Klasör simgesi, araç takımı simgesi haline gelir.
 4. Araç takımınızı iBooks Author'a ekleyin.

Araç takımları oluşturma hakkında ipuçları

Araç takımı paketinizi oluşturmadan önce, paketteki hiçbir dosyanın dosya adında kontrol karakteri olmadığından emin olun. Bir dosya adında kontrol karakterleri varsa kitabı Apple Books'taki Kitapçı'da yayınlayamazsınız.

Araç takımınızı otomatik olarak çalışması için ayarladıysanız internete erişim sağlayamaz. 

Özel klasör simgeleri kullanmayın ve araç takımınızda şu klasör adlarını kullanmaktan kaçının:

 • Kaynaklar/
 • Destek Dosyaları/Kaynaklar/
 • İçindekiler/Kaynaklar/

Araç takımınızı Retina ekran için optimize etmek üzere:

 • HTML, CSS ve JavaScript dosyalarınızda, Retina (2x) grafikler ile web siteleri oluşturmak için standart protokolü kullanın. 
 • Araç takımınıza bir Default@2x.png dosyası ekleyin. Dosyanın, Default.png dosyasının iki katı büyüklükte olmasını sağlayın. Bu dosyayı iBooks Author'da göremezsiniz, ancak bir Retina ekrandaki Apple Books'ta görebilirsiniz.

iBooks Author ile oluşturduğunuz kitapları optimize etme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Info.plist

Temel bir araç takımının Info.plist dosyası, bazı zorunlu tuşları ve bazı isteğe bağlı tuşları içerir. Bu tablo bu tuşları, tanımlarını ve "Hello World" (Merhaba Dünya) adındaki bir araç takımı için bazı değerlerin listesini içerir. 

Anahtar Örnek değer Gerekli Tanım
CFBundleDevelopmentRegion İngilizce İsteğe Bağlı Paketin asıl bölgesini belirten dize. Bu dize genellikle paketi oluşturan kişinin ana dilindedir. 
CFBundleDisplayName Hello World Gerekli Araç takımının gerçek adını içeren dize. Bu dize iBooks Author veya Apple Books'ta görüntülenir.
CFBundleIdentifier com.apple.widget.HelloWorld Gerekli Araç takımını, ters alan biçiminde benzersiz olarak tanımlayan dize.
CFBundleName Hello World İsteğe Bağlı Araç takımınızın adını içeren dize. Finder'daki araç takımı paketi adının .wdgt dosya uzantısını içermeyen haliyle aynı olmalıdır.
CFBundleShortVersionString 1.0 İsteğe Bağlı Araç takımının kısaltılmış sürüm numarasını belirten dize. Bu dize genellikle CFBundleVersion ile aynıdır.
CFBundleVersion 1.0 İsteğe Bağlı Araç takımının sürüm numarasını belirten dize.
Yükseklik 768 İsteğe Bağlı Araç takımınızın piksel cinsinden yüksekliğini belirten sayı. Belirtilmemişse Default.png dosyasının yüksekliği kullanılır.
MainHTML HelloWorld.html Gerekli Araç takımınızı uygulayan HTML dosyasının adını belirten dize.
Genişlik 1024 İsteğe Bağlı Araç takımınızın piksel cinsinden genişliğini belirten sayı. Belirtilmemişse Default.png dosyasının genişliği kullanılır.
IBNotifiesOnReady <true/> İsteğe Bağlı True olarak ayarlandığında araç takımı, Apple Books'a Default.png'yi görüntülemekten, çalışan HTML araç takımını görüntülemeye geçileceği zamanı belirtir. 

 

Bir araç takımının Info.plist dosyasının tamamı aşağıdaki gibi görünür: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
	<key>CFBundleDevelopmentRegion</key>
	<string>English</string>
	<key>CFBundleDisplayName</key>
	<string>Hello World</string>
	<key>CFBundleIdentifier</key>
	<string>com.apple.widget.HelloWorld</string>
	<key>CFBundleName</key>
	<string>Hello World</string>
	<key>CFBundleShortVersionString</key>
	<string>1.0</string>
	<key>CFBundleVersion</key>
	<string>1.0</string>
	<key>Height</key>
	<integer>768</integer>
	<key>MainHTML</key>
	<string>HelloWorld.html</string>
	<key>Width</key>
	<integer>1024</integer>
	<key>IBNotifiesOnReady</key>
	<true/>
</dict>
</plist>

Önemli kısıtlama ve sınırlamalar

Bu tuşları kullanmayın; özellikler bunlarla uyumlu değildir:

Anahtar Açıklama
AllowFileAccessOutsideOfWidget iBooks Author ile oluşturulan kitaplardaki araç takımları genel dosya sistemindeki dosyalara erişemez.
AllowFullAccess Bazıları uyumlu olmayan diğer erişim anahtarlarının kısa bir listesi.
AllowInternetPlugins Flash gibi Internet eklentileri, iBooks Author ile oluşturulan kitaplarda kullanılamaz. HTML5 <video> ve <audio> öğelerini kullanarak film ve ses dahil edebilirsiniz.
HTML araç takımlarındaki filmler ve ses DRM korumalı değildir.
AllowJava iBooks Author ile yaratılan kitaplardaki araç takımlarında Java içeriği bulunamaz.
AllowSystem iBooks Author ile oluşturulan kitaplardaki araç takımları sistem komutlarına erişemez.
Eklenti iBooks Author ile oluşturulan kitaplardaki araç takımları Cocoa eklenti bileşenini içeremez.

iBooks Author aşağıdaki anahtarları yok sayar: 

Anahtar Açıklama
CloseBoxInsetX iBooks Author ve Apple Books'taki araç takımları kapalı bir süsü görüntülemez.
CloseBoxInsetY  

 

Fontlar iBooks Author araç takımları, paketli fontları kullanamaz.

Görüntü ve ses gereksinimleri

.m4v veya .m4p dosya uzantılarına sahip ortam içeriği kullanamazsınız. Bir .mp4 dosya uzantısı ile birlikte şu biçimlerden birini kullanın:

 • H.264 video: 720p'ye kadar, 60 kare/sn, High Profile seviye 4,2 (160 kb/sn'ye kadar AAC-LC ses ile), 48 kHz, stereo ses. iMovie 10'da HD 720p seçeneğiyle açılan videolar bu ayarları kullanır.
 • MPEG-4 video: 2,5 Mb/sn'ye kadar, 640 x 480 piksel, 30 kare/sn, Simple Profile (kanal başına 160 kb/sn'ye kadar AAC-LC ses ile), 48 kHz, stereo ses.

Ses için bir .m4a dosya uzantısıyla AAC (8-320 Kb/sn, 48 kHz stereo) kullanın.

HTML araç takımı paketlerindeki video ve ses ortamları DRM korumalı değildir.

iBooks Author'da araç takımınızdaki bir video veya ses dosyası çalışmıyorsa iPhone, iPad veya Mac'inizde dosyanın önizlemesini yapın. Bunu yapmak dosyanın tamamlanmış kitabınızda nasıl oynatılacağını görmenizi sağlar.

Yerelleştirme

iBooks Author yerelleştirilmiş dizeleri ve varlıkları desteklemez. Metin dizelerini, okuyucunun satır içinde göreceği hedef dile dahil edin.

Kesik görünen öğeleri düzeltme

<Video> gibi bir öğe, bir kenarından kesilmiş görünebilir. Bu durum, videonun boyutları kullanılabilen alandan büyükse ortaya çıkar. #video seçicisinde "width:auto" öğesi için CSS'i bulun ve öğeyi gerçek boyutları yansıtacak şekilde değiştirin. Örneğin, araç takımınız boyutları 960 x 540 olan bir video içeriyor olabilir. Söz konusu seçici için CSS'i kontrol edip genişlik ve uzunluk için doğru değerleri belirleyin:

#video  {
	width: 960;
	height: 540;
}

iOS ve macOS için geliştirme

iOS ve macOS farklı giriş türleri kullanır. iBooks Author için HTML araç takımları oluştururken hem dokunma hem de fare girişlerini yerleştirebilirsiniz.

Okuyucular HTML araç takımını açtığında yanıp sönme sorununu önleyin

HTML araç takımınız çok karmaşıksa okuyucular araç takımını Apple Books'ta açtıklarında yanıp sönme sorunuyla karşılaşabilirler. Bunu önlemek için araç takımınızı, Apple Books'a Default.png dosyasından HTML araç takımına ne zaman geçiş yapılacağını söyleyecek şekilde güncelleyin:

1. Araç takımının Info.plist dosyasına, değeri true (doğru) olarak belirlenmiş bir "IBNotifiesOnReady" öğesi ekleyin. Bunu yapmak Apple Books'a, HTML araç takımına geçme zamanını araç takımının kendisine söyleyeceğini bildirir.

<key>IBNotifiesOnReady</key>
 <true/>

2. Araç takımınızı, Apple JavaScript kitaplığını HTML dosyasının <head> bölümüne yükleyecek şekilde ayarlayın:

<script type="text/javascript" src="AppleClasses/AppleWidget.js"> </script>

iOS ve macOS'te zaten AppleWidget.js bulunduğundan, bunu araç takımı paketine eklemeniz gerekmez.

3. Araç takımınızı, HTML'in başlatılacağı zamanı Apple Books'a bildirecek şekilde ayarlayın. HTML dosyasının <head> bölümündeki JavaScript'te şunları çağırın:

widget.notifyContentIsReady()

Harici bir web sitesinde yayınlama

HTML araç takımlarını, yalnızca doğru Cross-Origin Resource Sharing (CORS) başlıklarını kullanan harici web sitelerinde yayınlayabilirsiniz.

Yayın Tarihi: