OS X Server: Posta hizmeti için ileti boyutu sınırlarını ayarlama

Terminal'de serveradmin komutu kullanılarak ileti boyutu sınırı artırılabilir veya etkisizleştirilebilir.

OS X Server (Mountain Lion) ve OS X Server (Mavericks) sürümlerinde varsayılan Posta hizmeti konfigürasyonu, ileti gönderimini boyutu 10 MB veya daha az olan iletilerle sınırlar. Boyutu 10 MB'den fazla olan iletiler Sunucu tarafından reddedilir.

İleti boyutu sınırını değiştirmek için aşağıdaki komutu yürütün:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit = number

Yukarıdaki komutta bulunan number değeri, bayt cinsinden istenen ileti boyutu sınırıdır.  İstenen boyut sınırı için doğru değeri hesaplamak üzere MB değerini 1048576 ile çarpın. Örneğin 20 MB sınır için hesaplama 20x1048576=20971520 şeklinde olmalıdır. Yukarıdaki komutta bulunan number değeri bu durumda 20971520 olacaktır.

Not: Aşırı küçük değerler, geri dönen ileti boyutu yerel veya uzak MTA'nın ileti boyutu sınırını aştığında teslim edilmedi bildirimlerinin kaybolmasıyla sonuçlanır.

Daha fazla bilgi

İleti boyutu sınırını etkisizleştirmek için aşağıdaki komutu yürütün:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit_enabled = no

Not: Aynı komutta no değerinin yerine yesdeğeri kullanılarak boyut sınırı yeniden etkinleştirilebilir.

Geçerli ileti boyutu sınırı değerini bu komutla kontrol edebilirsiniz:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit
Yayın Tarihi: