iOS aygıtları için yazım ve tanım arama

iOS 8.1.3, denetlenen aygıtlarda yazım ve tanım özelliklerine erişimi sınırlandırmak için kullanabileceğiniz konfigürasyon profili seçeneklerini tanıtıyor.

Denetlenen aygıtlarda aşağıdaki özelliklere erişimi devre dışı bırakmak için anahtar değerleri kullanabilirsiniz:

  • vurgulanan sözcükler için tanım arama
  • yazarken yazım denetimi ve otomatik düzeltme yapma
  • metin tahmin etme özelliğine sahip klavye

Bu anahtarlar Sınırlama profili veri yükünün parçası olarak tanımlanmış ve Konfigürasyon Profili Temel Referansı içinde belgelenmiştir.

Anahtar Tür Değer
allowDefinitionLookup Boolean Yalnızca denetlenen
False olarak ayarlanırsa tanım aramayı etkisizleştirir
Saptanmış değeri true şeklindedir
allowSpellCheck Boolean Yalnızca denetlenen
False olarak ayarlanırsa klavyenin yazım düzeltme özelliğini etkisizleştirir
Saptanmış değeri true şeklindedir
allowAutoCorrection Boolean Yalnızca denetlenen
False olarak ayarlanırsa klavyenin otomatik düzetme özelliğini etkisizleştirir
Saptanmış değeri true şeklindedir
allowPredictiveKeyboard Boolean Yalnızca denetlenen
False olarak ayarlanırsa metin tahmin etme özelliğine sahip klavyeleri etkisizleştirir
Saptanmış değeri true şeklindedir

Konfigürasyon Profilleri'ni kullanma hakkında daha fazla bilgi için iOS Dağıtımı Başvurusu başlıklı makaleye bakın.

Not: Bu seçenekler henüz Apple Configurator'de veya Profile Manager'da listelenmemektedir. Üçüncü taraf bir Mobil Aygıt Yönetimi çözümü kullanıyorsanız, bu seçenekleri kullanma hakkında bilgi edinmek için lütfen MDM satıcınızla irtibat kurun.

Özel bir profil yükleme

Bu sınırlamalar henüz Apple Configurator'de veya Profile Manager'da listelenmese de, profil oluşturabilir ve bu profili denetlenen bir aygıta Apple Configurator'u kullanarak yükleyebilirsiniz. Bazı üçüncü taraf Mobil Aygıt Yönetimi (MDM) çözümleri, sizin bu ayarları doğrudan kontrol etmenize veya aşağıda açıklanan profil gibi özel bir profili aktarmanıza izin verir. Bu seçenekleri kullanma hakkında bilgi edinmek için MDM satıcınız ile irtibat kurun.

Örnek profil

TextEdit gibi bir metin düzenleyici kullanarak özel profil oluşturabilirsiniz.

Bu örnekte dört seçeneğin tümü etkisizleştirilmiştir ve profil çıkarılabilir özelliktedir. Bir veya daha fazla seçeneği etkin durumda bırakmak istiyorsanız belgeyi kaydetmeden önce, uygun anahtardan sonra gelen metni <false/> değerinden <true/> değerine değiştirin.

Kullanıcıların profili çıkarmalarını istemiyorsanız, metni PayloadRemovalDisallowed anahtarından sonra <false/> değerinden <true/> değerine değiştirin.

  1. Başında ve sonunda aşağıdaki ifadelerin bulunduğu metni kopyalayın. Baştaki ifade: <?xml Sondaki ifade: </plist>
  2. TextEdit'de yeni bir belge açın.
  3. Biçim > Düz Metin Yap'ı seçin.
  4. Metni boş TextEdit penceresine yapıştırın.
  5. Belgeyi "Disable Lookup and Spelling Features.mobileconfig" adıyla kaydedin.
  6. Sorulduğunda “.mobileconfig” uzantısını kullanmak istediğinizi onaylayın.

Apple Configurator'e konfigurasyon profilini aktardıktan sonra bu profili denetlenen bir aygıta yükleyebilirsiniz. Özel profilleri destekleyen üçüncü taraf bir MDM çözümü kullanıyorsanız, profili aktarma ve yükleme hakkındaki yönergeler için MDM satıcınıza başvurun.

Örnek

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
   <dict>
       <key>PayloadContent</key>
       <array>
           <dict>
               <key>PayloadDescription</key>
               <string>Configures restrictions</string>
               <key>PayloadDisplayName</key>
               <string>Restrictions</string>
               <key>PayloadIdentifier</key>
               <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D.com.apple.applicationaccess.4B4C1A25-AD68-44FF-93B3-904F5269705C</string>
               <key>PayloadType</key>
               <string>com.apple.applicationaccess</string>
               <key>PayloadUUID</key>
               <string>E4BAF61C-FE19-4777-8494-432357829A03</string>
               <key>PayloadVersion</key>
               <integer>1</integer>
               <key>allowSpellCheck</key>
               <false/>
               <key>allowDefinitionLookup</key>
               <false/>
               <key>allowAutoCorrection</key>
               <false/>
               <key>allowPredictiveKeyboard</key>
               <false/>
           </dict>
       </array>
       <key>PayloadDisplayName</key>
       <string>Disable Lookup and Spelling Features</string>
       <key>PayloadIdentifier</key>
       <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D</string>
       <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
       <false/>
       <key>PayloadType</key>
       <string>Configuration</string>
       <key>PayloadUUID</key>
       <string>0CB19A15-A94A-433E-B897-099150FF55BE</string>
       <key>PayloadVersion</key>
       <integer>1</integer>
   </dict>
</plist>

Yeni bilgiler ortaya çıktıkça bu belge güncellenecektir.

Yayın Tarihi: