Xcode 6.2 beta 3'ün güvenlik içeriği hakkında

Bu belgede Xcode 6.2 beta 3'ün güvenlik içeriği açıklanmaktadır.

Apple, müşterilerini korumak amacıyla, tam denetim gerçekleştirilene ve gerekli yamalar veya sürümler kullanıma sunulana kadar güvenlik sorunlarını açıklamaz, tartışmaz veya onaylamaz. Apple Ürün Güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Apple Ürün Güvenliği web sitesine bakın.

Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı hakkında bilgi için "Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarını kullanma" başlıklı makaleye bakın.

Mümkün olduğunda, daha fazla bilgi almak amacıyla güvenlik açıklarına bakmak için CVE Kimlikleri kullanılır.

Diğer Güvenlik Güncellemeleri hakkında bilgi için "Apple Güvenlik Güncellemeleri" başlıklı makaleye bakın.

Xcode 6.2 beta 3

 • Git

  İlgili ürünler: OS X Mavericks 10.9.4 veya sonrası

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir git deposu ile eşzamanlamak, .git klasörüne beklenmedik dosyaların eklenmesine izin verilmesine neden olabilir

  Tanım: İzin verilmeyen yollarla ilgili denetimler, büyük/küçük harflere duyarlı olmama veya unicode karakterlere kullanma gibi durumları kapsamıyordu. Bu sorun ek denetimler ilave edilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-9390: Mercurial'dan Matt Mackall of Mercurial ve Augie Fackler

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Yayın Tarihi: