Time Machine yerel anlık görüntüleri hakkında

Time Machine yedekleme diskiniz kullanılamadığında bile Time Machine ile Mac'inizdeki dosyaların anlık görüntülerinden dosyaları geri yükleyebilirsiniz.

Time Machine yedekleme diskiniz her zaman kullanılamayabilir, bu nedenle Time Machine, yedeklemelerinden bazılarını Mac'inizde de saklar. Bu yedeklemeler yerel anlık görüntü olarak adlandırılır.

Yerel anlık görüntüleri kullanma

Yedekleme diskiniz kullanılabilir olmadığında Time Machine'e girerseniz Time Machine, dosyaları geri yüklemenize yardımcı olmak için yerel anlık görüntüleri otomatik olarak kullanır. Daha da fazla yedeklemeyi kullanılabilir hale getirmek için yedekleme diskinizi yeniden bağlayın.

Time Machine penceresi

Yerel anlık görüntüler, saklama alanını nasıl kullanır?

Yerel anlık görüntüler; dosyaları indirme, kopyalama veya yeni yazılım yükleme gibi görevler için gereken alanı kullanmadığından bunların ne kadar depolama alanı kullandığını düşünmenize gerek yoktur.

Mac'iniz, anlık görüntüler tarafından kullanılan alanı, kullanılabilir depolama alanı olarak sayar. Bu durumda bile Time Machine, anlık görüntüleri yalnızca bol miktarda boş alanı olan disklerde depolar ve anlık görüntüler eskidiğinde veya diğer içerikler için alana ihtiyaç duyulduğunda bu anlık görüntüleri otomatik olarak siler.

Yerel anlık görüntüleri elle silmek istiyorsanız Time Machine'i kapatmanız ve Time Machine'in bunları otomatik olarak silmesi için beş dakika beklemeniz yeterlidir. Time Machine tekrar açıldığında önceki yedekleme disklerinizi anımsar.

Yerel anlık görüntüler ne kadar sıklıkla kaydedilir?

Time Machine, başlangıç diskinizin anlık görüntüsünü yaklaşık olarak saat başı kaydeder ve 24 saat boyunca saklar. Son başarılı Time Machine yedeklemenizin ek bir anlık görüntüsünü, alana ihtiyaç duyulana kadar saklar. Ayrıca High Sierra veya sonraki sürümlerde herhangi bir macOS güncellemesi yüklenmeden önce bir anlık görüntü daha kaydedilir.

Yayın Tarihi: