Time Machine yerel anlık görüntüleri hakkında

Time Machine yedekleme diskiniz kullanılamıyor olsa bile, Time Machine ile Mac'inizdeki dosyaların yerel anlık görüntülerinden dosyaları geri yükleyebilirsiniz.

Time Machine yedekleme diskiniz her zaman kullanılamayabilir. Bu nedenle Time Machine, yedeklemelerden bazılarını Mac'inizde de saklar. Bu yedeklemeler yerel anlık görüntü olarak adlandırılır.

Yerel anlık görüntüleri kullanma

Yedekleme diskiniz kullanılamıyorsa Time Machine, dosyalarınızı geri yüklemenize yardımcı olmak için otomatik olarak yerel anlık görüntüleri kullanır. Daha da fazla yedeklemeye ulaşmak için yedekleme diskinizi yeniden bağlayın.

Time Machine'den dosyaları nasıl geri yükleyeceğinizi öğrenin.

Time Machine penceresi

Yerel anlık görüntüler depolama alanını nasıl kullanır?

Yerel anlık görüntüler; dosyaları indirme, kopyalama veya yeni yazılım yükleme gibi görevler için gereken alanı kullanmadığından bunların ne kadar depolama alanı kapladığını düşünmenize gerek yoktur.

Mac'iniz, anlık görüntülerin kapladığı alanı kullanılabilir depolama alanı olarak hesaplar. Bu durumda bile Time Machine, anlık görüntüleri yalnızca bol miktarda boş alanı olan disklerde depolar ve anlık görüntüler eskidiğinde veya diğer içerikler için alana ihtiyaç duyulduğunda bu anlık görüntüleri otomatik olarak siler.

Yerel anlık görüntüleri elle silmek istiyorsanız Time Machine'i geçici olarak kapatın:

  1. Menü çubuğundaki Time Machine menüsünden  Time Machine tercihlerini açın. İsterseniz Apple menüsü  > Sistem Tercihleri'ni ve ardından Time Machine'i de seçebilirsiniz.
  2. Time Machine tercihlerinde görüntülenme biçimine bağlı olarak, "Otomatik Yedekle" öğesinin seçimini kaldırın veya Kapalı/Açık anahtarını tıklayın.
  3. Yerel anlık görüntünün silinmesi için birkaç dakika bekleyin. Time Machine'i yeniden açın. Yedekleme disklerinizi hatırlayacaktır.

Yerel anlık görüntüler hangi sıklıkla kaydedilir?

Time Machine, başlangıç diskinizin anlık görüntüsünü yaklaşık olarak her saat başı kaydeder ve 24 saat boyunca saklar. Ek olarak, alana ihtiyaç duyulana kadar son başarılı Time Machine yedeklemenizin anlık görüntüsünü de saklar. macOS High Sierra ve sonraki sürümlerinde, herhangi bir macOS güncellemesi yüklenmeden önce bir anlık görüntü daha kaydedilir.

Yayın Tarihi: