AirPort baz istasyonu, iOS için AirPort İzlencesi 1.3'te görünmüyor

AirPort İzlencesi'nin önceki sürümlerinde görünen AirPort baz istasyonları, iOS için AirPort İzlencesi 1.3 sürümünde görünmeyebilir.

Bu makale arşivlendi ve artık Apple tarafından güncellenmiyor.

Daha önce ayarlanmış AirPort baz istasyonu görünmüyor

AirPort baz istasyonunuz daha önce ayarlandıysa ve sıfırlanmadıysa iOS aygıtınızı yeniden başlatıp AirPort baz istasyonunun iOS için AirPort İzlencesi'nde görünüp görünmediğine bakın.

Yeniden başlatmak için, Uyut/Uyandır düğmesini birkaç saniye basılı tutarak "Kapat" sürgüsünün görüntülenmesini sağlayın ve ardından sürgüyü kaydırın.


Yeni veya "Saptanmış Ayarlara Dön" seçeneği kullanılarak sıfırlanmış AirPort baz istasyonu görünmüyor

Yeni veya sıfırlanmış bir AirPort baz istasyonunu ayarlıyorsanız, aygıt Wi-Fi Ayarları'nda yapılandırılana kadar iOS için AirPort İzlencesi'nde görünmez:

  1. Ayarlar'a, ardından Wi-Fi'ye dokunun.
  2. “Bir AirPort baz istasyonu ayarla” altında baz istasyonunuzun adına dokunun.
  3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Daha fazla bilgi

OS X için AirPort İzlencesi 6.3 ile ilgili adımları bu makalede bulabilirsiniz.

Yayın Tarihi: