AirPort baz istasyonu iOS için AirPort İzlencesi 1.3'te görünmüyor

AirPort İzlencesi'nin önceki sürümlerinde görünen AirPort baz istasyonları iOS için AirPort İzlencesi 1.3 sürümünde görünmeyebilir.

Daha önce yapılandırılan AirPort baz istasyonu görünmüyor

AirPort baz istasyonunuz daha önce yapılandırıldıysa ve sıfırlamadıysanız iOS aygıtınızı yeniden başlatın ve AirPort baz istasyonunun iOS için AirPort İzlencesinde görünüp görünmediğine bakın.

Yeniden başlatmak için, Uyku/Uyan düğmesini birkaç saniye basılı tutarak "Kapat" kaydırıcısının görüntülenmesini sağlayın ve ardından kaydırıcıyı kaydırın.


Yeni veya sıfırlanmış (Saptanmış ayarları geri yüklenmiş) AirPort baz istasyonu görünmüyor

Yeni veya sıfırlanmış bir AirPort baz istasyonu ayarlıyorsanız, aygıt Wi-Fi Ayarları'nda iOS için yapılandırılana kadar AirPort İzlencesi'nde görünmez:

  1. Ayarlar'a, ardından Wi-Fi'a dokunun.
  2. “Bir AirPort Baz İstasyonu Ayarla” altında baz istasyonunuzun adına dokunun.
  3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Daha fazla bilgi

OS X'in AirPort İzlencesi 6.3 adımları için lütfen bu makaleye bakın.

Yayın Tarihi: