iOS için GarageBand ve OS X: İzler sessiz hale gelebilir

Bir iz oluşturur veya çoğaltır, solo özelliğini açar ve ardından Geri Al'ı seçerseniz (izin oluşturulması veya çoğaltılması işlemini geri alır), tüm diğer izler sessiz hale gelir.

Bu sorunu çözmek için, duymak istediğiniz tüm izlerin solo özelliğini açın.

Yayın Tarihi: