Wi-Fi: Konuk ağ istemcileri birbirleriyle iletişim kurabiliyor ancak Internet'e bağlanamıyor

Bir Konuk ağına bağlı bilgisayarlar ve aygıtlar (Wi-Fi istemcileri) birbirleriyle iletişim kurabilir ancak Internet'e bağlanamayabilirler.

Konuk ağını sağlayan AirPort baz istasyonu yerel ağda DNS sunucusu kullanacak şekilde yapılandırıldığında bu sorunla karşılaşabilirsiniz.

Bu makale arşivlendi ve artık Apple tarafından güncellenmiyor.

Baz istasyonu ISS'nizin sağladığı gibi bir harici DNS sunucusu olmalıdır.

DNS ayarlarınızı değiştirmek için şunları yapın: 

  1. AirPort İzlencesi'ni açın (İzlenceler klasöründe).
  2. AirPort baz istasyonunuzu seçin.
  3. Düzenle'yi tıklayın.
  4. Internet sekmesini tıklayın.
  5. DNS Sunucuları ve IPv6 DNS Sunucuları için ayarlanmış IP adreslerini elle silin.
  6. Güncelle'yi tıklayın.

AirPort baz istasyonu artık harici DNS sunucusunu kullanacak ve Konuk ağındaki aygıtlar Internet'e bağlanabilecektir.

Yayın Tarihi: