Remote Desktop: View Options (Görüntü Seçenekleri) içinde Network Interface (Ağ Arabirimi) kullanılamıyor

Remote Desktop Admin'de View Options (Görüntü Seçenekleri) yapılandırılırken, Network Interface (Ağ Arabirimi) seçeneği soluk ("gri"). görüntülenebilir.

Network Interface (Ağ Arabirimi) görüntü seçeneği yalnızca tarayıcı kullanılırken kullanıma sunulur.

Yayın Tarihi: