Mac OS X 10.5: Time Machine, artık harici diske yedekleme yapmıyor

Bir harici diske yaklaşık 10 GB veya daha fazla veri yedeklenirse Time Machine yedekleme yapmayı durdurabilir. Bu durum, Time Machine, dosyalarınızı ilk kez yedeklediğinde görülebilir.

Bazı sabit diskler bir Ana Önyükleme Kaydı (Master Boot Record) (MBR) bölüntü türü ile birlikte gelir. Bu diskler söz konusu olduğunda, Time Machine tarafından desteklenmesi için diski silerek bölüntü türünü değiştirmeniz gerekir:

Önemli: Disk silindiğinde, üzerindeki tüm dosyalar da silinir. Öncelikle, başka bir konumda önemli dosyaların ayrı birer yedek kopyasının olduğundan emin olun.

 1. Disk İzlencesi'ni Açın.
 2. Pencerenin sol tarafındaki yedekleme diski simgesini seçin. Bu simge genellikle sayısal kapasiteyle birlikte ve disk birimi simgelerinin sağına doğru hafifçe kaydırılmış halde görüntülenir. "Bölüntü" adlı bir sekme görünüyorsa 3. adıma geçin.
 3. Bölüntü sekmesini tıklayın. (Yalnızca İlk Yardım, Sil, RAID, Geri Yükle adlı sekmeler görünüyorsa diskin kendisinin yerine disk üzerindeki bir disk bölümünü seçmişsiniz demektir. Bu durumda 2. adımı tekrarlayın.)
 4. Disk Bölümü Yapısı açılır menüsünden, istediğiniz bölüntü sayısını (veya 1'i) seçin.
 5. "Seçenekler..." düğmesini tıklayın.
 6. Yeni bir bölüntü yapısı seçin:
  • Disk, Time Machine ve PowerPC tabanlı bir Mac ile kullanılacaksa Apple Bölüntü Haritası bölüntü yapısını kullanın.
  • Disk, Time Machine ve Intel tabanlı bir Mac ile kullanılacaksa GUID bölüntü yapısını kullanın.
 7. Tamam seçeneğini tıklayın.
 8. Uygula'yı tıklayın. Bu işlem diski siler.

Harici sabit disk yeniden bölüntülendiğinde, Time Machine tercihlerinde diski tekrar seçin ve yedeklemeleriniz için kullanın.

Yayın Tarihi: