Mac OS X: Disk İzlencesi'nin güvenli şekilde yok sayabileceğiniz Disk İzinlerini Onar mesajları

Aşağıda, disk izinleri onarılırken Disk İzlencesi günlük penceresinde görünebilecek mesajların örnekleri verilmektedir.

 • Uyarı: "usr/libexec/load_hdi" SUID dosyası değiştirildi ve onarılmayacak.

 • Uyarı: "System/Library/PrivateFrameworks/DiskManagement.framework/Versions/A/Resources/DiskManagementTool" SUID dosyası değiştirildi ve onarılmayacak.

 • Uyarı: "System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/Resources/Locum" SUID dosyası değiştirildi ve onarılmayacak.

 • Uyarı: "System/Library/PrivateFrameworks/Install.framework/Versions/A/Resources/runner" SUID dosyası değiştirildi ve onarılmayacak.

 • Uyarı: "System/Library/PrivateFrameworks/Admin.framework/Versions/A/Resources/readconfig" SUID dosyası değiştirildi ve onarılmayacak.

 • Uyarı: "System/Library/PrivateFrameworks/Admin.framework/Versions/A/Resources/writeconfig" SUID dosyası değiştirildi ve onarılmayacak.

 • Uyarı: "usr/libexec/authopen" SUID dosyası değiştirildi ve onarılmayacak.

 • Uyarı: "System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/Resources/OwnerGroupTool" SUID dosyası değiştirildi ve onarılmayacak.

 • Uyarı: "System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/MacOS/ARDAgent" SUID dosyası değiştirildi ve onarılamayacak.
 • İzinler "Library/Application Support/Apple/ParentalControls/ALRHelperJobs" dosyasında farklılık gösteriyor. drwxrwxr-x olmalı ancak drwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "Applications/iTunes.app/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-rw-r-- olmalı ancak lrw-rw-r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "Applications/iTunes.app/Contents/Frameworks/InternetUtilities.bundle/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-rw-r-- olmalı ancak lrw-rw-r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "Applications/iTunes.app/Contents/Resources/iTunesHelper.app/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-rw-r-- olmalı ancak lrw-rw-r-- şeklinde görünüyor.
 • Uyarı: "System/Library/Filesystems/AppleShare/afpLoad" SUID dosyası değiştirildi ve onarılmayacak.
 • Uyarı: "usr/bin/setregion" SUID dosyası değiştirildi ve onarılmayacak.
 • İzinler "Library/Application Support/Apple/ParentalControls/ContentFiltering" dosyasında farklılık gösteriyor. drwxrwxr-x olmalı ancak drwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "Library/Application Support/Apple/ParentalControls" dosyasında farklılık gösteriyor. drwxrwxr-x olmalı ancak drwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • Uyarı: "System/Library/PrivateFrameworks/Install.framework/Versions/A/Resources/runner" SUID dosyası değiştirildi ve onarılmayacak.
 • Uyarı: "System/Library/Printers/IOMs/LPRIOM.plugin/Contents/MacOS/LPRIOMHelper" SUID dosyası değiştirildi ve onarılmayacak.
 • İzinler "System/Library/PrivateFrameworks/iLifeMediaBrowser.framework/Versions/A/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrw-r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/BlackAndWhiteEffect.IAPlugin/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/CubeTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/DissolveTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/DropletTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/FadeThroughBlackTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/FlipTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/MosaicFlipTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/MosaicFlipTransitionSmall.IAPlugin/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/PageFlipTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/PushTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/RevealTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/SepiaEffect.IAPlugin/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/TwirlTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PrivateFrameworks/iPhotoAccess.framework/Versions/A/Resources/Plugins/WipeTransition.IAPlugin/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/DVD.frappliance/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/FRSettings.frappliance/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/FRSources.frappliance/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/Movies.frappliance/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/Music.frappliance/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/Photos.frappliance/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/Podcasts.frappliance/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/CoreServices/Front Row.app/Contents/PlugIns/TV.frappliance/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PrivateFrameworks/BackRow.framework/Versions/A/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/QuickTime/QuickTimeComponents.component/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/QuickTimeJava/QuickTimeJava.bundle/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/QuickTime/AppleVAH264HW.component/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/QuickTime/QuickTime3GPP.component/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/QuickTime/QuickTimeFireWireDV.component/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/QuickTime/QuickTimeH264.component/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/QuickTime/QuickTimeIIDCDigitizer.component/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/QuickTime/QuickTimeImporters.component/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/QuickTime/QuickTimeMPEG.component/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/QuickTime/QuickTimeMPEG4.component/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/QuickTime/QuickTimeStreaming.component/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/QuickTime/QuickTimeVR.component/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "Library/Internet Plug-Ins/QuickTime Plugin.plugin/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-rw-r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "Library/Internet Plug-Ins/QuickTime Plugin.webplugin/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-rw-r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Frameworks/QTKit.framework/Versions/A/Resources/QTKitIBPlugin.ibplugin/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Spotlight/QuickTime.mdimporter/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "Library/Audio/Plug-Ins/HAL/iSightAudio.plugin/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-rw-r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Frameworks/QuickTime.framework/Versions/A/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "Applications/QuickTime Player.app/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-rw-r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/AnnotationInspector.propPane/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-rw-r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/AudioSettingsInspector.propPane/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-rw-r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/DataRefInspector.propPane/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-rw-r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/HintTrackInspector.propPane/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-rw-r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/NetworkInspector.propPane/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-rw-r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/SettingsInspector.propPane/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-rw-r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "Applications/QuickTime Player.app/Contents/PlugIns/VisualTrackInspector.propPane/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-rw-r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTAdvanced.prefPane/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTAdvanced.prefPane/Contents/Resources/QTMediaKeys.bundle/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTAdvanced.prefPane/Contents/Resources/QTMime.bundle/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTAdvanced.prefPane/Contents/Resources/QTTransport.bundle/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTPlugIn.prefPane/Contents/CodeResources"dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTRegister.prefPane/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTRegister.prefPane/Contents/Resources/QTAbout.bundle/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTStreaming.prefPane/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PreferencePanes/QuickTime.prefPane/Contents/Resources/QTUpdate.prefPane/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/AppleMobileDeviceHelper.app/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/AppleMobileSync.app/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • Grup "Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. 80 olmalı ancak 0 olarak görünüyor.
 • İzinler "Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-rw-r-- olmalı ancak -rw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • Grup "Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Info.plist" dosyasında farklılık gösteriyor. 80 olmalı ancak 0 olarak görünüyor.
 • İzinler "Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Info.plist" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-rw-r-- olmalı ancak -rw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • Grup "Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/MacOS/JavaPluginCocoa" dosyasında farklılık gösteriyor. 80 olmalı ancak 0 olarak görünüyor.
 • İzinler "Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/MacOS/JavaPluginCocoa" dosyasında farklılık gösteriyor. -rwxrwxr-x olmalı ancak -rwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • Grup "Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/MacOS" dosyasında farklılık gösteriyor. 80 olmalı ancak 0 olarak görünüyor.
 • İzinler "Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/MacOS" dosyasında farklılık gösteriyor. drwxrwxr-x olmalı ancak drwxr-xr-x olarak görünüyor.
 • Grup "Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Localizable.strings" dosyasında farklılık gösteriyor. 80 olmalı ancak 0 olarak görünüyor.
 • İzinler "Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Localizable.strings" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-rw-r-- olmalı ancak -rw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • Grup "Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources" dosyasında farklılık gösteriyor. 80 olmalı ancak 0 olarak görünüyor.
 • İzinler "Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources" dosyasında farklılık gösteriyor. drwxrwxr-x olmalı ancak drwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • Grup "Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/version.plist" dosyasında farklılık gösteriyor. 80 olmalı ancak 0 olarak görünüyor.
 • İzinler "Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/version.plist" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-rw-r-- olmalı ancak -rw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • Grup "Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents" dosyasında farklılık gösteriyor. 80 olmalı ancak 0 olarak görünüyor.
 • İzinler "Library/Internet Plug-Ins/JavaPluginCocoa.bundle/Contents" dosyasında farklılık gösteriyor. drwxrwxr-x olmalı ancak drwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Components/AudioCodecs.component/Contents/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/PrivateFrameworks/CoreAUC.framework/Versions/A/CodeResources" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/dt.jar" dosyasında farklılık gösteriyor. lrwxr-xr-x olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/jce.jar" dosyasında farklılık gösteriyor. lrwxr-xr-x olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/jconsole.jar" dosyasında farklılık gösteriyor. lrwxr-xr-x olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Classes/management-agent.jar" dosyasında farklılık gösteriyor. lrwxr-xr-x olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • Kullanıcı "System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib" dosyasında farklılık gösteriyor. 0 olmalı ancak 95 olarak görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/dt.jar" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak -rwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/jce.jar" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak -rwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/management-agent.jar" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak -rwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Home/lib/security/blacklist" dosyasında farklılık gösteriyor. lrwxr-xr-x olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • Kullanıcı "System/Library/Java/JavaVirtualMachines/1.6.0.jdk/Contents/Libraries" dosyasında farklılık gösteriyor. 0 olmalı ancak 95 olarak görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Home/lib/security/cacerts" dosyasında farklılık gösteriyor. lrwxr-xr-x olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar" dosyasında farklılık gösteriyor. lrwxr-xr-x olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Resources/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar" dosyasında farklılık gösteriyor. lrwxr-xr-x olmalı ancak lrw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/dt.jar" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/jce.jar" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/jconsole.jar" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Classes/management-agent.jar" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • Kullanıcı "System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib" dosyasında farklılık gösteriyor. 95 olmalı ancak 0 olarak görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/dt.jar" dosyasında farklılık gösteriyor. lrwxr-xr-x olmalı ancak -rw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/jce.jar" dosyasında farklılık gösteriyor. lrwxr-xr-x olmalı ancak -rw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/management-agent.jar" dosyasında farklılık gösteriyor. lrwxr-xr-x olmalı ancak -rw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/lib/security/blacklist" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • Kullanıcı "System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Libraries" dosyasında farklılık gösteriyor. 95 olmalı ancak 0 olarak görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Resources/JavaPluginCocoa.bundle" dosyasında farklılık gösteriyor. drwxr-xr-x olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Resources/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Resources/JavaPluginCocoa.bundle/Contents/Resources/Java/libdeploy.jnilib" dosyasında farklılık gösteriyor. -rwxr-xr-x olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Resources/Deploy.bundle/Contents/Home/lib/security/cacerts" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Resources/Deploy.bundle/Contents/Resources/Java/deploy.jar" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.
 • İzinler "System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/A/Resources/Deploy.bundle/Contents/Resources/Java/libdeploy.jnilib" dosyasında farklılık gösteriyor. -rwxr-xr-x olmalı ancak lrwxr-xr-x şeklinde görünüyor.

Mac OS X Server'da görülebilecek aşağıdaki mesajlar da güvenle yok sayılabilir:

 • İzinler "private/var/db/openldap/openldap-data" dosyasında farklılık gösteriyor. drwxr-xr-x olmalı ancak drw------- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "private/etc/postfix/master.cf" dosyasında farklılık gösteriyor. -r--r--r-- olmalı ancak -rw-r--r-- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "usr/share/caldavd/lib/python/dsattributes.pyc" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak -rw-r----- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "usr/share/caldavd/lib/python/dsquery.pyc" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak -rw-r----- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "usr/share/caldavd/lib/python/pydirector/pdamp.pyc" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak -rw-r----- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "usr/share/caldavd/lib/python/pydirector/pdconf.pyc" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak -rw-r----- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "usr/share/caldavd/lib/python/pydirector/pdmain.pyc" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak -rw-r----- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "usr/share/caldavd/lib/python/pydirector/pdnetworktwisted.pyc" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak -rw-r----- şeklinde görünüyor.
 • İzinler "usr/share/caldavd/lib/python/twisted/web2/filter/gzip.pyc" dosyasında farklılık gösteriyor. -rw-r--r-- olmalı ancak -rw-r----- şeklinde görünüyor.
 • "WebObjects" sözcüğünü içeren tüm mesajlar

Bu mesajları güvenle yok sayabilirsiniz. Genel olarak tüm "ACL bulundu ancak beklenmiyordu..." mesajlarını da yok sayabilirsiniz. Bir dosya veya dizindeki izinleri değiştirdiğinizde oluşan bu mesajlar doğru olmakla birlikte genelde endişelenecek bir durum içermezler.

Yayın Tarihi: