OS X Yosemite 10.10 sürümündeki güvenlik içeriği hakkında

Bu belge OS X Yosemite 10.10 sürümündeki güvenlik içeriğini açıklar.

Apple, müşterilerini korumak amacıyla, tam denetim gerçekleştirilene ve gerekli yamalar veya sürümler kullanıma sunulana kadar güvenlik sorunlarını açıklamaz, tartışmaz veya onaylamaz. Apple Ürün Güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Apple Ürün Güvenliği web sitesine bakın.

Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı hakkında bilgi için Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarını kullanma başlıklı makaleye bakın.

Mümkün olduğunda, daha fazla bilgi sağlamak amacıyla güvenlik açıklarından söz edilirken CVE Kimlikleri kullanılır.

Diğer Güvenlik Güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi için Apple Güvenlik Güncellemeleri başlıklı makaleye bakın.

OS X Yosemite 10.10

 • 802.1X

  Etki: Bir saldırgan WiFi kimlik bilgilerini ele geçirebilir

  Açıklama: Bir saldırgan bir WiFi erişim noktasını taklit ederek kimlik doğrulamasının LEAP ile yapılmasını teklif etmiş, MS-CHAPv1 karmasını kırmış ve erişim noktası daha güçlü kimlik doğrulama yöntemlerini destekliyor olsa bile hedef aldığı erişim noktasının kimlik doğrulaması için ele geçirdiği kimlik bilgilerini kullanmış olabilir. Bu sorun, LEAP'in saptanmış olarak devre dışı bırakılmasıyla çözümlendi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4364: Universiteit Hasselt'ten Pieter Robyns, Bram Bonne, Peter Quax ve Wim Lamotte

 • AFP Dosya Sunucusu

  Etki: Uzak bir saldırgan sistemin tüm ağ adreslerini belirleyebiliyordu

  Açıklama: AFP dosya sunucusu, sistemdeki tüm ağ adreslerini döndüren bir komutu destekliyordu. Bu sorun, bu adreslerin sonuçlardan kaldırılmasıyla giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4426: Tripwire VERT, Craig Young

 • Apache

  Etki: Apache'de birden çok güvenlik açığı

  Açıklama: Apache'de birden çok güvenlik açığı vardı ve bunların en ciddi olanı servis reddine neden olabiliyordu. Bu sorunlar, Apache 2.4.9 sürümüne güncellenerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2013-6438

  CVE-2014-0098

 • Uygulama Korumalı Alanı

  Etki: Korumalı alan kısıtlamaları içindeki bir uygulama, erişilebilirlik API'sini kötüye kullanabiliyordu

  Açıklama: Korumalı alanda çalışan bir uygulama, kullanıcının bilgisi olmadan erişilebilirlik API'sini kötüye kullanabiliyordu. Bu sorun, erişilebilirlik API'sinin kullanılması için her bir uygulama temelinde yönetici onayı gerektirmesi sağlanarak giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4427: Paul S. Ziegler, Reflare UG

 • Bash

  Etki: Belirli yapılandırmalarda, uzaktaki bir saldırgan rastgele kabuk komutları yürütebilir

  Tanım: Bash'in ortam değişkenlerini ayrıştırmasında bir sorun vardı. Bu sorun, işlev sonu ifadesini daha iyi bir şekilde algılayan iyileştirilmiş ortam değişkeni ayrıştırma ile çözüldü.

  Bu güncelleme ayrıca ayrıştırıcı durumunu sıfırlayan, önerilen CVE -2014-7169 değişikliğini de içerir.

  Buna ek olarak bu güncelleme, Bash'e istenmeyen üstbilgi geçişini engellemek için bir işlev donatıcısı oluşturarak dışarı aktarılmış işlevler için yeni bir ad alanı ekler. HTTP üstbilgileri aracılığıyla istenmeyen işlevlerin geçişini engelleme amacıyla işlev tanıtıcıları içeren tüm ortam değişkenlerinin "__BASH_FUNC<" önekine ve ">()" sonekine sahip olması gereklidir.

  CVE kimliği

  CVE-2014-6271: Stephane Chazelas

  CVE-2014-7169: Tavis Ormandy

 • Bluetooth

  Etki: Kötü amaçlı bir Bluetooth giriş aygıtı eşlemeyi atlayabiliyor

  Açıklama: Kullanıcı Arayüzü Aygıtı sınıfındaki Bluetooth Düşük Enerji aygıtlarından şifrelenmemiş bağlantılar yapılmasına izin veriliyordu. Bir Mac böyle bir aygıtla eşzamanlanırsa, saldırgan, aygıtı geçerli bir bağlantı kurması için yanıltabiliyordu. Bu sorun şifrelenmemiş HID bağlantıları reddedilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4428: Mike Ryan, iSEC Partners

 • CFPreferences

  Etki: 'Uyku durumundan veya ekran koruyucudan sonra parola gereksin' tercihi, bir yeniden başlatma sonrasına kadar etkili olmayabiliyordu

  Açıklama: Sistem tercih ayarları işlenmesinde bir oturum yönetimi sorunu vardı. Bu sorun, iyileştirilmiş oturum izlemeyle giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4425

 • CoreStorage

  Etki: Şifrelenmiş bir disk bölümü çıkarılırken kilidi açılmış durumda kalmış olabiliyordu

  Açıklama: Şifrelenmiş bir disk bölümü bağlıyken mantıksal olarak çıkarıldığında, disk bölümünün bağlantısı kesiliyor ancak anahtarlar tutuluyordu, böylece disk bölümünün parola gerektirmeden tekrar bağlanması mümkün oluyordu. Bu sorun, çıkarma sırasında ilgili anahtarın silinmesi sağlanarak giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4430: See Ben Click Computer Services LLC'den Benjamin King, Karsten Iwen, Dustin Li (http://dustin.li/), Ken J. Takekoshi ve diğer çeşitli araştırmacılar

 • CUPS

  Etki: Yerel bir kullanıcı sistem ayrıcalıklarıyla rastgele bir kod yürütebiliyordu

  Açıklama: CUPS web arabirimi dosyaları sunduğunda, sembolik bağlantıları takip ediyordu. Yerel bir kullanıcı rastgele dosyalara sembolik bağlantılar oluşturabiliyor ve bunları web arabirimi yoluyla alabiliyordu. Bu sorun, sembolik bağlantıların CUPS web arabirimi ile sunulmasına verilen izin kaldırılarak giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-3537

 • Dock

  Etki: Bazı durumlarda pencereler, ekran kilitli olduğunda bile görünür kalabiliyordu

  Açıklama: Ekran kilidinin işlenmesinde durum yönetimi sorunu. Bu sorun, iyileştirilmiş durum izlemeyle giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4431: Emil Sjölander, Umeå Üniversitesi

 • fdesetup

  Etki: Fdesetup komutu disk üzerindeki şifreleme durumu için hatalı durumlar gösterebiliyordu

  Açıklama: Ayarları güncelledikten sonra ancak yeniden başlatmadan önce, fdesetup komutu hatalı durumlar gösterebiliyordu. Bu sorun, iyileştirilmiş durum raporlama ile giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4432

 • iCloud Mac'imi Bul

  Etki: iCloud Kayıp modu PIN'i için deneme yanılma yöntemi kullanılabiliyordu

  Açıklama: Hız sınırlama özelliğindeki bir kalıcı durum sorunu, iCloud Kayıp modu PIN'inde deneme yanılma saldırılarının gerçekleştirilmesine izin veriyordu. Bu sorun, yeniden başlatmalar arasında iyileştirilmiş kalıcı durum sağlanarak giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4435: knoy

 • IOAcceleratorFamily

  Etki: Bir uygulama servis reddine neden olabiliyordu

  Açıklama: IntelAccelerator sürücüsünde bir NULL işaretçi başvurusu vardı. Sorun, hata işlemesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4373: Adlab of Venustech'ten cunzhang

 • IOHIDFamily

  Etki: Kötü amaçlı bir uygulama sistem ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir

  Açıklama: IOHIDFamily'nin anahtar eşleşme özelliklerini işlemesinde bir null işaretçi başvurusu vardı. Bu sorun, IOHIDFamily anahtar eşleşme özellikleri doğrulamasının geliştirilmesi ile çözümlendi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4405: Google Project Zero'dan Ian Beer

 • IOHIDFamily

  Etki: Kötü amaçlı bir uygulama sistem ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir

  Açıklama: IOHIDFamily'nin anahtar eşleşme özelliklerini işlemesinde bir yığın arabellek taşması vardı. Bu sorun sınırların denetimi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4404: Google Project Zero'dan Ian Beer

 • IOHIDFamily

  Etki: Bir uygulama servis reddine neden olabiliyordu

  Açıklama: Mevcut IOHIDFamily sürücüsünde sınırlar dışında bellek okuma sorunu vardı. Bu sorun, girdi doğrulama işlemi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4436: Adlab of Venustech'ten cunzhang

 • IOHIDFamily

  Etki: Bir kullanıcı, sistem ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebiliyordu

  Açıklama: IOHIDFamily sürücüsünde bellek sınırı dışına yazma sorunu vardı. Bu sorun, girdi doğrulama işlemi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4380: Adlab of Venustech'ten cunzhang

 • IOKit

  Etki: Kötü amaçlı bir uygulama, çekirdek belleğinden başlatılmamış verileri okuyabilir

  Açıklama: IOKit işlevlerinin işlenmesinde sıfırlanmış bellek erişimi sorunu vardı. Bu sorun, iyileştirilmiş bellek sıfırlamayla giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4407: @PanguTeam

 • IOKit

  Etki: Kötü amaçlı bir uygulama sistem ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir

  Açıklama: IODataQueue nesnelerinin belirli meta veri alanlarının işlenmesinde bir doğrulama sorunu mevcuttu. Bu sorun, meta veri doğrulamasının iyileştirilmesiyle giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4388: @PanguTeam

 • IOKit

  Etki: Kötü amaçlı bir uygulama sistem ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütebilir

  Açıklama: IODataQueue nesnelerinin belirli meta veri alanlarının işlenmesinde bir doğrulama sorunu mevcuttu. Bu sorun, meta veri doğrulamasının iyileştirilmesiyle giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4418: Google Project Zero'dan Ian Beer

 • Çekirdek

  Etki: Yerel bir kullanıcı çekirdek belleği düzenini belirleyebilir

  Açıklama: Ağ istatistikleri arayüzünde çekirdek belleği içeriğinin açıklanmasına yol açan birden fazla başlatılmamış bellek sorunu mevcuttu. Bu sorun, ekstra bellek sıfırlamayla giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4371: Google Güvenlik Ekibi'nden Fermin J. Serna

  CVE-2014-4419: Google Güvenlik Ekibi'nden Fermin J. Serna

  CVE-2014-4420: Google Güvenlik Ekibi'nden Fermin J. Serna

  CVE-2014-4421: Google Güvenlik Ekibi'nden Fermin J. Serna

 • Çekirdek

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir dosya sistemi beklenmeyen sistem kapanmalarına veya rastgele kod yürütmeye sebep olabiliyordu

  Açıklama: HFS kaynak ayraçlarının yürütülmesinde yığın tabanlı arabellek taşması sorunu vardı. Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir dosya sistemi beklenmeyen sistem kapanmalarına veya çekirdek ayrıcalıklarıyla rastgele kod yürütülmesine sebep olabiliyordu. Sorun, sınırların denetimi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4433: Maksymilian Arciemowicz

 • Çekirdek

  Etki: Kötü amaçlı dosya sistemi, beklenemeyen sistem kapanmalarına sebep olabiliyordu

  Açıklama: HFS dosya adlarının işlenmesinde NULL dereferans sorunu vardı. Kötü amaçlarla oluşturulmuş dosya sistemi beklenmeyen sistem kapanmalarına sebep olabiliyordu. Bu sorun NULL dereferansı kaldırılarak çözüldü.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4434: Maksymilian Arciemowicz

 • Çekirdek

  Etki: Yerel kullanıcı sistemin beklenmeyen şekilde sonlandırılmasına veya çekirdekte rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: Mach bağlantı noktalarının işlenmesinde double free hatası vardı. Bu sorun, Mach bağlantı noktaları doğrulamasının iyileştirilmesiyle giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4375: anonim araştırıcı

 • Çekirdek

  Etki: Ayrıcalıklı ağ konumuna sahip bir kişi hizmet reddine yol açabilir

  Açıklama: IPv6 paketlerinin işlenmesinde bir yarış koşulu sorunu mevcuttu. Bu sorun, kilit durumu denetiminin iyileştirilmesiyle giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2011-2391: Marc Heuse

 • Çekirdek

  Etki: Yerel kullanıcı sistemin beklenmeyen şekilde sonlandırılmasına veya çekirdekte rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: rt_setgate'de sınırların dışında okuma sorunu mevcuttu. Bu sorun, bellek bilgilerinin açığa çıkmasına veya bellek bozulmasına yol açabilir. Bu sorun sınırların denetimi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4408

 • Çekirdek

  Etki: Yerel bir kullanıcı sistemin beklenmeyen bir şekilde sonlanmasına sebep olabiliyordu

  Açıklama: Sistem kontrol yuvalarına gönderilen mesajların işlenmesinde ulaşılabilir bir hata vardı. Bu sorun mesajlarına ek doğrulama yapılarak giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4442: VMware'den Darius Davis

 • Çekirdek

  Etki: Bazı çekirdek sağlamlaştırma ölçüleri baypas edilebilir

  Açıklama: Önyükleme işleminin başlarında çekirdek sağlamlaştırma ölçümleri için kullanılan rastgele sayı oluşturucu kriptografik olarak güvenli değildi. Bazı çıktıları kullanıcı alanından anlaşılır değildi, böylece sağlamlaştırma ölçümlerinin baypas edilmesine olanak sağlıyordu. Bu sorun, kriptografik olarak güvenli bir algoritma kullanılarak çözümlendi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4422: Azimuth Security'den Tarjei Mandt

 • LaunchServices

  Etki: Yerel bir uygulama korumalı alan kısıtlamalarını atlayabiliyordu

  Açıklama: İçerik yazma işleyicisi ayarlanırken kullanılan LaunchServices arabirimi, oluşan içerik türleri için işleyici belirlemek üzere korumalı uygulamalara izin veriyordu. Tehlikeli bir uygulama, korumalı alan kısıtlamalarını atlamak için bu özelliği kullanabiliyordu. Sorun, korumalı alandaki uygulamaların içerik türü işleyicilerini belirlemeleri engellenerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4437: Google Güvenlik Ekibi'nden Meder Kydyraliev

 • LoginWindow

  Etki: Bazı zamanlar ekran kilitlenmeyebiliyordu

  Açıklama: Oturum Açma Penceresi'nde bazen ekranın kilitlenmesini engelleyebilecek bir koşul vardı. Sorun, işlemlerin sırası değiştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4438: Funky Monkey Labs'tan Harry Sintonen of nSense, Alessandro Lobina of Helvetia Insurances, Patryk Szlagowski

 • Mail

  Etki: Mail, istenmeyen alıcılar e-posta gönderebiliyordu

  Açıklama: Mail uygulamasında bir kullanıcı arabirimi tutarsızlığı, alıcı listesinden kaldırılan adreslere e-posta gönderimine neden olabiliyordu. Sorun, kullanıcı arabirimindeki tutarsızlık kontrolleri geliştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4439: Melbourne, Avustralya'dan Patrick J Power

 • MCX Masaüstü Yapılandırma Profilleri

  Etki: Mobil yapılandırma profilleri kaldırıldığında, ayarları kaldırılmıyordu

  Açıklama: Mobil konfigürasyon profili tarafından yüklenen Web proxy ayarları, profil kaldırıldığında silinmiyordu. Bu sorun, profil kaldırma işlemi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4440: Cloudpath Networks'ten Kevin Koster

 • NetFS Client Framework

  Etki: Dosya Paylaşımı, etkisizleştirilemeyen bir duruma girebiliyordu

  Açıklama: Dosya Paylaşımı çerçevesinde bir durum yönetimi sorunu vardı. Bu sorun, durum yönetiminin geliştirilmesiyle giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4441: BEARTCOMMUNICATIONS'tan Eduardo Bonsi

 • QuickTime

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir m4a dosyasını oynatmak, uygulamanın beklenmeyen şekilde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: Ses örneği dosyalarının işlenmesinde arabellek taşması sorunu vardı. Bu sorun sınırların denetimi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4351: NCC Group'tan Karl Smith

 • Safari

  Etki: Açık bir sekmede olup en son ziyaret edilen sayfaların geçmişi, geçmiş silindikten sonra kalabilir

  Açıklama: Clearing Safari'nin geçmişinin silinmesi, açık sekmeler için geriye/ileriye dönük geçmişi silmiyordu. Bu sorun, geriye/ileriye dönük geçmişin silinmesiyle giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2013-5150

 • Safari

  Etki: Kötü amaçla oluşturulmuş bir web sitesinden anında iletme bildirimlerini açmak, Safari'nin bundan sonra gönderdiği Anında İletme Bildirimlerinin kaybolmasına neden olabiliyordu

  Açıklama: SafariNotificationAgent'ın Safari Anında İletilerini işlemesinde yakalanamayan bir istisna vardı. Bu sorun, Safari Anında İletme Bildirimlerinin işlenmesi geliştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4417: Faelix Limited'ten Marek Isalski

 • Güvenli Aktarım

  Etki: Bir saldırgan SSL ile korunan verilerin şifresini çözebilir

  Açıklama: Bir şifre paketi CBC modunda blok şifre kullandığında SSL 3.0'ın gizliliğini hedef alan bazı saldırılar olduğu biliniyordu. Bir saldırgan, sunucu daha iyi bir TLS sürümünü desteklese bile TLS 1.0 ve üzeri bağlantı denemelerini engelleyerek bilgisayarı SSL 3.0 kullanmaya zorlayabiliyordu. Bu sorun TLS bağlantı denemesi hata verdiğinde CBC şifre paketleri etkisizleştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-3566: Google Güvenlik Ekibi'nden Bodo Moeller, Thai Duong ve Krzysztof Kotowicz

 • Güvenlik

  Etki: Uzaktaki bir saldırgan servis reddine neden olabilir

  Açıklama: ASN.1 verilerinin işlenmesinde bir null dereferans sorunu vardı. Bu sorun ASN.1 verilerine ek doğrulama yapılarak giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4443: Coverity

 • Güvenlik

  Etki: Yerel bir kullanıcı diğer bir kullanıcının Kerberos biletlerine erişebiliyordu

  Açıklama: SecurityAgent'ta bir durum yönetimi sorunu vardı. Kullanıcılar Arası Hızlı Geçiş yaparken, bazen geçiş yapılacak kullanıcı için Kerberos bileti, önceki kullanıcının önbelleğine atanabiliyordu. Bu sorun, durum yönetiminin geliştirilmesiyle giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4444: Sandia National Laboratories'dan Gary Simon, KTH Royal Institute of Technology'den Ragnar Sundblad, Kaspersky Lab'dan Eugene Homyakov

 • Güvenlik - Kod İmzalama

  Etki: Üzerinde değişiklik yapılmış uygulamalar başlatma işleminden engellenemiyordu

  Açıklama: OS X Mavericks 10.9 sürümünden önceki bir OS X sürümünde imzalanmış uygulamalar veya özel kaynak kuralları kullanan uygulamalar, imzayı geçersiz kılmayan müdahalelere karşı savunmasızdı. Sistemlerde yalnızca Mac App Store ve tanımlı geliştiricilerden gelen uygulamalara izin vermek için ayar yapın. İndirilmiş ve üzerinde değişiklik yapılmış uygulamanın, yasal olduğu sürece çalıştırılmasına izin vermiş olabilirsiniz. Bu sorun, yürütme işlemini etkileyebilecek, kaynakları atlayan kaynak zarflarıyla birlikte paket imzalarını yok sayarak giderildi. OS X Mavericks 10.9.5 ve OS X Mountain Lion 10.8.5 için Güvenlik Güncellemesi 2014-004 bu değişiklikleri içine almaktadır.

  CVE kimliği

  CVE-2014-4391: HP Zero Day Initiative ile çalışan Christopher Hickstein

Not: OS X Yosemite Safari 7.1 güvenlik içeriğini kapsayan Safari 8.0'ı içermektedir. Daha fazla ayrıntı için Safari 7.1 güvenlik içeriği hakkındasayfasına bakın.

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler bir öneri veya onay niteliği taşımadan sunulmuştur. Üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçilmesi, performansı veya kullanılması konusunda Apple hiçbir sorumluluk kabul etmez. Apple, üçüncü taraf web sitelerinin doğruluğu veya güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Ek bilgi için tedarikçi ile irtibat kurun.

Yayın Tarihi: