iOS: Tanılama özellikleri hakkında

iOS kurumsal BT bölümlerine, geliştiricilere ve AppleCare sorun giderme sürecine yardımcı olmak için aşağıdaki tanılama özelliklerini sunar.

Bu makale arşivlendi ve artık Apple tarafından güncellenmiyor.

Aşağıdaki tanılama özelliklerinin her biri kullanıcının aygıtının kilidini açmış ve başka bir bilgisayara güvenmeyi kabul etmiş olmasını gerektirir. iOS aygıtıyla güvenilen bilgisayar arasında iletilen veriler Apple ile paylaşılmayan anahtarlarla şifrelenir. Güvenilen bilgisayarda iTunes Wi-Fi Eşzamanlama özelliğini etkinleştiren kullanıcılar bu servislere söz konusu bilgisayarda kablosuz iletişim yoluyla da erişebilir.

1. com.apple.mobile.pcapd

pcapd, iOS aygıtından güvenilen bilgisayara gönderilen tanılama paketinin alınmasını destekler. Bu, aygıttaki uygulamalarla ve kurumsal VPN bağlantılarıyla ilgili sorunların giderilmesi ve tanılanması için kullanışlı bir araçtır. iOS 8 ve sonrasında bu özellik USB arayüzü ile kısıtlanmıştır ve artık Wi-Fi üzerinden erişilememektedir. developer.apple.com/library/ios/qa/qa1176 sayfasında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

2. com.apple.mobile.file_relay

file_relay aygıttaki tanılama verilerinin sınırlı bir şekilde kopyalanmasını destekler. Bu servis kullanıcı tarafından oluşturulan yedeklemelerden farklıdır, aygıttaki tüm verilere erişimi yoktur ve iOS Veri Koruması'na uygun davranır. Apple mühendisliği kurum içindeki aygıtlarda müşteri konfigürasyonlarını değerlendirmek için file_relay özelliğini kullanır. AppleCare de kullanıcının izniyle, kullanıcıların aygıtlarındaki ilgili tanılama verilerini toplamak için bu aracı kullanabilir. iOS 8 ve sonrasında bu özelliği kullanmadan önce ek ayarlama yapılması gerekir.

3. com.apple.mobile.house_arrest

house_arrest özelliği, iTunes tarafından bu özelliği destekleyen uygulamalar için iOS aygıtına ve iOS aygıtından belge aktarmak amacıyla kullanılır. Ayrıca Xcode tarafından da uygulama geliştirme aşamasında test verilerinin aygıta aktarılmasına yardımcı olmak için kullanılır.

Ek bilgiler:

iOS: 'Bu Bilgisayara Güvenilsin mi' uyarısı
iOS: Verilerinizi iTunes ile eşzamanlama

Yayın Tarihi: