OS X Server 3.1.2 sürümündeki güvenlik içeriği hakkında

Bu belgede, OS X Server 3.1.2 sürümündeki güvenlik içeriği açıklanmıştır.

Apple, müşterilerini korumak amacıyla, tam denetim gerçekleştirilene ve gerekli yamalar veya sürümler kullanıma sunulana kadar güvenlik sorunlarını açıklamaz, tartışmaz veya onaylamaz. Apple Ürün Güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Apple Ürün Güvenliği web sitesine bakın.

Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı hakkında bilgi için "Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarını kullanma" başlıklı makaleye bakın.

Mümkün olduğunda, daha fazla bilgi almak amacıyla güvenlik açıklarına bakmak için CVE Kimlikleri kullanılır.

Diğer Güvenlik Güncellemeleri hakkında bilgi için "Apple Güvenlik Güncellemeleri" başlıklı makaleye bakın.

OS X Server 3.1.2

 • Ruby

  İlgili ürünler: OS X Mavericks 10.9.3 veya sonrası

  Etki: Bir Float nesnesi oluşturmak için güvenilmeyen bir giriş kullanan Ruby betiği çalıştırmak, uygulamanın askıda kalmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: Ruby'de bir dizeyi kayan noktalı değere dönüştürürken yığın tabanlı arabellek taşması sorunu vardı. Bir saldırgan Profile Manager'a veya bir Ruby betiğine özel olarak düzenlenmiş bir mesaj gönderebilir. Bu da bir uygulamasının askıda kalmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir. Bu sorun kayan noktalı değerlere ek doğrulama yapılarak giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2013-4164

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Yayın Tarihi: