iTunes 11.2 güvenlik içeriği hakkında

Bu belgede iTunes 11.2'nin güvenlik içeriği açıklanmaktadır.

Bu güncelleme Yazılım Güncelleme kullanılarak veya Apple Destek web sitesinden indirilip yüklenebilir.

Apple, müşterilerini korumak amacıyla, tam denetim gerçekleştirilene ve gerekli yamalar veya sürümler kullanıma sunulana kadar güvenlik sorunlarını açıklamaz, tartışmaz veya onaylamaz. Apple Ürün Güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Apple Ürün Güvenliği web sitesine bakın.

Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı hakkında bilgi için "Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarını kullanma" başlıklı makaleye bakın.

Mümkün olduğunda, daha fazla bilgi sağlamak amacıyla güvenlik açıklarından söz edilirken CVE Kimlikleri kullanılır.

Diğer Güvenlik Güncellemeleri hakkında bilgi için "Apple Güvenlik Güncellemeleri" başlıklı makaleye bakın.

iTunes 11.2

 • iTunes

  Kullanılabildiği ürünler: Windows 8, Windows 7, Vista ve XP SP3 veya sonrası

  Etki: Ağda ayrıcalıklı bir konuma sahip saldırgan iTunes kimlik bilgilerini elde edebilir

  Açıklama: Bağlantı, başlık satırı tamamlanmadan önce kapatılmış olsa bile ayarlanmış Çerez HTTP başlıkları işlenebilir. Bir saldırgan, güvenlik ayarları gönderilmeden önce bağlantıyı kapanmaya zorlayarak çerezdeki güvenlik ayarlarını kaldırabilir ve korumasız çerezin değerini öğrenebilir. Bu sorun tamamlanmamış HTTP başlık satırları yok sayılarak çözüldü.

  CVE kimliği

  CVE-2014-1296

 • iTunes

  Kullanılabildiği ürünler: Windows 8, Windows 7, Vista ve XP SP3 veya sonrası

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir ses veya film dosyasını yürütmek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: iTunes MP4 dosyalarının ayrıştırılmasında bir bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorun sınırların denetimi artırılarak giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2014-8842 : NCC Group'tan Karl Smith

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler bir öneri veya onay niteliği taşımadan sunulmuştur. Üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçilmesi, performansı veya kullanılması konusunda Apple hiçbir sorumluluk kabul etmez. Apple, üçüncü taraf web sitelerinin doğruluğu veya güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Ek bilgi için tedarikçi ile irtibat kurun.

Yayın Tarihi: