iBooks: Ad alanı nedir?

Ad alanlarını kısa sözlükler gibi düşünebilirsiniz.

Ad alanları, EPUB'ın içerik belgelerinde kullandığınız öğeleri ve özellikleri içeren XML sözlüklerini tanımlar. Her ad alanı bir URL ve özellik kullanılarak açıklanır xmlns veya xmlns:. Örneğin, xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml".

Yukarıdaki açıklamada, xmlns: özellik ve xhtml de önekidir. Açıkladıktan sonra, öneki herhangi bir öğe veya özellik adından önce iki nokta üst üste ile ayrılmış olarak kullanabilirsiniz. Bu söz konusu öğe veya özelliğin hangi XML sözlüğüne başvurduğunu belirtir. Aşağıdaki EPUB'ın OPF dosyası alıntısında öneki nasıl kullanabileceğiniz gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<package xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf" unique-identifier="bookid" version="3.0">

	<metadata xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >

		<dc:title>Example</dc:title>

		<dc:identifier id="bookid">0123456789</dc:identifier>

		<dc:language>en</dc:language>

	</metadata>

Standart OPF ad alanına ek olarak, yukarıdaki alıntı Dublin Core ad alanını içerir (xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/“). Bu OPF içinde meta veri özelliklerini belirtmek için kullanılır.
 
Bir teslim, izin verilmeyen bir öğe veya özellikle ilgili bir hatayla sonuçlanırsa, kullandığınız öğe veya özellik EPUB'da açıklanan ad alanı sözlüklerinde olmayabilir. Sorunu çözmek için, öğe veya özelliği geçerli bir öğe veya özellikle değiştirin.

Yayın Tarihi: