OS X Server: Bir konfigürasyon profilini kullanarak Safari yazılım eki seçeneklerini kullanma

Safari 6.1.2 ve 7.0.2'de, Safari yazılım eki seçenekleri OS X Server'ın konfigürasyon profili özellikleri kullanılarak yönetilebilir.

Bir Özel Ayarlar verisi oluşturmak için OS X Server'daki Profile Manager'ı kullanın. Tercih edilen alan adına "com.apple.Safari" yazın ve aşağıda açıklandığı şekilde bir ManagedPlugInPolicies anahtarı ekleyin.

Anahtar Tür İçerik
ManagedPlugInPolicies Sözlük Yönetilen her bir yazılım ekine dair bilgiler bu sözlükte saklanır. Anahtar, yazılım ekinin paket tanıtıcısıdır ve değer aşağıda açıklandığı gibi yazılım eki bilgilerine sahip bir sözlüktür.

Sık kullanılan yazılım eki paket tanıtıcıları arasında şunlar sayılabilir:
  • com.apple.QuickTime Plugin.plugin
  • com.oracle.java.JavaAppletPlugin
  • com.macromedia.Flash Player.plugin

 

Yazılım eki sözlüğü
Yazılım eki sözlüklerinin her biri aşağıdaki anahtarları içerebilir:

Anahtar Tür Değer
PlugInFirstVisitPolicy Dize

İsteğe Bağlı. Bu yazılım ekini kullanan web sitelerine ilk ziyaret için yazılım eki politikasını belirler. Safari, bu politikaya dayanarak yazılım ekinin çalışmasına izin verir, yazılım ekinin çalışmasını engeller veya kullanıcıya yazılım ekinin çalışmasına izin verilip verilmemesi gerektiğini sorar.


Aşağıdaki değerler kabul edilir:

  • PlugInPolicyAsk = Sor
  • PlugInPolicyBlock = Engelle
  • PlugInPolicyAllowWithSecurityRestrictions = İzin Ver
  • PlugInPolicyAllowNoSecurityRestrictions = Her Zaman İzin Ver
PlugInPreventPerSitePolicyChange Boolean İsteğe Bağlı. Varsa ve trueolarak ayarlanmışsa, yazılım eki PlugInHostnamePolicieskapsamında tanımlanmış web sitelerinin yazılım eki ayarlarını değiştiremez.
PlugInRunUnsandboxedOnFirstVisit Boolean İsteğe Bağlı. Varsa ve trueolarak ayarlanmışsa, bir yazılım eki bir web sitesini ilk kez ziyaret ederken güvenli olmayan modda çalışabilir. Saptanmış değer falseolarak belirlenmiştir.
PlugInHostnamePolicies Sözlükler Dizisi İsteğe Bağlı. Bu dizi tek tek web sitelerine dair ayarları saklar. Her bir web sitesinin sözlük biçimi aşağıda açıklanmıştır.

 

Web sitesi sözlüğü
Her web sitesi sözlüğü aşağıdaki anahtarları içerebilir:

Anahtar Tür Değer
PlugInHostname Dize Web sitesinin ana bilgisayar adı.
PlugInPolicy Dize Bu web sitesi ziyaret edilirken kullanılacak yazılım eki politikasını belirler. İzin verilen değerler, yukarıda açıklanan PlugInFirstVisitPolicy anahtarının değerleriyle aynıdır.
PlugInRunUnsandboxed Boolean İsteğe Bağlı. Varsa ve trueolarak ayarlanmışsa, yazılım ekinin güvenli olmayan modda çalışmasına izin verilir. Saptanmış değer falseolarak belirlenmiştir.

Daha fazla bilgi

Safari yazılım eki ayarlarına dair bir örnek için, bu örnek konfigürasyon profilinin kaynağına bakabilirsiniz.

Yayın Tarihi: