Toplu Satın Alma Programı'nda kullanım kodlarından yönetilen dağıtıma geçme

Toplu Satın Alma Programı'na (VPP) katılan kuruluşlar, her VPP işlemi için iki farklı dağıtım yöntemi arasında seçim yapabilirler. Bu yöntemlerden biri yönetilen dağıtım, diğeri kullanılabilir kodlardır.

Yönetilen dağıtım yöntemini kullanan kuruluşlar, VPP üzerinden satın alınan uygulamaların sahipliğini ve kontrolünü ellerinde tutar. Kuruluşunuz bir mobil aygıt yönetimi (MDM) çözümü veya Apple Configurator 2 aracılığıyla kullanıcılara veya iOS 9 aygıtlarına uygulama atayabilir. Ayrıca, gerekirse uygulamaları iptal edebilir ve yeniden atayabilirsiniz. Kuruluşlar MDM'i kullanarak kitap da atayabilir, ancak kitapların sahipliği kullanıcıda kalır.

Alternatif olarak, kuruluşunuz uygulamaların veya kitapların sahipliğini bir kullanıcının iTunes hesabına aktarmak için kullanım kodlarını kullanabilir.

Kullanım kodlarından yönetilen dağıtıma geçme

Daha önce VPP üzerinden kullanım kodları satın aldıysanız, kodların kullanılmamış olması veya Apple Configurator 1.x ile kullanılmış olması durumunda bu kodların yönetilen dağıtımla birlikte kullanmak üzere taşınmasını talep edebilirsiniz.

Daha önceden satın alınan ve bireysel kullanıcılar tarafından kullanılan kullanım kodları taşınamaz.

Kullanım kodlarından yönetilen dağıtıma geçişin kuruluşunuz için yararlı olup olmayacağına karar vermek için aşağıdakileri dikkate alın:

  • Geçiş isteğinde bulunmadan önce, kullanılmamış kodlarınızın veya Apple Configurator 1.x üzerinden kullanılmış kodlarınızın tümünün yönetilen dağıtıma dönüştürülmesini istediğinizden emin olun. Geçiş yapmayı seçerseniz, daha önce satın almış olduğunuz kodların tümünün taşınması gerekir ve yönetilen dağıtıma geçtikten sonra tüm kullanılmamış kodlar devre dışı kalır. Kuruluşunuzda dolaşımda olan kullanılmamış kodlar varsa bunları kullanmak, kullanıcıları bunların kullanılamaz hale geleceği konusunda uyarmak veya bunlar kullanılıncaya kadar geçiş işlemini ertelemek isteyebilirsiniz.
  • Apple Configurator'ı kullanıcılar arasında paylaşılan aygıtlarda kullanıyorsanız, kullanım kodlarınız taşınmadan önce aygıtlarınızı iOS 9'a ve Apple Configurator 2'ye yükseltmeniz gerekir. Bu işlem, yönetilen lisansları doğrudan aygıtlara atamanızı sağlar.

Kullanım kodlarından yönetilen dağıtıma geçiş işlemi kalıcıdır ve işlem geri alınamaz.

Sistem gereksinimleri

  • Yönetilen dağıtım için bir Mobil Aygıt Yönetimi (MDM) çözümü gerekir. Geçiş isteğinde bulunmadan önce bir MDM çözümünüzün olduğundan ve bu çözümün VPP hesabınıza bağlandığından emin olun. OS X Server'daki Profile Manager, kullanıcılar veya aygıtlara yönetilen dağıtım yapılmasını destekler. Apple Configurator 2, aygıtlara yönetilen dağıtım yapılmasını destekler. Diğer MDM çözümleri için MDM sağlayıcınıza danışın.
  • Yönetilen dağıtım iOS 7 veya sonraki bir sürümünü ya da OS X Mavericks 10.9 veya sonraki bir sürümünü gerektirir.
  • Aygıta dayalı uygulama atamaları için iOS 9 veya OS X El Capitan gerekir.

Geçiş isteğinde bulunma

Gereksinimleri incelediyseniz ve VPP hesabınızla yapılan daha önceki tüm alımlar için kullanım kodlarından yönetilen dağıtıma geçiş yapmak istiyorsanız çevrimiçi kurumsal veya eğitim destek istek formunu kullanarak isteğinizi gönderin. Formun üstündeki menüde yer alan "Migrate from redemption codes to managed distribution" (Kullanım kodlarından yönetilen dağıtıma geçme) öğesini seçin.

Daha fazla bilgi

Mobil aygıt yönetimiaygıta dayalı uygulama atamasıApple Configurator 2 ve OS X Server hakkında daha fazla bilgi edinin.

Eğitim ve kurumsal Toplu Satın Alma Programları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yayın Tarihi: