Kullanım kodlarından yönetilen dağıtıma geçme

Apple İşletme Yönetimi, Apple Okul Yönetimi veya Toplu Satın Alma Programı'na katılan kuruluşlar her işlem için iki farklı dağıtım yönteminden birini seçebilir: yönetilen dağıtım veya kullanılabilir kodlar.

Yönetilen dağıtım yönteminde, Uygulamalar ve Kitaplar veya Toplu Satın Alma Programı aracılığıyla satın alınan uygulamaların sahipliği ve denetimi kuruluşta kalır. Kuruluşunuz, bir mobil aygıt yönetimi çözümü veya Apple Configurator 2 aracılığıyla kullanıcılara veya iOS aygıtlarına uygulama atayabilir. Ayrıca, gerekirse uygulamaları iptal edebilir ve yeniden atayabilirsiniz. Aynı zamanda, kitapların sahipliği kullanıcıda kalsa da kuruluşlar mobil aygıt yönetimini kullanarak kitap atayabilir.

Alternatif olarak, kuruluşunuz uygulamaların veya kitapların sahipliğini bir kullanıcının iTunes hesabına aktarmak için kullanım kodlarını kullanabilir.

Kullanım kodlarından yönetilen dağıtıma geçme

Daha önce kullanım kodları satın aldıysanız, kodların kullanılmamış olması veya Apple Configurator 1.x ile kullanılmış olması durumunda bu kodların yönetilen dağıtımla birlikte kullanmak üzere taşınmasını talep edebilirsiniz.

Daha önceden satın alınan ve bireysel kullanıcılar tarafından kullanılan kullanım kodları taşınamaz.

Kullanım kodlarından yönetilen dağıtıma geçişin kuruluşunuz için yararlı olup olmayacağına karar vermek için aşağıdakileri dikkate alın:

  • Geçiş isteğinde bulunmadan önce, kullanılmamış kodlarınızın veya Apple Configurator 1.x üzerinden kullanılmış kodlarınızın tümünün yönetilen dağıtıma dönüştürülmesini istediğinizden emin olun. Geçiş yapmayı seçerseniz, daha önce satın almış olduğunuz kodların tümünün taşınması gerekir ve yönetilen dağıtıma geçtikten sonra tüm kullanılmamış kodlar devre dışı kalır. Kuruluşunuzda dolaşımda olan kullanılmamış kodlar varsa bunları kullanmak, kullanıcıları bunların kullanılamaz hale geleceği konusunda uyarmak veya bunlar kullanılıncaya kadar geçiş işlemini ertelemek isteyebilirsiniz.
  • Apple Configurator'ı kullanıcılar arasında paylaşılan aygıtlarda kullanıyorsanız, kullanım kodlarınız taşınmadan önce aygıtlarınızı iOS 9'a ve Apple Configurator 2'ye yükseltmeniz gerekir. Bu işlem, yönetilen lisansları doğrudan aygıtlara atamanızı sağlar.

Kullanım kodlarından yönetilen dağıtıma geçiş işlemi kalıcıdır ve işlem geri alınamaz.

Sistem gereksinimleri

  • Yönetilen dağıtım için bir mobil aygıt yönetimi çözümü gerekir. Geçiş isteğinde bulunmadan önce bir MDM çözümünüzün olduğundan ve bu çözümün Toplu Satın Alma Programı hesabınıza bağlandığından emin olun. OS X Server'daki Profile Manager, kullanıcılar veya aygıtlara yönetilen dağıtım yapılmasını destekler. Apple Configurator 2, aygıtlara yönetilen dağıtım yapılmasını destekler. Diğer mobil aygıt yönetimi çözümleri için mobil aygıt yönetimi sağlayıcınıza başvurun.
  • Yönetilen dağıtım iOS 7 veya sonraki bir sürümünü ya da OS X Mavericks 10.9 veya sonraki bir sürümünü gerektirir.
  • Aygıta dayalı uygulama atamaları için iOS 9 veya OS X El Capitan gerekir.

Geçiş isteğinde bulunma

Gereksinimleri incelediyseniz ve hesabınızla yapılan daha önceki tüm alımlar için kullanım kodlarından yönetilen dağıtıma geçiş yapmak istiyorsanız, çevrimiçi kurumsal veya eğitim destek istek formunu kullanarak isteğinizi gönderin. "Tell us about your issue" (Lütfen bize sorununuzla ilgili bilgi verin) menüsünde "Other" (Diğer) öğesini seçin.

Daha fazla bilgi

Mobil aygıt yönetimiaygıt tabanlı uygulama atamalarıApple Configurator 2 ve OS X Server hakkında daha fazla bilgi edinin.

Apple Okul Yönetimi ve Apple İşletme Yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yayın Tarihi: