Keynote 6.0 güvenlik içeriği hakkında

Bu makalede Keynote 6.0'ın güvenlik içeriği açıklanmaktadır.

Bu güncelleme Yazılım Güncelleme tercihlerini kullanılarak veya Apple İndirmeleri'nden indirilip yüklenebilir.

Apple, müşterilerini korumak amacıyla, tam denetim gerçekleştirilene ve gerekli yamalar veya sürümler kullanıma sunulana kadar güvenlik sorunlarını açıklamaz, tartışmaz veya onaylamaz. Apple Ürün Güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Apple Ürün Güvenliği web sitesine bakın.

Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı hakkında bilgi için "Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarını kullanma" başlıklı makaleye bakın.

Mümkün olduğunda, daha fazla bilgi sağlamak amacıyla güvenlik açıklarından söz edilirken CVE Kimlikleri kullanılır.

Diğer Güvenlik Güncellemeleri hakkında bilgi için "Apple Güvenlik Güncellemeleri" başlıklı makaleye bakın.

Keynote 6.0

 • Keynote

  İlgili ürünler: OS X Mavericks 10.9 veya sonrası

  Etki: Keynote sunum modundayken bilgisayar uyku moduna alınırsa ekran kildi açılabilir

  Açıklama: Bazı durumlarda, Keynote sunum modundayken bilgisayar uyku moduna alınırsa ekran kilitlenmeyebilir. Bu sorun durum yönetimi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2013-5148

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Yayın Tarihi: