OS X Mountain Lion 10.8.5 Ek Güncellemesi'nin güvenlik içeriği hakkında

Bu belgede OS X Mountain Lion 10.8.5 Ek Güncellemesi'nin güvenlik içeriği açıklanmaktadır.

Bu güncelleme Yazılım Güncelleme tercihleri kullanılarak veya Apple İndirmeleri'nden indirilip yüklenebilir.

Apple, müşterilerini korumak amacıyla, tam denetim gerçekleştirilene ve gerekli yamalar veya sürümler kullanıma sunulana kadar güvenlik sorunlarını açıklamaz, tartışmaz veya onaylamaz. Apple Ürün Güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Apple Ürün Güvenliği web sitesine bakın.

Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı hakkında bilgi için "Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarını kullanma" başlıklı makaleye bakın.

Mümkün olduğunda, daha fazla bilgi sağlamak amacıyla güvenlik açıklarından söz edilirken CVE Kimlikleri kullanılır.

Diğer Güvenlik Güncellemeleri hakkında bilgi için "Apple Güvenlik Güncellemeleri" başlıklı makaleye bakın.

OS X 10.8.5 Ek Güncellemesi

 • Dizin Servisleri

  İlgili ürünler: OS X Mountain Lion 10.8 - 10.8.5

  Etki: Sistem ayrıcalıkları olan bir yerel kullanıcı Dizin Servisleri kayıtlarını değiştirebilir

  Açıklama: Dizin Servisleri'nin kimlik doğrulamayı onaylama işleminde yerel bir saldırganın parola doğrulamayı atlamasına olanak tanıyan bir mantık sorunu vardı. Bu sorun kimlik bilgisini doğrulama işlemi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2013-5163: The rookies of 42

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Yayın Tarihi: