Logic Remote sürüm notları

Logic Remote'taki yenilikler hakkında bilgi edinin.

Logic Remote 1.5.3 sürümündeki yenilikler

Performans

 • Miksaj'daki kaydırma performansı iyileştirildi.

Erişilebilirlik

 • VoiceOver artık tüm Tonal Donanımları doğru şekilde duyuruyor.
 • VoiceOver artık LCD'de iz adını doğru şekilde duyuruyor.
 • VoiceOver artık LCD'de Oynatma Çubuğu konumunu doğru şekilde duyuruyor.
 • VoiceOver artık Döngü düğmesini doğru şekilde duyuruyor.
 • VoiceOver'ın bazen LCD'de bulunmayan bir Arpej düğmesini duyurabilmesine neden olan bir sorun giderildi.

Miksaj

 • Artık yazılım ekleri, Kanal Şeridi denetçisindeki girişler arasında taşınabiliyor.
 • Yazılım ekleri etkin olmayan kanal şeritlerindeki birinci yazılım eki yuvası artık Logic Remote'ta görünür durumda.
 • Artık yazılım eki ayarları Miksaj görünümü ile Yazılım Eki Denetimleri görünümü arasında kopyalanıp yapıştırılabilir.
 • Sends on Faders (Kısıcılardaki Gönderimler) için olan çevirme düğmeleri artık Independent Pan (Bağımsız Çevirme) modunda Logic Remote miksajında görünür durumda.
 • Ön kısıcı gönderimleri artık Miksaj'da farklı bir renkle gösteriliyor.

Live Loops

 • Artık Logic Remote'ta Live Loops ızgarasından iz silinebiliyor.
 • Live Loops ızgarasında sıraya alınan hücreler artık tek tek seçildikten sonra birbirleriyle eşzamanlı yanıp sönüyor.
 • Artık Logic Control'de Live Loops izi silinebiliyor.
 • Logic Remote artık, kayıt global Transport Stop (Aktarmayı Durdurma) düğmesi ile durdurulduktan sonra Live Loops hücrelerine kaydedilen ses için bir dalga biçimi genel görünüşü görüntülüyor.

Ses Arşivi

 • Artık Logic Remote kullanılarak MainStage'deki Ses Arşivi'nden ses seçilebiliyor.

Smart Controls

 • MainStage gitar konserlerindeki Smart Controls artık Logic Remote'ta güvenilir şekilde kullanılabilir durumda

Tuş Komutları

 • Son Bulunan Konumdan Çal komutu artık beklendiği gibi çalışıyor.

Akıllı Yardım

 • İçeriklerin zaten indirilmiş olduğu durumlarda Logic Pro yeniden açılırken artık gereksiz bir Unable to download Smart Help content (Akıllı Yardım içerikleri indirilemiyor) uyarısı gösterilmiyor.


Önceki sürümler

  

Logic Remote 1.5.2

Yenilikler

 • Canlı adım kaydı, melodik bateri ritmik kalıbı düzenleme özelliği ve daha fazlasını kullanabilmenizi sağlayan genişletilmiş Adım Sıralayıcı araçları desteği.
 • Kararlılık iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri içerir.

Yeni özellikler ve geliştirmeler

 • Ayarlar menüsüne Save As (Farklı Kaydet) seçeneği için giriş eklendi.
 • Adım Sıralayıcı görünümünde artık satırlara canlı olarak kayıt yapılabiliyor.
 • Bas tonları gibi tek sesli ritmik kalıpların düzenlenmesini basitleştirmek için Adım Sıralayıcı görünümünde artık Mono Mode (Mono Modu) sunuluyor.
 • iPad'deki Adım Sıralayıcı görünümünde artık adım girişi kayıt modu denetlenebiliyor.

Kararlılık ve güvenilirlik

 • Yardım içeriği indirilirken Tuş Komutları görünümünden Akıllı Yardım görünümüne geçildiğinde Logic Remote'un beklenmedik şekilde kapanması sorununu çözer.

Performans

 • Logic Pro'da sol ve sağ ok tuşları kullanılarak Miksaj'da dolaşırken Logic Remote kaydırma performansı iyileştirildi.

Erişilebilirlik

 • Logic Remote ile MainStage birlikte kullanıldığında VoiceOver artık Program seçici düğmesini doğru şekilde duyuruyor.
 • Logic Remote'taki Live Loops ızgarasına artık VoiceOver ile erişilebiliyor.
 • Logic Remote'taki Remiks Efekti denetimlerine artık VoiceOver ile erişilebiliyor.

Live Loops

 • Alchemy Smart Controls parametrelerinde yapılan düzenlemeler artık Logic Remote'tan Live Loops'a doğru şekilde kaydediliyor.
 • Live Loops'ta Ayarlar menüsünde yapılan değişiklikler artık beklendiği şekilde görünüyor.
 • Artık Logic Remote'ta birden çok boş Live Loops hücresi seçilebiliyor.
 • Live Loops Drummer ve Ritmik Kalıp hücreleri artık Logic Remote'taki bir iz belge grubunda yer alan tüm izler arasında taşınabiliyor.
 • Klavye görünümünde üst çubuktaki Live Loops ekranında artık birden çok hücre seçilebiliyor.
 • Logic Pro'daki Hide Tracks (İzleri Gizle) ekranı açılıp kapatıldığında Smart Controls/Gitar Sapı penceresinin üst kısmındaki Live Loops ekranının beklenmedik şekilde kaybolması sorununu çözer.
 • Logic Remote'ta bir Live Loops sütun başlatıcıdan diğerine kaydırıldığında hücreler artık Logic Pro'da beklendiği şekilde sıraya ekleniyor.
 • Çalma alt menüsünde Live Loops hücreleri için kazanç denetimi eklendi.

Adım Sıralayıcı

 • Çalma işlemi sırasında Adım Sıralayıcı görünümü gizliyken adım eklemek için bir Live Loops hücresine dokunulduğunda Adım Sıralayıcı'daki ritmik kalıp bölgeleri artık çalmaya devam ediyor.
 • Pattern Inspector'da (Ritmik Kalıp Denetçisi) artık Legato, Otomasyon Modu ve MIDI kanal ayarları denetlenebiliyor.

Miksaj

 • MainStage'deki bir çıkış mono olarak ayarlandığında Logic Remote artık kanal şeridinde pan denetimi göstermiyor.
 • Logic Remote'ta bir Miksaj kanalı seçildiğinde artık diğer birden çok izin seçimi kaldırılıyor.
 • Sends on Faders (Kısıcılardaki Gönderimler) menü öğesi artık tutarlı şekilde kullanılabiliyor.
 • Bir Yazılım Müzik Aleti yazılım eki kaldırılıp başkası eklendikten sonra Yazılım Müzik Aleti kanal şeritlerindeki girişlerin seçimi artık çalışmaya devam ediyor.
 • Üzerine çift dokunulan kısıcılar artık beklendiği şekilde 0 db değerine sıfırlanıyor.
 • En düşük seviyelerine getirilen ses yüksekliği kısıcılar artık düzenlenebilir olarak kalıyor.
 • Görünüm Logic Remote'ta kaydırılırken miksajdaki kanal ölçerler artık görüntülenmeye devam ediyor.
 • Gönderim açılır pencerelerine dokunulduğunda bunlar artık hemen açılıyor.
 • Kanal görünümü açılıp kapatıldığında Alchemy yazılım eki görünümü artık birinci sayfaya dönmüyor.
 • İkinci sayfadaki bir değer düzenlendiğinde Space Designer yazılım eki görünümü artık birinci sayfaya dönmüyor.
 • Seçili gönderiyi Sends on Faders (Kısıcılardaki Gönderimler) modunda içermeyen kanallarda Logic Remote'un beklenmedik şekilde kısıcı görüntülemesi sorununu çözer.
 • Klasör izi seçildiğinde Logic Remote'un beklenmedik şekilde miksaj denetimlerini görüntülemesi sorununu çözer.
 • Logic Remote'taki miksaj görüntüsü artık Logic Pro ile eşleşecek şekilde daha güvenilir bir şekilde güncelleniyor.
 • Magic Trackpad 2'de iki parmakla kaydırmak artık beklendiği şekilde ses yüksekliği kısıcıları ayarlıyor.

Yazılım ekleri

 • Chromaverb'de EQ On/Off (EQ Açık/Kapalı) düğmesi artık yazılım eki penceresinin birinci sayfaya atlamasına neden olmuyor.

Remiks Efekti

 • Efekt kilidi etkinken Remiks Efekti için filtre şeridinde yapılan değişiklikler artık Remiks Efekti tamamen görüntülendiğinde yansıtılıyor.
 • Artık Logic Remote'taki Remiks Efekti görünümünün en altındaki girişlere ulaşılabiliyor.

Smart Controls

 • Logic Remote'taki Smart Controls görünümü artık Logic Pro ile eşleşecek şekilde daha güvenilir olarak güncelleniyor.

Otomasyon

 • Touch Trim veya Touch Relative otomasyon modları kullanıldığında Logic Remote'taki kısıcılar artık beklendiği şekilde güncelleniyor.

Tuş komutları

 • Logic Remote'ta bir tuş komutuyla oluşturulan yeni işaretler artık Logic Remote'ta hemen görünüyor.
 • Döngü Tarayıcı önceki görünümde görüntüleniyorsa Smart Controls ve Klavye görünümünü açmak için Smart Keyboard'da 1 tuşuna basıldığında artık Döngü Tarayıcı açılmıyor.
 • Başka bir görünümden dönüldüğünde, Tuş Komutları görünümünde artık doğrudan görüntülenen son sayfa açılıyor.
 • Magic Keyboard için Save Project (Projeyi Kaydet) tuş komutu eklendi.
 • iPhone'a bağlı bir Bluetooth klavye aracılığıyla gönderilen tuş komutlarını gerçekleştirmeyle ilgili çeşitli sorunları çözer.
 • Arşiv görünümü ekranın en altına taşındığında Tuş Komutlarını Düzenle menüsü artık beklendiği şekilde görüntüleniyor.
 • Zaman ekseni görüntülenirken Tuş Komutlarını Düzenle seçildiğinde Tuş Komutları düzenleyici artık beklendiği şekilde görüntüleniyor.

Genel

 • Elektronik Bateri Tasarımcısı'na örnek eklemek artık Logic Remote'ta beklenmeyen bir uyarının kısa süreliğine görüntülenmesine neden olmuyor.
 • iPhone'larda aygıtın kullanım yönü yatay yönden düşey yöne çevrildiğinde zaman göstergesi görünür durumda kalıyor.
 • Smart Keyboard'da Sustain özelliği etkinken MIDI kaydedildiği durumda notlar artık beklendiği şekilde uzatılıyor.
 • Remiks Efekti'nden Channel EQ'ya geçildiğinde ekranın bulanık veya boş olmasına yol açabilen bir sorunu çözer.
 • Görünümler arasında geçiş yapılırken artık arşiv daha iyi yerleştiriliyor ve boyutlandırılıyor.

Logic Remote 1.5.1

Kararlılık/Güvenilirlik

 • Logic Remote artık bağlı bir MIDI klavyede nota çalarken beklenmedik şekilde kapanmıyor.

Miksaj

 • Logic Remote'taki miksaj görüntüsü artık Logic Pro ile eşleşecek şekilde daha güvenilir bir şekilde güncelleniyor.
 • iPad'de, kaydırma yaptıktan sonra Miksaj'daki bir kısıcıyı hareket ettirmek artık diğer kısıcıların da hareket ediyormuş gibi görünmesine neden olmuyor.

Live Loops

 • Live Loops görüntüsünde Düzenle'ye dokunduktan sonra artık Grid Stop (Izgarayı Durdur) düğmesi beklenen şekilde çalışıyor. 

Dokunmatik Müzik Aletleri

 • Elektronik Bateri Kiti programlarını yüklerken artık Davul tabloları ve Smart Controls güvenilir bir şekilde görünüyor.

Logic Remote 1.5

Yeni özellikler ve geliştirmeler

 • Vuruşlar, bas tonları ve melodik parçalar oluşturmak için, iPad veya iPhone'unuzu kullanarak Adım Sıralayıcı'yı denetleme yeteneği ekler.
 • Smart Keyboard veya Bluetooth klavye kullanırken klavye komutlarını destekler.

Kararlılık ve güvenilirlik

 • Logic Remote artık aşağıdaki durumlarda takılmıyor:
  • MainStage'e bağlandığında, Miksaj'ı görüntüledikten sonra Arşiv'e erişirken.
  • iPhone'da Live Loops ve Remiks Efekti kullanırken.

Erişilebilirlik

 • VoiceOver artık üst çubuktaki görüntü seçimi düğmelerini duyuruyor.
 • VoiceOver'ı kullanarak Akor Çubukları'nda Sustain özelliğini devre dışı bırakma işlemi artık düzgün çalışıyor.

Live Loops

 • Live Loops hücreleri sürüklenirken ortam adları ve başlatıcı düğmeleri artık görünür durumda kalıyor.
 • Live Loops artık ortamları seçerken ve başlatırken daha güvenilir davranıyor.
 • Logic Pro'ya iz eklendikten sonra artık Ortam Ayarı penceresi güvenilir bir şekilde görüntüleniyor. 
 • Hücreler kaydırarak başlatıldığında artık oynatma için güvenilir bir şekilde sıraya ekleniyor.
 • Logic Remote artık Logic'te seçilen Live Loops hücrelerini göstermek üzere görüntüyü güvenilir bir şekilde güncelliyor.
 • Live Loops ızgarasının boyutunu ayarladıktan sonra artık Logic Remote güvenilir bir şekilde kaydırılıyor.
 • Hücre kaydı başladığında bekletilen notlar artık beklenmedik şekilde kesilmiyor.
 • Logic Pro'da Region Color (Bölge Rengi) seçeneği "As Track Color" (İz Rengi Olarak) olarak ayarlandığında artık Live Loops hücre renkleri doğru şekilde görüntüleniyor.

Miksaj

 • Artık harici bir izleme dörtgeninde iki parmak hareketi kullanılarak çeviriciler, düğmeler ve kısıcılar denetlenebilir.
 • Logic Remote'taki miksaj görüntüsü artık Logic Pro ile eşleşecek şekilde daha güvenilir bir şekilde güncelleniyor.
 • Yazılım eki pencerelerindeki sayfa görüntüsü denetleyici düğmeleri artık tek dokunuşa yanıt veriyor.
 • Artık Drummer izleri kanal şeridinde Drum Kit Designer yazılım eki güvenilir bir şekilde görüntüleniyor.

Smart Controls

 • Logic Pro'daki Smart Controls görüntüsü artık Logic Remote'ta yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde güncelleniyor.

Dokunmatik Müzik Aletleri

 • Dokunmatik Müzik Aletleri artık kamera adaptör kiti kullanılarak bağlanan harici denetleyicilerden MIDI girişine güvenilir şekilde yanıt veriyor.
 • iPhone'daki Gitar Perdesi görüntüsü artık Perform Using (Şunu Kullanarak Gerçekleştir) görüntüsüne gidip seçimi değiştirmeden geri döndükten sonra görünür durumda kalıyor.

İçerik 

 • Seslere kolayca göz atılabilmesi için, artık Arşiv penceresi bir ön ayara dokunduktan sonra açık kalıyor.

Genel

 • iPhone'da, Kes komutu yatay yönde Live Loops hücreleri seçtikten ve Kes komutunu uygulamadan dikey yöne geçtikten sonra artık beklendiği şekilde çalışıyor.
 • Logic Remote artık Smart Controls'dan Live Loops görüntüsüne geçtikten sonra doğru izi gösteriyor.
 • Logic Remote artık Logic Pro'da yeni bir boş projede New Track (Yeni İz) penceresi açıldığında bir iletişim kutusu gösteriyor.

Logic Remote 1.4

Yeni Özellikler/Geliştirmeler

 • Hücreleri başlatarak veya ortamlar arasında geçiş yaparak iPad ya da iPhone'unuzdan Live Loops'u denetleyin.
 • Multi-Touch'ı kullanarak tek tek izlere veya tüm parça miksine Remiks Efekti uygulayın.
 • iPad'inizden Apple Loops örneklerine göz atın ve bunları Live Loops projelerinize ekleyin.
 • Logic Remote artık Koyu Mod'u destekliyor.

Erişilebilirlik

 • iPhone'daki Gitar Perdesi'ne artık VoiceOver kullanılarak erişilebilir.
 • Giriş/Çıkış, Gönderimler ve ana kısıcı ayarlarına artık VoiceOver kullanılarak erişilebilir.
 • VoiceOver artık önceki iz düğmesini düzgün bir şekilde duyuruyor.

Kararlılık/Güvenilirlik

 • Logic Remote artık 12,9 inç ekrana sahip iPad Pro'da, aygıt uyandırıldıktan hemen sonra akor çubukları çalarken beklenmedik şekilde kapanmıyor.
 • Logic Remote artık MainStage'de yazılım eklerini hızlı bir şekilde değiştirirken beklenmedik şekilde kapanmıyor.

Miksaj

 • Pan ve Binaural Pan (Binoral Pan) menü öğeleri artık mono izlerde beklenmedik şekilde görüntülenmiyor ve stereo izlerde beklendiği gibi görüntüleniyor.
 • Logic Remote'ta bir kısıcıyı +6 dB'ye taşımak artık Logic'teki karşılık gelen kısıcının -∞ değerine atlamasına neden olmuyor.
 • Track Stacks (İz Yığınları) artık gereksiz bir pan denetimi göstermiyor.
 • Bir Pan denetimini ayarlarken, katman artık önceki ayara göre değer yerine mutlak Pan değerini gösteriyor.
 • Logic, Sends on Faders (Kısıcılardaki Gönderimler) modundayken Logic Remote artık kısıcıları altın renkte gösteriyor.
 • Tek seferde gösterilebilecek olandan daha fazla kanal içeren projelerde, artık görüntüyü doğrudan Miksaj'deki Ana kanal şeridine kaydırmak mümkün.
 • Logic Remote artık bir kanal şeridine yerleştirilmiş ikinci bir yazılım ekini güvenilir bir şekilde gösteriyor.
 • Kanal şeridi girişi, çıkışı, stereo ve pan atamaları için açılır pencereler artık mevcut atanmış ayarların yanında onay işaretlerini gösteriyor.
 • Logic Remote artık Stereo Çıkış ve Ana kanal şeritlerinde yanlış solo düğmeleri göstermiyor.
 • Yol gönderimleri artık başka bir yol atlandıktan, aygıt ana sayfa düğmesine basıldıktan ve ardından Logic Remote yeniden ön plana getirildikten sonra beklenmedik şekilde atlanmıyor.
 • Yazılım eklerini açan düğmeler artık güvenilir bir şekilde çalışıyor.
 • Logic Control kullanılarak bir Drum Kit Designer yazılım eki yuvadan çıkarıldığında artık Software Instrument (Yazılım Müzik Aleti) kanal şeridindeki Müzik Aleti yuvası "Müzik Aleti" yerine "No Input" (Giriş Yok) konumuna geçiyor.
 • Kanal şeridindeki yazılım eklerinin sırası değiştirildikten sonra artık yazılım eki açılır pencereleri güvenilir bir şekilde çalışıyor.
 • Çok sayıda iz içeren projelerde artık ilk kanal düzgün bir şekilde "Audio 1" (Ses 1) olarak etiketleniyor.
 • iPad ekranına aynı anda sığabilecek olandan daha fazla iz içeren projelerde artık Logic Remote miksajındaki ilk izler dokunmaya yanıt veriyor.
 • Otomasyon yazıldıktan sonra artık Logic Remote'taki kısıcılar beklendiği gibi gözle görülür şekilde güncelleniyor.
 • Logic Remote kısıcıları artık kısıcı değerleri için ondalık artışları gösteriyor.
 • Mono kanallar artık tamamen sola kaydırılmış bir pan denetimini hatalı olarak göstermiyor.

Yazılım ekleri

 • Birden çok sayfalı bir yazılım ekinden tek sayfalı bir yazılım ekine geçmek artık görüntünün boş kalmasına neden olmuyor.
 • Linear Phase EQ artık Logic Pro X ve MainStage ile aynı tasarıma sahip.
 • Channel EQ'daki parametrik bantlar için kazanç denetimleri artık doğru bantları etkiliyor.
 • Channel EQ Gain Scaler ve Analyzer ölçek denetimleri artık doğrudan dokunmatik ekrandan ayarlanabilir.
 • Logic Remote artık frekansı ayarlarken Channel EQ'da bir EQ bandı için gölgeli bant genişliği alanını güvenilir bir şekilde gösteriyor.

Smart Controls

 • Davul Tablaları görüntüsünde artık Drum Machine Designer set parçası adları beklendiği gibi görüntüleniyor.

Genel

 • Bir programın silinmesi geri alındıktan sonra artık Smart Controls devre dışı görünmüyor.
 • MainStage, Logic Remote ile kullanıldığında, "Smart Controls and Keyboard" görüntüsünden (Smart Controls ve Klavye) "Chord Strips" (Akor Çubukları) görüntüsüne ve tekrar "Smart Controls and Keyboard" (Smart Controls ve Klavye) görüntüsüne geçerken artık Sustain anahtarı güvenilir bir şekilde etkinleşiyor.
 • Key Command (Tuş Komutu) görüntüsü artık başka bir görüntüye geçip geri dönüldüğünde geçerli sayfayı koruyor.
 • Tempo and Time Signature (Tempo ve Ölçü İşareti) penceresindeki Tempo düğmesi artık görsel olarak dokunulduğunu gösteriyor.
 • iPhone'da Tuş Komutları sayfası yatay olarak düzenlenirken doğru sayfa numarası güvenilir bir şekilde gösteriliyor.
 • iPhone X'da oynatma çubuğu dikeyden yatay yöne geçerken artık beklenmedik şekilde konum değiştirmiyor.

Logic Remote 1.3.5

• Kararlılık iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri içerir.

Logic Remote 1.3.4

• Kararlılık iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri içerir.

Logic Remote 1.3.3

 Yeni özellikler ve geliştirmeler

 • iPhone artık gitar, bas, davul, Smart Strings ve akor çubukları da dahil olmak üzere daha fazla Dokunmatik müzik aleti denetimi sunuyor.

Miksaj

 • Miksajdaki ana çıkış kanalının adı artık iz eklendikten sonra da görünür durumda kalıyor.
 • iPhone'da boş bir Yazılım Müzik Aleti kanal şeridi seçildiğinde artık hatalı bir şekilde ses arabirimi giriş denetimleri görüntülenmiyor.
 • EQ, iOS aygıtında yine güvenilir ve doğru şekilde görüntüleniyor. 
 • Artık MainStage'e Harici Müzik Aleti kanal şeritleri eklendiğinde Logic Remote'ta solo düğmeleri görüntüleniyor.
 • Stereo Çıkış kanalı artık iPhone'da zaman zaman Kayıt Yap düğmesinin görüntülenmesine yol açmıyor. 
 • Yazılım eki ayarı açılır kutusu artık siz kutu sınırlarının dışında bir yere dokununcaya kadar açık durumda kalarak farklı ayarların dinlenmesini kolaylaştırıyor.

Kararlılık ve güvenilirlik

 • "Lütfen başlamak için bir Logic projesi açın" sorgu kutusu görüntülenirken iPhone döndürüldüğünde Logic Remote artık beklenmedik şekilde kapanmıyor. 

Genel

 • Logic Remote'ta "Lütfen başlamak için bir MainStage konseri açın" sorgu kutusu görüntülenirken MainStage yeniden başlatılırsa, bir konser açıldıktan sonra artık sorgu kutusu beklendiği şekilde kapanıyor. 
 • Artık ana uygulamada bir dosya kapatıldığında Logic Remote önceki projenin miksajını görüntülemek yerine "Lütfen başlamak için bir Logic projesi açın" sorgu kutusunu görüntülüyor. 
 • Logic Remote artık GarageBand ile altı adede kadar Drummer izi oluşturulmasına izin veriyor.
 • Bir Akor Çubuğunun gitar perdesinde görüntülenen sessiz notalar artık GarageBand'de doğru şekilde kaydedilebiliyor. 
 • Arpej oluşturucu etkinleştirildiğinde Sustain artık otomatik olarak etkisizleştiriliyor.
 • Dokunmatik Müzik Aletleri çalınırken artık daha iyi bir hız duyarlılığı yanıtı alınıyor.

Yazılım ekleri

 • Logic Remote artık Alchemy'deki yuvarlağı beklendiği şekilde denetliyor. 

Logic Remote 1.3.2

Miksaj

 • Miksaj'ı kaydırmak artık Zirve Ölçerlerin boş görünmesine yol açmıyor.
 • Ana uygulamadaki iz adlarında ve renklerde yapılan değişiklikler artık Logic Remote'taki Denetçi'de hemen görünür hale geliyor.
 • Logic Remote'ta boş bir gönderime dokunmak, artık Atlama gibi kullanılamayan komutların görüntülenmesine yol açmıyor.
 • Harici MIDI veya Çıkış kanalına dokunmak, artık Gönderimler menüsünün beklenmedik biçimde açılmasına neden olmuyor.
 • Ana uygulamada kanalın panning modunda yapılan değişiklikler artık Logic Remote'a hemen yansıtılıyor.
 • Stereo pan denetimleri artık doğrudan Logic Remote'tan tersine çevrilebiliyor.
 • iPhone'da Logic Remote kullanılırken GarageBand'de Kayıt İçin Etkinleştir Düğmesini Göster/Gizle seçildiğinde artık Kayıt Yap düğmesi güvenilir şekilde görünür hale geliyor.
 • Gönderimlerin ilk sayfası dolu olduğunda ve ikinci sayfada henüz başka hiçbir gönderim olmadığında artık Logic Remote kullanılarak yeni gönderimler eklenebiliyor.

Genel

 • iPhone'da, oynatma çubuğunun konumu parçadaki ilk ölçüden daha önceyse artık tüm ölçü ve vuruş konumu değerleri görünüyor.
 • Artık aygıt yatay konuma döndürülüp sonra tekrar düşey moda getirildiğinde Zaman Ekseni görünür durumda kalıyor.
 • Yardım etiketleri artık iPhone'da güvenilir bir şekilde görünür durumda kalıyor.

Logic Remote 1.3.1

Dokunmatik Müzik Aletleri

 • Artık bir Yazılım Müzik Aleti programı için Dokunmatik Müzik Aleti girişi olarak Bateri'yi seçmek mümkün.
 • Programlar değiştirildiğinde Logic Remote'un Dokunmatik Müzik Aleti giriş yöntemi artık güvenilir bir şekilde güncelleniyor.
 • Dokunmatik Müzik Aleti klavyesi artık bazı durumlarda beklenmedik şekilde çok sayıda Sustain Kapalı iletisi göndermiyor.

Miksaj

 • Uygulama genelindeki düzey ölçerler artık zirveleri tutarlı bir şekilde kaydediyor.
 • Düzey ölçerler artık değer okumalarını görüntülüyor.
 • Boş bir EQ genel bakışına çift dokunulduğunda artık ana uygulama tarafından belirtilen EQ yazılım eki türü ekleniyor.
 • Compressor yuvasına çift dokunulduğunda artık bir Compressor yazılım eki ekleniyor.
 • Kısıcıya çift dokunulduğunda, kısıcı artık kazancını 0db olarak ayarlıyor.
 • iPhone'da miksaj kanalları artık bir klip göstergesi görüntülüyor.
 • Artık bir ölçerdeki zirve düzeyi göstergesine dokunarak tüm düzey ölçerleri sıfırlamak mümkün.
 • Artık Logic Remote Miksaj görünümünde tek tek gönderimleri atlamak mümkün.
 • Artık Logic Remote Miksaj görünümünde yeni gönderimler atamak mümkün.
 • Atlanan gönderimler artık Logic Remote Miksaj görünümünde soluk görüntüleniyor.
 • Kanal şeritlerine atanan yazılım ekleri artık çift dokunularak açılabiliyor.
 • iPhone'da, Gönderimler 5-8 kümesinden son gönderimi kaldırmak, artık görünümün beklendiği şekilde Gönderimler 1-4 kümesine geçmesini sağlıyor.
 • Logic tercihlerinde Exponential (Üstel) seçildiğinde iPhone'da artık Master ölçeğindeki gam doğrusal olarak gösterilmiyor.
 • EXS24'te, Önceki/Sonraki düğmeleri artık doğru şekilde etiketleniyor.

Tuş Komutları

 • Logic Remote'taki tuş komutu düğmeleri artık durumlarını göstermek için aydınlatılıyor.

Genel

 • Logic Remote artık Trim (Kısalt) ve Relative (Göreceli) otomasyon modlarını destekliyor.
 • Logic Remote artık seçilen programların doğru yolunu güvenilir şekilde gösteriyor.
 • Logic Remote artık MIDI kaydının başında beklenmeyen Sustain Kapalı iletileri göndermiyor.
 • Artık durdurmak/başlatmak için iPad Pro Smart Keyboard'daki boşluk çubuğu kullanılabiliyor.

Logic Remote 1.3

Yeni özellikler ve geliştirmeler

 • iPad Pro ve iPhone desteği ekler.
  (iPhone sürümü yalnızca Logic Pro X ile uyumludur ve aktarım denetimi, çift kanal şeridi kısıcıları, otomasyon kaydı ve tuş komutlarına erişim ile sınırlıdır)
 • Artık Logic Remote çalıştıran birden fazla aygıtı eşzamanlı olarak aynı ana uygulamaya bağlayabilirsiniz.
 • Artık Tuş Komutları görünümünde tuş komutu düğmelerini yeni konumlara sürükleyebilirsiniz.
 • Solo Özelliğini Sıfırla düğmesi artık Logic Pro X'teki Kill/Recall Solo (Soloyu Sil/Soloya Dön) düğmesini denetliyor.

iPad Pro geliştirmeleri

 • iPad Pro'nun yüksek çözünürlüğü ekranda aşağıdaki iyileştirmeleri sağlar:
  • Miksajdaki görünür kanal şeridi sayısı 9'dan 12'ye yükselir.
  • Mevcut çalınabilir piyano tuşu sayısı 31'den 41'e yükselir.
  • Görünür tuş komutu düğmesi sayısı 24'ten 35'e yükselir.
  • Mevcut çalınabilir Akor Çubuğu sayısı 8'den 12'ye yükselir.
 • iPad Pro'daki Logic Remote, Smart Controls + Dokunmatik Müzik Aleti görünümü ve Akor Çubukları görünümüne ek olarak bir Tuş Komutları satırı sunan birleşik bir görünüm içerir.
 • iPad Pro'da, Kanal Şeridi öğesi yazılım eki arabirimiyle birleşiktir. Böylece, Miksaj menüsüne geri dönmeniz gerekmeden yazılım eki zincirini kullanabilirsiniz.

Güvenilirlik

 • Logic Remote 1.3, bağlantıyı iyileştirmek için çeşitli düzeltmeler ve geliştirmeler içerir.

Tuş komutları 

 • Tuş Komutları penceresi artık bir ana uygulamaya yeniden bağlanıldığında beklendiği şekilde yenileniyor.
 • Logic Remote'ta atanmamış bir tuş komutu hücresine dokunmak artık Logic Pro X'te ekranın yanıp sönmesine neden olmuyor.

Yazılım ekleri

 • Artık Logic Remote'un EQ eğrisini göstermesi için ana uygulamada bir Channel EQ yazılım eki penceresinin açılması gerekli değildir.
 • ES2 Digiwaves (ES2 Dijital Dalga) sürgüsünü Logic Remote'tan ayarlamak artık ES2'nin beklenmedik şekilde dalgalar arasında dolaşmasına neden olmuyor.

Dokunmatik müzik aletleri

 • Klavyeden akor çubuklarına geçilip geri dönüldüğünde, ekran klavyesi artık beklendiği şekilde sesi tetikliyor.

Logic Remote 1.2.3

 • Channel EQ'daki EQ grafiği artık doğru şekilde çiziliyor.
 • Channel EQ'daki kazanım değerleri artık ekrandaki doğru konumda görüntüleniyor.
 • GarageBand ile kullanıldığında, Logic Remote artık Davul Tablaları görünümünde Nota Yineleme ve Nokta Silme düğmelerini görüntülemiyor.

Logic Remote 1.2.2

Yeni özellikler

 • Logic Remote artık Alchemy müzik aletleri için Aktarım Tablası ve X/Y Tablası Smart Controls'ü destekliyor.
 • Artık Logic Remote kullanılarak Logic Pro X veya GarageBand'de birden fazla Drummer izi oluşturmak mümkün.
 • Bir Müzik Aleti yuvasına çift dokunulduğunda artık Müzik Aleti yazılım eki açılıyor.

Ek güncellemeler

 • Genel kararlılık iyileştirmeleri içerir.
 • Logic Remote artık Automation Write (Otomasyonla Yazma) modu seçildiğinde Logic Pro X'dakiyle aynı uyarı sorgu kutusunu görüntülüyor.
 • Logic Remote'ta bir giriş veya çıkış seçildiğinde, artık geçerli kanal bir onay işaretiyle belirtiliyor.

Logic Remote 1.2.1

Yeni özellikler

 • Logic Remote artık Harici MIDI kanal şeritlerinde gereksiz bir Solo düğmesi görüntülemiyor.
 • Graphic EQ'da grafiklerin düzenlenmesi artık daha iyi yanıt veriyor.
 • Bir kanal şeridinde görüntülenen açılır menüleri artık aynı kanal şeridinde herhangi bir yere dokunarak kapatabilirsiniz.

Logic Remote 1.2

Yeni özellikler

 • Logic Pro X Channel EQ'yu doğrudan iPad'iniz üzerinden ayarlayabilirsiniz.
 • Yeni yazılım eki görünümü sayesinde, Logic veya Audio Unit yazılım eki parametrelerine Logic Pro X ile erişebilirsiniz.
 • Logic Pro X ile yazılım eklerini uzaktan ekleyebilir veya yeniden sıralayabilirsiniz.
 • Mikrofonu ve uyumlu ses arabirimleri için diğer giriş ayarlarını kontrol edebilirsiniz
 • Artık açılır LCD menüsünden izlere gidebilirsiniz.
 • Kanal seçme düğmelerini basılı tutarak izler veya kanallar arasında geçiş yapabilirsiniz.
 • Artık düğmenin ortasına bir kez dokunmak düğme değerini değiştirmiyor.
 • Dokunmatik müzik aleti Bas Gitar Perdesi, tüm programlarıyla birlikte kullanıma sunuldu.
 • Logic Remote, artık bir iPad'deki sistem uyku ayarlarını geçersiz kılma seçeneği sunuyor.
 • Metronom düğmesinin durumu, artık Logic Pro X veya GarageBand'deki Metronom'un durumunu gösteriyor.
 • Miksaj, artık en son seçilen görünümde açılıyor.

Kararlılık

 • Logic Remote, artık bir elektronik bateri programı seçiliyken Davul Tablası veya Akor Çubuğu görünümünden Smart Controls görünümüne geçerken beklenmedik şekilde kapanmıyor.

Genel

 • Logic Pro X'i yeniden açmanız durumunda Logic Remote'un yeniden bağlanırken kısa süreyle gösterdiği ancak gerekli olmayan "Lütfen bir Logic projesi açın" sorgu kutusu artık gösterilmiyor.
 • Logic Remote artık MainStage'in tremolo düğme konumunu geçersiz kılmıyor.
 • Program listesinde ilk veya son programı seçtiğinizde sonraki ve önceki program düğmeleri artık MainStage ile birlikte güvenilir şekilde kullanıma sunuluyor.

Logic Remote 1.1.1

 • iOS 8 desteği eklenmiştir

Logic Remote 1.1

 • Yeni, sade tasarım
 • Dokunmatik Müzik Aletleri için daha fazla gam seçeneği sunar

Logic Remote 1.0.4

Gam modlarının ve akor çubuklarının mevcut proje anahtarına güncellenmesini önleyen bir sorunu giderir.

Logic Remote 1.0.3

 • MainStage 3 desteği sunar.
 • Artık Dokunmatik Müzik Aletlerinin hız hassasiyetini ayarlamak için bir sürgü kullanılabilir.
 • Logic Remote, mevcut Logic projesinde zaten bir Drummer izi varsa artık "Yeni Drummer İzi" menü öğesini sunmaz.
 • Yazılım eki ekleme ekranı, artık Smart Controls/Dokunmatik Müzik Aletleri görünümünde yeni bir proje oluşturduktan sonra boş kalmıyor.
 • Tuş Komutları penceresinde bulunan boş bir kutucuğa dokunduğunuzda artık Tuş Komutunu Sil menü öğesi görünmüyor.
 • Logic Remote ve GarageBand zaman eksenlerinin eşzamanlı olmaması ile ilgili nadir rastlanan bir sorunu giderir. 
 • Logic Remote artık iPad'in uyku moduna geçmesini engellemez.
 • Çark menüsü aracılığıyla yeni bir program oluşturulduğunda, Logic Remote artık Arşiv görünümüne geçer.
 • Erişilebilirlikle ilgili bazı iyileştirmeler içerir.

Logic Remote 1.0.2

 • Mac için GarageBand (10.0) ile uyumluluk sağlar.
 • Dokunmatik Müzik Aletleri için hız aralığı ayarlanabilir.
 • Arşiv Tarayıcısı ile Smart Controls artık aynı ekranda birlikte görüntülenebilir.
 • Performans ve kararlılığı geliştirmek üzere çeşitli iyileştirmeler içerir.

Logic Remote 1.0.1

 • Logic Remote'u Logic Pro X çalıştıran bir bilgisayara bağlama ile ilgili sorunları çözmek üzere bazı iyileştirmeler içerir.
 • Bir kısıcının hareket ettirilmesi sırasında Miksaj'daki kümeler değiştirilirken Logic Remote'un beklenmedik şekilde kapanması sorununu çözer.
 • Artikülasyon ayarları değiştirilirken notaların kilitlenmesi sorununu çözer.
 • Akor penceresi açıkken boş bir Yazılım Müzik Aleti izi oluşturulması durumunda pencerenin siyaha dönmesi sorununu giderir.
 • Başarılı bir şekilde Logic Pro X'e bağlandıktan sonra Logic Remote LCD'de bazen "Bağlı Değil" iletisinin gösterilmesi sorununu çözer.
 • Yazılım Müzik Aletlerinin Logic Remote'tan çalınması sırasındaki hız aralığı artırılmıştır.
 • Klavyede notalara basılırken Logic Remote'tan çıkılması durumunda notaların Logic Pro X'te takılı kalması sorununu giderir.
 • iPad ile bir USB klavye kullanılırken notaların kilitlenmesi ihtimalini azaltmak üzere bazı iyileştirmeler içerir.
 • Logic Remote MIDI gönderirken veya Logic Pro X çalarken iPad artık uyku durumuna geçmez.
Yayın Tarihi: