iCloud.com'daki Pages, Numbers ve Keynote uygulamalarının özellikleri

iWork uygulamaları Mac, iPhone, iPad ve iCloud.com'da kullanılabilir. iCloud.com'da farklı şekilde çalışan özellikler hakkında bilgi edinin.

iCloud.com'da Pages, Numbers ve Keynote için dosya sınırlamaları

 • Boyutu 2 GB'ye kadar olan Pages, Numbers ve Keynote dosyalarını açabilirsiniz.
 • Her biri en fazla 10 MB boyutundaki GIF, JPEG ve PNG görüntülerini ekleyebilirsiniz. Daha büyük görüntüler eklemek için Mac, iPhone veya iPad'inizdeki Pages, Numbers ve Keynote'u kullanın. Bu yöntemle eklediğiniz görüntüleri iCloud.com'daki belgelerinizde görüntüleyebilirsiniz.
 • Bir belgeye tek seferde yaklaşık 2 milyon karakter yapıştırabilirsiniz.
 • Bir Numbers hesap tablosunda istediğiniz kadar sayfa oluşturabilirsiniz. Her tabloda en fazla 255 sütun, 65.535 satır ve veri içeren yaklaşık 130.000 hücre bulunabilir. Daha fazla satır ve sütuna sahip tabloların bulunduğu hesap tablolarını görüntüleyebilir ancak düzenleyemezsiniz.
 • Aynı anda en fazla 100.000 hücreyi değiştirebilirsiniz. 
 • Paylaşılan belgeler aynı anda en fazla 100 kişi tarafından görüntülenebilir ve düzenlenebilir.
 • Düşey metin içeren belgeleri görüntüleyebilir ancak düzenleyemezsiniz.

iCloud.com'da farklı şekilde çalışan Pages özellikleri

iCloud.com'daki Pages'ın aşağıdaki özellikleri Mac, iPhone ve iPad'inizdeki Pages özelliklerinden farklıdır:

 • Bir Pages belgesinde değişiklikleri izlemeyi seçerseniz belgeyi iCloud.com'daki Pages uygulamasıyla açabilirsiniz, ancak düzenleyemezsiniz. Belgenin sahibiyseniz söz konusu belgeyi Mac, iPhone veya iPad için Pages ile açtığınızda Değişiklikleri İzle'yi kapatabilirsiniz. Değişiklikleri izleme hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • Yer işareti ekleyemez veya yer işaretlerini düzenleyemezsiniz. Ancak Mac, iPhone veya iPad için Pages kullanılarak eklenen yer işareti bağlantıları, tıklandığında çalışır.
 • 3B grafikler 2B grafik olarak görünür. 
 • Filmleri veya ses dosyalarını ekleyemez ya da düzenleyemezsiniz.
 • Denklemleri, grafik öncü çizgilerini ve koşullu vurgulama kurallarını görüntüleyebilirsiniz, ancak düzenleyemezsiniz. 
 • Gradyan metin doldurmaları ve görüntü metin doldurmaları düz renk olarak görünür.
 • Kesikli metin konturları, kesintisiz konturlar olarak görünür.
 • Kavisli gölgeler ve dokunan gölgeler, düşen gölgeler olarak görünür.
 • Sayfaları veya bölümleri kopyalayıp yapıştıramazsınız.
 • Ana sayfaları düzenleyemez, bir sayfanın ana sayfalarını değiştiremez veya ana sayfayı bir sayfaya yeniden uygulayamazsınız.
 • Yerleşik web videoları ekleyemez veya oynatamazsınız.

iCloud.com'da farklı şekilde çalışan Keynote özellikleri

iCloud.com'daki Keynote'un şu özellikleri, Mac, iPhone ve iPad'inizdeki Keynote özelliklerinden farklıdır:

 • Eylem yapılarını görüntüleyemez veya düzenleyemezsiniz. Ancak bu eylem yapıları sunudan kaldırılmaz ve Mac, iPhone veya iPad'de görüntülenip düzenlenebilir.
 • iCloud.com'daki Keynote'ta desteklenmeyen geçişler ve yapılar Çözülme olarak görünür. Özgün geçişler belgeden kaldırılmaz ve Mac, iPhone veya iPad için Keynote'ta görüntülenip düzenlenebilir.
 • Sunu müziği (bir slayt sunusu boyunca çalınacak olan sesler) iCloud.com'da çalınmaz. Sunu müziği belgeden kaldırılmaz ve Mac, iPhone veya iPad için Keynote'ta çalınabilir.
 • Ses kayıtları (VoiceOver anlatımı) iCloud.com'da çalınmaz. Ses kayıtları belgeden kaldırılmaz ve Mac, iPhone veya iPad için Keynote'ta çalınabilir. Belgeyi iCloud.com'daki Keynote'ta düzenlediğinizde, kaydın slayt sunusuyla eşzamanlaması bozulabilir.
 • Slayt sunusu açıldığında sunuyu otomatik olarak oynatma ve boş kaldığında sunuyu yeniden başlatma ayarları yok sayılır.
 • 3B grafikler 2B grafik olarak görünür. 
 • Filmleri veya ses dosyalarını ekleyemez ya da düzenleyemezsiniz. Keynote sununuzda filmler veya ses dosyaları varsa ve tarayıcınız ilgili film ya da ses biçimini destekliyorsa sunu oynatılırken bu dosyalar da oynatılır veya çalınır.
 • Denklemleri, grafik öncü çizgilerini ve koşullu vurgulama kurallarını görüntüleyebilirsiniz, ancak düzenleyemezsiniz. 
 • Gradyan metin doldurmaları ve görüntü metin doldurmaları düz renk olarak görünür.
 • Kesikli metin konturları, kesintisiz konturlar olarak görünür.
 • Kavisli gölgeler ve dokunan gölgeler, düşen gölgeler olarak görünür.
 • Ana slaytları düzenleyemez, bir slaytın ana slaytlarını değiştiremez veya ana slaytı bir slayta yeniden uygulayamazsınız.
 • Bir slayttan diğerine geçiş sırasında filmler ve sesler oynatılamaz.
 • Anahat görünümünü kullanamazsınız.

iCloud.com'da farklı şekilde çalışan Numbers özellikleri

iCloud.com'daki Numbers'ın şu özellikleri, Mac, iPhone ve iPad'inizdeki Numbers özelliklerinden farklıdır:

 • iPhone veya iPad için Numbers hesap tablosundaki formlar, hesap tablosunu iCloud.com'daki Numbers uygulamasıyla açtığınızda gizlenir.
 • Forma bağlı bir tabloyu iCloud.com'daki Numbers ile düzenleyebilirsiniz. Hesap tablosunu iPhone veya iPad için Numbers'da açtığınızda, formda yaptığınız düzenlemeler görünür.
 • iCloud.com'daki Numbers'da forma bağlı bir tabloyu silerseniz söz konusu formun içeriği silinir. Forma bağlı bir tabloda hücreleri birleştirirseniz söz konusu formun içeriği silinebilir.
 • 3B grafikler 2B grafik olarak görünür. 
 • Filmleri veya ses dosyalarını ekleyemez ya da düzenleyemezsiniz.
 • Denklemleri, grafik öncü çizgilerini ve koşullu vurgulama kurallarını görüntüleyebilirsiniz, ancak düzenleyemezsiniz. 
 • Gradyan metin doldurmaları ve görüntü metin doldurmaları düz renk olarak görünür.
 • Kesikli metin konturları, kesintisiz konturlar olarak görünür.
 • Kavisli gölgeler ve dokunan gölgeler, düşen gölgeler olarak görünür.
 • Yerleşik web videoları ekleyemez veya oynatamazsınız.

Yayın Tarihi: