OS X Server (Mountain Lion): NetInstall, NetRestore ve NetBoot için görüntüler oluşturma

NetInstall veya NetRestore görüntülerini kullanarak, OS X'i, OS X Server'ın NetInstall servisi ile bir ağ üzerinden yükleyebilirsiniz. Ayrıca NetBoot görüntülerini kullanarak, standart bir OS X yüklemesinden ağ üzerinde bulunan istemci sistemlerini önyükleyebilirsiniz.

İstemci sistemleriniz tarafından kullanılan donanımları destekleyecek görüntüleri nasıl oluşturacağınızı öğrenin.

Mac bilgisayarlar OS X'in belirli bir sürümü yüklü şekilde gönderilir. Bu makaledeki adımları izleyerek işletim sisteminin sürümünü ve geliştirmesini görebilirsiniz.

Mac bilgisayarınızın sürümü ve geliştirmesi Mac App Store'da bulunan işletim sisteminin sürümü ve geliştirmesinden sonraysa aşağıdaki adımları izleyerek o donanıma özel bir görüntü oluşturmak için Mac bilgisayarınızla birlikte gelen, bilgisayara özel geliştirmeyi kullanmanız gerekir:

  1. İsteğe bağlı: İstemci sistemini Internet Üzerinden Kurtarma modunda başlatın ve işletim sistemini geri yükleyin.
  2. İsteğe bağlı: İstemci sisteminin yazılımını geri yükledikten sonra kullanıcı hesapları oluşturabilir, ek yazılımlar yükleyebilir ve görüntünüzün sahip olmasını istediğiniz diğer yapılandırma değişikliklerini yapabilirsiniz.
  3. Hedef disk modunu kullanarak istemci sisteminizi bir yönetici sistemine bağlayın.
  4. Yönetici sisteminde, /System/Library/CoreServices klasöründen System Image Utility'i (Sistem Görüntüsü İzlencesi) açın.
  5. İstemci sisteminin sürücüsü, System Image Utility'de (Sistem Görüntüsü İzlencesi) bir NetRestore veya NetBoot görüntüsü oluşturmak için kullanılabilecek bir kaynak olarak görünür. Bu kaynağı seçin ve görüntüyü oluşturma işlemine devam edin.

Mac bilgisayarınız, Mac App Store'da bulunan işletim sisteminin sürümü ve geliştirmesinden önceki bir sürüm ve geliştirme ile gönderilmişse aşağıdaki adımları izleyerek Mac bilgisayarınız üzerinde çalışacak bir görüntü oluşturmak için Mac App Store'dan gelen sürümü kullanabilirsiniz:

  1. İstemci sisteminin Mac App Store'dan indireceğiniz OS X sürümünün gerekliliklerini karşıladığından emin olun.
  2. Bir yönetici sisteminde, Mac App Store'a giriş yapın ve OS X'in kullanılabilir en son sürümünü indirin.
  3. /System/Library/CoreServices klasöründen System Image Utility'i (Sistem Görüntüsü İzlencesi) açın.
  4. OS X'in indirilen sürümü, System Image Utility'de (Sistem Görüntüsü İzlencesi) bir NetInstall, NetRestore veya NetBoot görüntüsü oluşturmak için kullanılabilecek bir kaynak olarak görünür. Bu kaynağı seçin ve görüntüyü oluşturma işlemine devam edin.

Örnek

Aşağıdaki örnekte, OS X Mac App Store'dan bir yönetici sistemine indirilmiş ve kendisiyle birlikte gelen, bilgisayara özel geliştirmeyi çalıştıran bir Mac mini (2012 Sonu), hedef disk modu üzerinden bağlanmıştır. Yönetici sisteminde System Image Utility'yi (Sistem Görüntüsü İzlencesi) açtıktan sonra, hem OS X Mountain Lion Yükleme uygulaması, hem de Mac mini disk bölümü, görüntüler oluşturmak için kullanılabilecek kaynaklar olarak görünür. OS X'in OS X Mountain Lion Yükleme uygulaması tarafından yüklenmiş olan sürümü 10.8.2'dir ve geliştirmesi 12C60'tır:

Mac mini’nin disk bölümünde bulunan OS X sürümü de 10.8.2'dir ancak geliştirmesi 12C2034'tür:

12C2034, 12C60'tan daha yeni olduğu için 12C2034 ile birlikte gönderilmiş olan diğer Mac mini (2012 Sonu) sistemleri için OS X Mountain Lion Yükleme uygulaması yerine ekli disk bölümünü kullanarak bir görüntü oluşturmak gerekecektir. Mac App Store'da mevcut olan geliştirme 12C2034'ten daha sonra olsaydı, OS X Mountain Lion Yükleme uygulaması, 12C2034 geliştirmesi ile birlikte gönderilen sistemlerle ilgili görüntüler oluşturmak için bir kaynak olarak kullanılabilirdi.

Daha fazla bilgi

System Image Utility'de (Sistem Görüntüsü İzlencesi) bir görüntü kaynağı olarak, yalnızca OS X'in bir yüklemesini içeren bir disk bölümü veya Mac App Store'dan indirilmiş olan bir OS X sürümü kullanın. Not: InstallESD.dmg dosyası OS X yüklenirken veya bir görüntü oluşturulurken doğrudan kullanılmamalıdır. Aksi takdirde beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabilir.

Yayın Tarihi: