Mac'inizde ağ konumlarını kullanma

Farklı ağ ayarları kümeleri arasında hızla geçiş yapmak için Ağ tercihlerinin Konum özelliğini kullanın.

Farklı ağ ayarları kümeleri (konumlar) arasında geçiş yapabilme özelliği aşağıdakilere benzer durumlarda yararlıdır:

 • İş yerinde ve evde aynı ağ türünü (örneğin, Ethernet) kullanıyorsanız, ancak iş yerinde kullandığınız ayarlar Mac'inizin iş yeri ağınızla aynı türde bir ağa otomatik olarak bağlanmasına izin vermiyorsa.
 • Mac'iniz iş yerinde ve evde birden fazla ağ türüne (örneğin, Wi-Fi ve Ethernet) bağlanıyorsa, ancak iş yerinde Mac'inizin öncelikle Ethernet ağına bağlanmayı denemesini, evde ise Mac'inizin öncelikle Wi-Fi ağına bağlanmayı denemesini istiyorsanız. Diğer bir deyişle, her iki konum için farklı servis sırası ayarlamak istiyorsanız.
 • Mac'iniz ağınıza bağlanamıyorsa ve test amacıyla, mevcut ağ ayarlarınızı kaybetmeden ağınızı hızla sıfırlamak istiyorsanız.


Ağ konumu ekleme veya kaldırma

 1. Apple menüsü  > Sistem Tercihleri'ni seçin, ardından Ağ'ı tıklayın. 
 2. Konum açılır menüsü, seçili ağ ayarları kümenizin adını görüntüler. Saptanmış konum Otomatik olarak adlandırılır. Bu menüden Konumları Düzenle'yi seçin.
  Konumlar açılır menüsünü gösteren Ağ tercihleri
 3. Konumlar listesinin alt tarafındaki ekle (+) düğmesini tıklayın ve yeni konum için İş, Ev veya Mobil gibi bir ad girin. (Bir konumu kaldırmak için listenin altındaki kaldır (–) düğmesini kullanın.)
 4. Bitti'yi tıklayın. Artık Konum menüsünde yeni konumun adının görünmesi gerekir. Uygula düğmesini tıkladığınızda Wi-Fi, Ethernet veya diğer ağ ayarlarınızda yaptığınız değişiklikler bu konuma kaydedilir. Önceki konumunuzdaki ağ ayarları bıraktığınız şekilde kalır, dolayısıyla Konumlar menüsünü kullanarak istediğiniz zaman bu ayarlara geçiş yapabilirsiniz.
 5. Ayarlarınızı kaydetmek ve önceki konumdan yeni konuma geçiş işlemini tamamlamak için Uygula'yı tıklayın. Bunun ardından Mac'iniz her iki ağ türü için otomatik olarak doğru ayarları belirlemeyi dener. Ayarları elle değiştirmeniz gerekiyorsa değişikliklerinizi yaptıktan sonra tekrar Uygula düğmesini tıklamayı unutmayın.


Ağ konumları arasında geçiş yapma

Birden fazla konumunuz varsa aralarında geçiş yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

 • Yukarıda açıklanan şekilde, Ağ tercihlerindeki Konum açılır menüsünü kullanın. Bir konum seçtikten sonra Uygula'yı tıklamayı unutmayın.
 • Alternatif olarak, menü çubuğundan Apple menüsü > Konum'u seçin, ardından alt menüden konumunuzu seçin.


Ağ servisi sırasını değiştirme

Her konumun bağlantı kurarken farklı bir ağ servisini (Wi-Fi veya Ethernet gibi) tercih etmesini istediğiniz için ağ konumlarını kullanıyorsanız her konumun servis sırasını (bağlantı noktası önceliği olarak da bilinir) değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Apple menüsü  > Sistem Tercihleri'ni seçin, ardından Ağ'ı tıklayın.
 2. Değiştirmek istediğiniz konumu seçmek için Konum açılır menüsünü kullanın.
 3. Servisler listesinin altında Daha Fazla Seçenek simgesini  veya dişli simgesini tıklayın, ardından Servis Sırasını Ayarla'yı seçin.
 4. Listedeki servisleri sürükleyerek sıradaki yerlerini değiştirin. Mac'iniz önce listenin en üstündeki servise bağlanmayı dener, ardından bir bağlantı başarılı olana kadar, sırayla listedeki diğer bağlantıları denemeye devam eder.
  Sanal özel ağ (VPN) bağlantıları her zaman diğer bağlantılardan öncelikli olduğundan bunlar yeniden sıralanamaz.
  Ağ Sistem Tercihleri konum Servis Sırası kalıcı penceresi
 5. Tamam'ı ve ardından Uygula'yı tıklayın.


Bir ağ servisinin kullanılmasını engelleme

Saptanmış olarak, Otomatik adlı konum, bir ağa bağlanmak için kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın tüm ağ servislerini (bağlantı noktaları veya ağ arabirimleri olarak da bilinir) etkin hale getirir. Mac'iniz bir ağ veya internet bağlantısı kurabilmek için bu servisleri otomatik olarak arar.

Örneğin, evde Wi-Fi ağı ve işte Ethernet ağı kullanıyor olabilirsiniz. Mac'iniz bağlantı kuracağı zaman bu servislerden hangisinin kullanılacağını otomatik olarak belirler.

Mac'inizin Wi-Fi gibi belirli bir ağ servisini kullanmayacağından emin olmak istiyorsanız ağ konumlarınızda bu servisi etkisizleştirebilirsiniz:

 1. Apple menüsü  > Sistem Tercihleri'ni seçin, ardından Ağ'ı tıklayın.
 2. Değiştirmek istediğiniz konumu seçmek için Konum açılır menüsünü kullanın.
 3. Servisler listesinin altında Daha Fazla Seçenek simgesini  veya dişli simgesini tıklayın, ardından Servisi Etkisizleştir'i seçin.
 4. Uygula'yı tıklayın. 
Yayın Tarihi: