Geriye Dönük Temizleme Güvenlik Güncellemesi'nin güvenlik içeriği hakkında

Bu belgede Geriye Dönük Temizleme Güvenlik Güncellemesi'nin güvenlik içeriği açıklanır.

Geriye Dönük Temizleme Güvenlik Güncellemesi, Yazılım Güncelleme tercihleri kullanılarak veya Apple İndirmeleri'nden indirilip yüklenebilir.

Apple, müşterilerini korumak amacıyla, tam denetim gerçekleştirilene ve gerekli yamalar veya sürümler kullanıma sunulana kadar güvenlik sorunlarını açıklamaz, tartışmaz veya onaylamaz. Apple Ürün Güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Apple Ürün Güvenliği web sitesine bakın.

Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı hakkında bilgi için "Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarını kullanma" başlıklı makaleye bakın.

Mümkün olduğunda, daha fazla bilgi almak amacıyla güvenlik açıklarına bakmak için CVE Kimlikleri kullanılır.

Diğer Güvenlik Güncellemeleri hakkında bilgi için "Apple Güvenlik Güncellemeleri" başlıklı makaleye bakın.
 

Geriye Dönük Temizleme Güvenlik Güncellemesi

  • Kötü amaçlı yazılım temizleme

    İlgili işletim sistemleri: Mac OS X 10.5 - 10.5.8

    Etki: Geriye Dönük bir kötü amaçlı yazılım temizleme aracı çalıştırılır

    Açıklama: Bu güncelleme, en sık karşılaşılan kötü amaçlı yazılım türevlerini temizleyen Geriye Dönük bir kötü amaçlı yazılım temizleme aracı çalıştırır. Geriye Dönük kötü amaçlı yazılım bulunursa kullanıcıya kötü amaçlı yazılımın temizlendiğini bildiren bir sorgu kutusu gösterilir. Kötü amaçlı yazılım bulunmazsa kullanıcıya herhangi bir şey gösterilmez.

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler bir öneri veya onay niteliği taşımadan sunulmuştur. Üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçilmesi, performansı veya kullanılması konusunda Apple hiçbir sorumluluk kabul etmez. Apple, üçüncü taraf web sitelerinin doğruluğu veya güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Ek bilgi için tedarikçi ile irtibat kurun.

Yayın Tarihi: