OS X Server: Otomatik e-posta iletimini etkinleştirme ve etkisizleştirme

OS X Server'ın Mail sunucusu özelliği kullanıcılar için otomatik olarak e-posta iletebilir.

OS X Server (Mountain Lion) yönergeleri

  1. Server.app'te Users'a (Kullanıcılar) gidin ve bir kullanıcı seçin.
  2. Dişli simgesini tıklayın (veya Control tuşunu basılı tutarak kullanıcı adını tıklayın) ve "Edit Mail Options..." (Posta Seçeneklerini Düzenle...) öğesini seçin.
  3. "Mail should be:" (Posta şu durumda olmalıdır) açılır menüsünden "forwarded" (iletilmiş) öğesini seçin.
  4. "to email adress:" (Gönderileceği e-posta adresi) alanına iletileceği e-posta adresini yazın.

Lion Server yönergeleri

Bir hesap için otomatik iletmeyi etkinleştirme

Bir hesabı otomatik iletme için etkinleştirmek üzere sunucudaki Terminal'de aşağıdaki komutları çalıştırın. İlk komut sizi etkileşimli moda geçirir.

 

sudo serveradmin command
mail:command = setAutoForward
mail:userID = (the_users_shortname)
mail:fwdAddress = (the_emailaddress_to_forward_to_)

 

Komutu tamamlamak için Control ve D tuşlarına basın.
Control ve D tuşlarına basarak komutu tamamladığınızda Kullanıcı Kimliği, GUID ve yeni ayarlanan otomatik iletme adresi görüntülenir. Örneğin:
mail:userID = " mailuser1"
mail:userGUID = "A961DAFE-2FE5-4EEC-A2CB-CB6511E9B28D"
mail:fwdAddress = "my-user-ID@example.com"


Kullanıcı mevcut değilse, aşağıdaki ileti görüntülenir:
mail:error = "user not found"

Bir hesap için otomatik iletmeyi etkisizleştirme

Yukarıdaki komutları kullanın ancak adres değerini boş bırakın:

 

sudo serveradmin command

mail:command = setAutoForward

mail:userID = mailuser1

mail:fwdAddress = ""

 

Komutu tamamlamak için Control ve D tuşlarına basın.

Yanıt yukarıdakiyle aynı olur ancak mail:fwdAddress boş olur. Örnek:
mail:userID = " mailuser1"
mail:userGUID = "
A961DAFE-2FE5-4EEC-A2CB-CB6511E9B28D"
mail:fwdAddress = ""


Hatalı bir kimlik kullanıldıysa veya kimlik mevcut değilse aşağıdaki ileti görüntülenir:
mail:error = "user not found"

O anda hangi hesapların otomatik olarak iletildiğini görmek için

Şu komutu çalıştırın:

 

sudo serveradmin command mail:command = getAutoForward

 

Bu komut kullanıcı GUID'lerinin listesini ve otomatik iletme adreslerini döndürür. Örneğin:
$ sudo serveradmin command mail:command = getAutoForward
mail:1080C8CF-5432-4302-B3B7-0EEFB79106AD:fwdAddress = "my-userID-1@example.net"
mail:2DD1FB33-340F-408F-8C2A-D77B0A2431C7:fwdAddress = "my-userID-2@example.net"

Daha fazla bilgi

Alternatif olarak, set_user_mail_opts komutunu da kullanabilirsiniz. Kullanım ve seçenekler için bkz. man set_user_mail_opts.

Yayın Tarihi: