iOS 5 Yazılım Güncellemesi'nin güvenlik içeriği hakkında

Bu belgede iOS 5 Yazılım Güncellemesi'nin güvenlik içeriği açıklanmaktadır.

Bu belgede iOS 5 Yazılım Güncellemesi'nin güvenlik içeriği açıklanmaktadır. İçerik iTunes kullanılarak indirilebilir ve yüklenebilir.

Apple, müşterilerini korumak amacıyla, tam denetim gerçekleştirilene ve gerekli yamalar veya sürümler kullanıma sunulana kadar güvenlik sorunlarını açıklamaz, tartışmaz veya onaylamaz. Apple Ürün Güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Apple Ürün Güvenliği web sitesine bakın.

Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı hakkında bilgi için "Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı'nı kullanma" başlıklı makaleye bakın.

Daha fazla bilgi sağlamak amacıyla güvenlik açıkları mümkün olduğunca CVE Kimliği ile belirtilir.

Diğer Güvenlik Güncellemeleri hakkında bilgi için "Apple Güvenlik Güncellemeleri" başlıklı makaleye bakın.

iOS 5 Yazılım Güncellemesi

 • CalDAV

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Öncelikli ağ konumuna sahip bir saldırgan CalDAV takvim sunucusunda kullanıcı kimlik bilgileri veya diğer hassas bilgileri kesintiye uğratabilir

  Açıklama: CalDAV, güvenilen sunucu tarafından sunulan SSL sertifikasını kontrol etmez.

  CVE kimliği

  CVE-2011-3253: nSense'den Leszek Tasiemski

 • Takvim

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 4.2.0 through 4.3.5, iPod touch (3. nesil ve sonrası) için iOS 4.2.0 - 4.3.5, iPad için iOS 4.2.0 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulan takvim davetinin görüntülenmesi yerel alana komut dizi eklenmesine neden olabilir

  Açıklama: Takvim'in davet notlarını işlemesinde bir komut dizisi ekleme sorunu vardı. Bu sorun, davet notlarındaki özel karakterlerin kaçış işlemi geliştirilerek giderildi. Bu sorun iOS 4.2.0 öncesi sürümleri etkilemez.

  CVE kimliği

  CVE-2011-3254: Rick Deacon

 • CFNetwork

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kullanıcının Apple Kimliği parolası yerel bir dosyaya kaydedilebilir

  Açıklama: Kullanıcının Apple Kimliği parolası ve kullanıcı adı sistemdeki uygulamalar tarafından okunabilen bir dosyaya kaydedilir. Bu sorun bu kimlik bilgilerinin kaydedilmesi engellenerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2011-3255: qdevelop'tan Peter Quade

 • CFNetwork

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesini ziyaret etmek, hassas bilgilerin açığa çıkmasına neden olabilir

  Açıklama: CFNetwork'ın HTTP çerezlerini işlemesinde sorun vardı. Kötü amaçlı olarak oluşturulmuş bir HTTP veya HTTPS URL'sine erişirken, CFNetwork çerezleri hatalı şekilde alan dışındaki bir sunucu alanına gönderebilir.

  CVE kimliği

  CVE-2011-3246: Facebook'tan Erling Ellingsen

 • CoreFoundation

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesi veya e-posta mesajının görüntülenmesi uygulamanın beklenmedik şekilde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: CoreFoundation'un komut dizisi işaretleri bellek bozulması sorunu vardı.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0259: Apple

 • CoreGraphics

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir font içeren bir belgenin görüntülenmesi rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: Freetype'ta birden fazla bellek bozulması sorunu vardı. Bu sorunlardan en önemlisi kötü amaçlarla oluşturulmuş font işlenirken rastgele kod yürütülmesine neden oluyordu.

  CVE kimliği

  CVE-2011-3256: Apple

 • CoreMedia

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesinin ziyaret edilmesi video bilgilerinin başka bir siteye açıklanmasına neden olabilir

  Açıklama: CoreMedia'nın siteler arası yönlendirmeleri işleyişinde kaynaklar arası veri sızdırma sorunu vardı. Bu soruna, iyileştirilmiş kaynak izlemeyle çözüm getirildi.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0187: Nirankush Panchbhai ve Microsoft Vulnerability Research (MSVR)

 • Veri Erişimi

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: E-posta alışverişi çerez yönetim sorunu farklı hesaplar arasında verilerin yanlış eşzamanlanmasına neden olabilir

  Açıklama: E-posta alıverişi hesapları aynı sunucuya bağlanmak üzere yapılandırıldığında, bir oturum başka bir hesabın geçerli çerezini alabilir. Bu sorun çerezlerin farklı hesaplara ayrılmasıyla giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2011-3257: IBM'den Bob Sielken

 • Veri Güvenliği

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Ayrıcalıklı ağ konumuna sahip bir saldırgan, kullanıcı kimlik bilgilerini veya diğer hassas bilgileri ele geçirebilir

  Açıklama: DigiNotar tarafından işletilen birden fazla sertifika yetkilisi tarafından sahte sertifikalar yayınlandı. Bu sorun DigiNotar'ın güvenilir kök sertifikalarından, Uzatılmış Geçerlilik (EV) sertifika yetkililerinden çıkarılmasıyla ve saptanmış sistem güvenilirlik ayarlarının, diğer yetkililer tarafından yayınlananlar dahil olmak üzere DigiNotar sertifikalarının güvenilir olmadığı bilgisini içerecek şekilde yapılmasıyla giderildi.

 • Veri Güvenliği

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: MD5 özetleri olan X.509 sertifikalarına yönelik destek, saldırılar geliştikçe kullanıcıları yanıltmalara açık hale getirebilir ve bilgilerin kullanıma açılmasına neden olabilir

  Açıklama: MD5 özet algoritması kullanılarak imzalanan sertifikalar iOS tarafından kabul edilir. Bu algoritmada bilinen şifreleme zayıflıkları bulunmaktadır. Saldırgan tarafından kontrol edilen değerlerle X.509 sertifikaları oluşturmasına izin verilmiş olabilecek başka araştırma yetkilisine veya yanlış ayarlanmış bir sertifika yetkilisine sistem tarafından güvenilmiş olabilir. Bu, X.509 temelli protokollerini yanıltmaya, bağlantıları izleyen saldırılara ve bilgilerin kullanıma açılmasına karşı savunmasız hale getirebilir. Bu güncelleme MD5 özeti olan X.509 sertifikasının güvenilen kök sertifika olarak kullanımı dışında hiç bir kullanımını desteklemez.

  CVE kimliği

  CVE-2011-3427

 • Veri Güvenliği

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: SSL bağlantısının parçasının şifresi saldırgan tarafından çözülebilir

  Açıklama: SSL'in sadece SSLv3 ve TLS 1.0 sürümleri desteklenir. Bu sürümler blok şifreler kullanıldığında protokolün zayıflamasına neden olur. Bağlantıyı izinsiz izleyen saldırgan geçersiz veriler ekleyebilir ve bu da bağlantının kapanmasına ve bu sırada önceki verilerle ilgili bazı bilgilerin açığa çıkmasına neden olur. Aynı bağlantı saldırgan tarafından tekrar tekrar hedeflendiyse, saldırgan gönderilmekte olan parola gibi verilerin şifresini zaman içinde çözmüş olabilir. Bu sorun TLS 1.2 için destek eklenerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2011-3389

 • Ana ekran

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Uygulamalar arasında geçiş yapma hassas uygulama bilgilerinin açıklanmasına neden olabilir

  Açıklama: Dört parmak uygulama geçiş hareketiyle uygulamalar arasında geçiş yapıldığında, ekran önceki uygulama durumunu görüntüleyebilir. Bu sorun, uygulamalar arasında geçiş sırasında kullanılan bir yöntem olan applicationWillResignActive'in sistem tarafından doğru şekilde çağırması sağlanarak giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2011-3431: Hedonic Software Inc. şirketinden Abe White

 • ImageIO

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir TIFF resmini görüntülemek, uygulamanın beklenmedik şekilde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: LibTIFF'in CCITT Group 4 kodlu TIFF görüntülerini işlemesinde yığın arabellek taşması sorunu vardı.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0192: Apple

 • ImageIO

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir TIFF resmini görüntülemek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: ImageIO'nun CCITT Group 4 kodlu TIFF görüntülerini işlemesinde bir yığın arabellek taşması sorunu vardı.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0241: Tessi Technologies'den Cyril CATTIAUX

 • Uluslararası Unicode Bileşenleri

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: ICU kullanan uygulamalar, uygulamanın beklenmedik şekilde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine karşı savunmasız olabilir

  Açıklama: ICU'nun genellikle büyük harflerden oluşan uzun komut dizileri için tanımlama anahtarı oluşturmasında bir yığın arabellek taşması sorunu vardı.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0206: David Bienvenu, Mozilla

 • Çekirdek

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Aygıta uzaktan erişen bir saldırgan aygıtın sıfırlanmasına neden olabilir

  Açıklama: Çekirdek tamamlanmamış TCP bağlantılarından hızlı bellek bildirimi talebinde bulunduğunda başarısız olur. iOS aygıtındaki bir dinleme hizmetine bağlanma olanağına sahip bir saldırgan sistem kaynaklarını tüketebilir.

  CVE kimliği

  CVE-2011-3259: Topicus I&I'dan Wouter van der Veer ve Josh Enders

 • Çekirdek

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Yerel kullanıcı sistemin sıfırlanmasına neden olabilir

  Açıklama: IPV6 yuvası seçeneklerinin işlenmesinde null dereferans sorunu vardı.

  CVE kimliği

  CVE-2011-1132: Thomas Clement, Intego

 • Klavyeler

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kullanıcı parolanın son karakteri hakkındaki bilgileri elde edebilir

  Açıklama: Parolanın son karakterini girmek için kullanılan klavye, klavye yeniden kullanıldığında bu son karakteri kısa bir süre boyunca görüntüler.

  CVE kimliği

  CVE-2011-3245: Paul Mousdicas

 • libxml

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesini ziyaret etmek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: libxml'in XML verilerini işlemesinde tek bit yığın arabellek taşması sorunu vardı.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0216: Google Güvenlik Ekibi'nden Billy Rios

 • OfficeImport

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir Word dosyasının görüntülenmesi uygulamanın beklenmedik şekilde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: OfficeImport'un Microsoft Word belgelerini işlemesinde bir yığın arabellek taşması sorunu vardı.

  CVE kimliği

  CVE-2011-3260: Verisign iDefense Labs ile çalışan Tobias Klein

 • OfficeImport

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir Excel dosyasının görüntülenmesi uygulamanın beklenmedik şekilde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: OfficeImport'un Excel dosyalarını işlemesinde çift serbest bırakma sorunu vardı.

  CVE kimliği

  CVE-2011-3261: www.trapkit.de'den Tobias Klein

 • OfficeImport

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir Microsoft Office dosyasını indirmek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: OfficeImport'un Microsoft Office dosyalarını işlemesinde bir bellek bozulması sorunu vardı.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0208: iDefense VCP ile çalışan Tobias Klein

 • OfficeImport

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir Excel dosyasının indirilmesi uygulamanın beklenmedik şekilde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: OfficeImport'un Excel dosyalarını işlemesinde bir bellek bozulması sorunu vardı.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0184: iDefense VCP ile çalışan Tobias Klein

 • Safari

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Belirli web sitelerinde kötü amaçlarla oluşturulmuş dosyaları açmak, çapraz site betik yazma saldırısına neden olabilir

  Açıklama: iOS, HTTP Content-Disposition başlığına ilişkin 'attachment' değerini desteklemez. Bu başlık birçok web sitesi tarafından, siteye üçüncü şahıslarca yüklenen dosyaları (web tabanlı e-posta uygulamalarındaki ekler gibi) çalıştırmak için kullanılır. Bu başlık değeriyle çalıştırılan dosyalardaki herhangi bir betik, dosya sıralı olarak sunulmuş gibi kaynak sunucudaki diğer kaynaklara tam erişimle çalışır. Bu sorun, ilişiklerin diğer sitelerdeki kaynaklara erişimi bulunmayan yalıtımlı güvenlik kaynağına yüklenmesiyle giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2011-3426: iDefense VCP ile çalışan Christian Matthies ve JP/CERT ile birlikte Business Architects Inc'ten Yoshinori Oota

 • Ayarlar

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Aygıta fiziksel erişimi bulunan bir saldırgan kısıtlama parolasını elde etmeyi başarabilir

  Etki: Ebeveyn kısıtlamaları işlevi UI kısıtlamalarını devreye sokar. Ebeveyn kısıtlamaları konfigürasyonu, daha önce diskte düz metin olarak saklanan bir parola ile korunur. Sorun, ebeveyn kısıtlamaları parolasının sistem anahtar zincirinde güvenli şekilde saklanmasıyla giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2011-3429: anonim bir araştırmacı

 • Ayarlar

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: UI Yanlış Yönlendirme

  Açıklama: Konfigürasyon profilleriyle uygulanan konfigürasyonlar ve ayarlar, İngilizce dışındaki dillerde düzgün çalışmıyor gibi görünüyor. Sonuç olarak ayarlar yanlış şekilde görüntüleniyor. Bu sorun, yerelleştirme hatası düzeltilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2011-3430: Siemens CERT'den Florian Kreitmaier

 • UIKit Uyarıları

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesinin ziyaret edilmesi aygıtın yanıt vermemesine neden olabilir

  Açıklama: Maksimum metin düzeni uzunluğunun aşılması kötü amaçlı web sitelerinin iOS'i çok uzun tel: URI'ler alınırken askıya almasına neden olabilir. Bu sorun maksimum URI boyutunun mantıklı bir düzeye çekilmesiyle giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2011-3432: Anglia Ruskin University'den Simon Young

 • WebKit

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesini ziyaret etmek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: WebKit'te birden çok bellek bozulması sorunu vardı.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0218: Google Chrome Güvenlik Ekibi'nden SkyLined

  CVE-2011-0221: Google Chrome Güvenlik Ekibi'nden Abhishek Arya (Inferno)

  CVE-2011-0222: CISS Araştırma Ekibi'nden Nikita Tarakanov ve Alex Bazhanyuk, Google Chrome Güvenlik Ekibi'nden Abhishek Arya (Inferno)

  CVE-2011-0225: Google Chrome Güvenlik Ekibi'nden Abhishek Arya (Inferno)

  CVE-2011-0232: J23 (TippingPoint'in Zero Day Initiative programıyla)

  CVE-2011-0233: team509'dan wushi (TippingPoint'in Zero Day Initiative programıyla)

  CVE-2011-0234: Rob King (TippingPoint'in Zero Day Initiative programıyla), team509'dan wushi (TippingPoint'in Zero Day Initiative programıyla)

  CVE-2011-0235: Google Chrome Güvenlik Ekibi'nden Abhishek Arya (Inferno)

  CVE-2011-0238: Google Chrome Güvenlik Ekibi'nden Adam Barth

  CVE-2011-0254: anonim bir araştırmacı (TippingPoint'in Zero Day Initiative programıyla)

  CVE-2011-0255: anonim bir araştırmacı (TippingPoint'in Zero Day Initiative programıyla)

  CVE-2011-0981: Adobe Systems, Inc'ten Rik Cabanier

  CVE-2011-0983: Martin Barbella

  CVE-2011-1109: Sergey Glazunov

  CVE-2011-1114: Martin Barbella

  CVE-2011-1115: Martin Barbella

  CVE-2011-1117: team509'dan wushi

  CVE-2011-1121: miaubiz

  CVE-2011-1188: Martin Barbella

  CVE-2011-1203: Sergey Glazunov

  CVE-2011-1204: Sergey Glazunov

  CVE-2011-1288: Nokia'dan Andreas Kling

  CVE-2011-1293: Sergey Glazunov

  CVE-2011-1296: Sergey Glazunov

  CVE-2011-1449: Marek Majkowski

  CVE-2011-1451: Sergey Glazunov

  CVE-2011-1453: team509'dan wushi (TippingPoint'in Zero Day Initiative programıyla)

  CVE-2011-1457: Google'dan John Knottenbelt

  CVE-2011-1462: team509'dan wushi

  CVE-2011-1797: team509'dan wushi

  CVE-2011-2338: AddressSanitizer kullanan Google Chrome Güvenlik Ekibi'nden Abhishek Arya (Inferno)

  CVE-2011-2339: Google Chrome Güvenlik Ekibi'nden Cris Neckar

  CVE-2011-2341: Verisign iDefense Labs ile çalışan team509'dan wushi

  CVE-2011-2351: miaubiz

  CVE-2011-2352: Apple

  CVE-2011-2354: Apple

  CVE-2011-2356: AddressSanitizer kullanan Google Chrome Güvenlik Ekibi'nden Adam Barth ve Abhishek Arya

  CVE-2011-2359: miaubiz

  CVE-2011-2788: Samsung'dan Mikolaj Malecki

  CVE-2011-2790: miaubiz

  CVE-2011-2792: miaubiz

  CVE-2011-2797: miaubiz

  CVE-2011-2799: miaubiz

  CVE-2011-2809: Google Chrome Güvenlik Ekibi'nden Abhishek Arya (Inferno)

  CVE-2011-2813: AddressSanitizer kullanan Google Chrome Güvenlik Ekibi'nden Cris Neckar

  CVE-2011-2814: AddressSanitizer kullanan Google Chrome Güvenlik Ekibi'nden Abhishek Arya (Inferno)

  CVE-2011-2816: Apple

  CVE-2011-2817: AddressSanitizer kullanan Google Chrome Güvenlik Ekibi'nden Abhishek Arya (Inferno)

  CVE-2011-2818: Martin Barbella

  CVE-2011-2820: Google'dan Raman Tenneti ve Philip Rogers

  CVE-2011-2823: Google Chrome Güvenlik Ekibi'nden SkyLined

  CVE-2011-2827: miaubiz

  CVE-2011-2831: AddressSanitizer kullanan Google Chrome Güvenlik Ekibi'nden Abhishek Arya (Inferno)

  CVE-2011-3232: OUSPG'den Aki Helin

  CVE-2011-3234: miaubiz

  CVE-2011-3235: Chromium geliştirme topluluğundan Dimitri Glazkov, Kent Tamura, Dominic Cooney ve Google Chrome Güvenlik Ekibi'nden Abhishek Arya (Inferno)

  CVE-2011-3236: AddressSanitizer kullanan Google Chrome Güvenlik Ekibi'nden Abhishek Arya (Inferno)

  CVE-2011-3237: Chromium geliştirme topluluğundan Dimitri Glazkov, Kent Tamura, Dominic Cooney ve Google Chrome Güvenlik Ekibi'nden Abhishek Arya (Inferno)

  CVE-2011-3244: vkouchna

 • WebKit

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçla oluşturulmuş bir web sitesini ziyaret etmek, siteler arası betik saldırısına neden olabilir

  Açıklama: Yerleşik kullanıcı adına sahip URL'lerin işlenmesinde kaynaklar arası veri sızdırma sorunu vardı. Bu sorun, yerleşik kullanıcı adına sahip URL'lerin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0242: Online24'ten Jobert Abma

 • WebKit

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçla oluşturulmuş bir web sitesini ziyaret etmek, siteler arası betik saldırısına neden olabilir

  Açıklama: DOM düğümlerinin işlenmesinde kaynaklar arası veri sızdırma sorunu vardı.

  CVE kimliği

  CVE-2011-1295: Sergey Glazunov

 • WebKit

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesi adres çubuğunda farklı bir URL görüntülenmesine neden olabilir

  Açıklama: DOM geçmiş nesnesinin işlenmesinde URL sahteciliği sorunu vardı.

  CVE kimliği

  CVE-2011-1107: Jordi Chancel

 • WebKit

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesinin ziyaret edilmesi rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: WebKit'in libxslt kullanımında konfigürasyon sorunu vardı. Kötü amaçlı olarak oluşturulmuş bir web sitesini ziyaret etmek, kullanıcı önceliklerine sahip rastgele dosyaların oluşturulmasına ve rastgele kod yürütülmesine neden olabilir. Bu sorun libxslt güvenlik ayarları iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2011-1774: Agarri'den Nicolas Gregoire

 • WebKit

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçlı web sitesini ziyaret etmek ve içeriği sayfaya sürüklemek bilgilerin açıklanmasına neden olabilir

  Açıklama: WebKit'in HTML5 sürükle ve bırak özelliğini işleyişinde kaynaklar arası veri sızdırma sorunu vardı. Bu sorun, farklı kaynaklarda sürükle ve bırak izni kaldırılarak giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0166: Google Inc. şirketinden Michal Zalewski

 • WebKit

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçla oluşturulmuş bir web sitesinin ziyaret edilmesi bilgilerin ifşa edilmesine neden olabilir

  Açıklama: Web Workers'ın işlenmesinde kaynaklar arası veri sızdırma sorunu vardı.

  CVE kimliği

  CVE-2011-1190: divricean.ro'dan Daniel Divricean

 • WebKit

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçla oluşturulmuş bir web sitesini ziyaret etmek, siteler arası betik saldırısına neden olabilir

  Açıklama: Window.open yönteminin işlenmesinde kaynaklar arası veri sızdırma sorunu vardı.

  CVE kimliği

  CVE-2011-2805: Sergey Glazunov

 • WebKit

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçla oluşturulmuş bir web sitesini ziyaret etmek, siteler arası betik saldırısına neden olabilir

  Açıklama: Etkin olmayan DOM pencerelerinin işlenmesinde kaynaklar arası veri sızdırma sorunu vardı.

  CVE kimliği

  CVE-2011-3243: Sergey Glazunov

 • WebKit

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçla oluşturulmuş bir web sitesini ziyaret etmek, siteler arası betik saldırısına neden olabilir

  Açıklama: Document.documentURI özelliğinin işlenmesinde kaynaklar arası veri sızdırma sorunu vardı.

  CVE kimliği

  CVE-2011-2819: Sergey Glazunov

 • WebKit

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulan web sitesi kullanıcının belirli bir süre içinde ziyaret ettiği URL'leri takip edebilir

  Açıklama: Beforeload olayının işlenmesinde kaynaklar arası veri sızdırma sorunu vardı.

  CVE kimliği

  CVE-2011-2800: Juho Nurminen

 • Wi-Fi

  Şunlarda kullanılabilir: iPhone 3GS ve iPhone 4 için iOS 3.0 - 4.3.5, iPod touch için (3. nesil ve sonrası) iOS 3.1 - 4.3.5, iPad için iOS 3.2 - 4.3.5

  Etki: Wi-Fi kimlik bilgileri bir yerel dosyaya kaydedilebilir

  Açıklama: Parola ve şifreleme anahtarlarının dahil olduğu Wi-Fi kimlik bilgileri sistemdeki uygulamalar tarafından okunabilen bir dosyaya kaydedilir. Bu sorun bu kimlik bilgilerinin kaydedilmesi engellenerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2011-3434: TEHTRI Security'den Laurent OUDOT

 

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler bir öneri veya onay niteliği taşımadan sunulmuştur. Üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçilmesi, performansı veya kullanılması konusunda Apple hiçbir sorumluluk kabul etmez. Apple, üçüncü taraf web sitelerinin doğruluğu veya güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Ek bilgi için tedarikçi ile irtibat kurun.

Yayın Tarihi: