iOS 5: Konum Servisleri'ni Anlama

iOS 5 aygıtının (iPhone, iPad ve iPod touch), konumunuzu belirlemek için kullanabileceği farklı konum servisleri hakkında bilgi edinin. 

Bu makale arşivlendi ve artık Apple tarafından güncellenmiyor.

Harita ve diğer uygulamalarda konumunuzu izlemek üzere Konum Servisleri'ni kullanma hakkında bilgi için ürününüzün kullanım kılavuzuna bakın.

Konum Servisleri, konuma bağlı uygulamaların ve web sitelerinin (Harita, Kamera, Safari ve diğer Apple ve üçüncü taraf uygulamaları dahil) konumunuzu yaklaşık olarak belirlemek için hücresel, Wi-Fi1 ve Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS)2 ağlarını kullanmasına olanak sağlar.

Örneğin, bir uygulama yakınınızdaki kafeleri veya sinemaları bulmanıza yardımcı olmak için konum verilerinizi ve konum arama sorgusunu kullanabilir veya aygıtınız o andaki konumunuza bağlı olarak saat dilimini otomatik olarak ayarlayabilir. Aygıtınızda Konum Servisleri'ni etkinleştirmeniz ve her uygulamaya veya web sitesine konum verilerinizi kullanabilmesi için izin vermeniz gerekir.

Not: Konum Servisleri'ni etkinleştirmiş olsanız da olmasanız da, yardım amaçlı müdahalelerde güvenliğiniz açısından acil aramalar için iPhone'unuzdaki konum bilgileri kullanılabilir.

Konum kesinliği veya doğruluğu hakkında

Aygıtınıza ve kullanılabilir servislere bağlı olarak, Konum Servisleri konumunuzu belirlemek için hücresel ağ, Wi-Fi ağı ve GPS ağının bir birleşimini kullanır. GPS uydularını rahatça görebileceğiniz bir yerde değilseniz, aygıtınız kitle kaynaklı Wi-Fi3 ve baz istasyonu konumlarını kullanarak konumunuzu belirleyebilir.

Harita gibi konumunuzu ekranda görüntüleyebilen uygulamalar, mavi bir işaretçi kullanarak geçerli (yaklaşık) konumunuzu gösterir. Konumunuz kesin olarak belirlenemiyorsa, işaretçinin çevresinde mavi bir daire de görüntülenir. Dairenin büyüklüğü konumunuzun ne kadar doğru belirlenebildiğine bağlıdır: Daire küçüldükçe doğruluk artar.

Harita üzerindeki mavi daire

Not: Konum Servisleri etkin olduğunda, durum çubuğunda mor veya beyaz bir ok simgesi görüntülenir.

Harita, yol tarifleri ve konum tabanlı uygulamalar veri servislerine bağlıdır. Bu veri servisleri değişebilir ve her coğrafi bölgede kullanılamayabilir; bunun sonucunda, harita, yol tarifleri ve konum temelli bilgiler kullanılamayabilir, yanlış veya yetersiz olabilir. Aygıtınızda sağlanan bilgileri çevrenizde gördüklerinizle karşılaştırın ve herhangi bir tutarsızlığı gidermek için çevrenizdeki işaretleri dikkate alın.

Daha fazla bilgi

Konum Servisleri'ni açma veya kapama

Konum Servisleri'ni Ayarlar > Konum Servisleri'nden açabilir veya kapatabilirsiniz. Konum Servisleri'ni, Ayarlama Yardımcısı işlemi sırasında veya daha sonra Konum Servisleri ayarını kullanarak açabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak istemiyorsanız veya pil ömrünü korumak istiyorsanız Konum Servisleri'ni kapatabilirsiniz. Hangi uygulamaların ve sistem servislerinin Konum Servisleri verilerine erişebileceğini tek tek kontrol edebilirsiniz.

Konum Servisleri Sistem Servisleri
Ayarlar > Konum Servisleri Ayarlar > Konum Servisleri > Sistem Servisleri

Konum uyarılarını sıfırlama

Konum uyarıları (Kamera, Pusula ve Harita'nın yanı sıra konuma bağlı üçüncü taraf uygulamaları gibi) uygulamalar tarafından Konum Servisleri'ni bu uygulamalarla birlikte kullanmak için yapılan isteklerdir. Uygulama, Konum Servisleri verilerine erişmeye ilk ihtiyaç duyduğunda bir konum uyarısı görüntüler. Tamam'a dokunulduğunda, uygulamaya Konum Servisleri'ni gerektiği gibi kullanma izni verilir. İzin Verme'ye dokunulduğunda, uygulamanın o andan itibaren Konum Servisleri'ne erişmesi engellenir.

Konum uyarısı

Konum Servisleri'ni istediğiniz zaman etkisizleştirebilirsiniz. Bunun için, Ayarlar > Konum Servisleri'ne dokunun, Konum Servisleri kaydırıcısını kullanarak tüm konum servislerini kapatın veya aygıtınızdaki konuma duyarlı her bir uygulamanın veya öğenin kaydırıcısını kullanın. Tüm web siteleri için Konum Servisleri'ni etkisizleştirmek istiyorsanız Safari uygulamasının konum anahtarını kapatın. Ayrıca Sistem Servisleri'ne dokunarak ve aygıtınızdaki konum temelli her bir sistem servisi için anahtarı kapatarak aygıtınızdaki konum temelli sistem servislerini etkisizleştirebilirsiniz.

Konum Servisleri'ni kapatırsanız, bir uygulama bu özelliği daha sonra kullanmaya çalıştığında Konum Servisleri'ni yeniden açmanız istenir.

GPS Doğruluğunu İyileştirme2

GPS doğruluğu, görülebilir GPS uydularının sayısına bağlı olarak değişir. Görülebilir tüm uyduların bulunması birkaç dakika sürebilir ve konum doğruluğu zaman içinde aşamalı olarak artar. GPS doğruluğunu iyileştirmek için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

  • Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat içinde aygıtın tarihinin, saatinin ve saat diliminin doğru ayarlandığından emin olun. Mümkünse, Otomatik Ayarla seçeneğini kullanın.
    Önemli: Bilgisayarınızdaki hatalı ayarlar aygıtınızla eşzamanlanabilir. Aygıtınızla eşzamanlanan bilgisayarlarda tarihi, saati ve saat dilimini doğrulayın.
  • Wi-Fi iletişiminin etkinleştirildiğini ve hücresel veya Wi-Fi ağ bağlantınızın olduğunu doğrulayın. Bu, aygıtınızdaki Destekli GPS'in (A-GPS) görülebilir GPS uydularını daha hızlı bulmasına ve ayrıca Wi-Fi veya hücresel ağları kullanarak ilk konum bilgisini sağlamasına olanak tanır. Not: Konum Servisleri'nde mikro hücreler (bazen Femto hücreler de denir) desteklenmez.
  • Ufuk çizgisini çeşitli yönlerden net bir şekilde görebileceğiniz bir konumda durun. Duvarların, araçların tavanının, yüksek binaların, dağların ve diğer engellerin GPS uydularının görünürlüğünü engelleyebileceğini unutmayın. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, aygıtınız, GPS uyduları tekrar görülebilir duruma gelinceye kadar konumunuzu belirlemek için otomatik olarak Wi-Fi ağını veya hücresel ağları kullanır.

Kitle kaynaklı Wi-Fi ve hücresel Konum Servisleri

Konum Servisleri etkinse, aygıtınız Apple'ın Wi-Fi erişim noktası ve baz istasyonu konumlarını içeren kitle kaynaklı konum veri tabanını geliştirmek amacıyla, yakındaki Wi-Fi erişim noktalarının ve baz istasyonlarının coğrafi etiketli konumlarını düzenli aralıklarla isimsiz ve şifreli bir şekilde Apple'a gönderir. Ayrıca, hareket halindeyseniz (örneğin bir otomobilin içindeyseniz) ve Konum Servisleri etkinse, GPS özelliği bulunan bir iOS aygıtı ayrıca Apple'ın kitle kaynaklı trafik veri tabanının oluşturulmasında kullanılmak üzere GPS konumlarını ve seyahat hızı bilgilerini düzenli aralıklarla isimsiz ve şifreli bir şekilde Apple'a gönderir. Apple tarafından toplanan kitle kaynaklı konum verileri kimliğinizi belirleyici bilgiler değildir.

Gizlilik

Üçüncü taraf uygulamaların veya web sitelerinin geçerli konumunuzu kullanmasına izin verirseniz, bu uygulamaların veya web sitelerinin kullanım koşullarına, gizlilik politikasına ve uygulamalarına tabi olursunuz. Konumunuzun ve diğer bilgilerinizin nasıl kullanıldığını anlamak için uygulamaların ve web sitelerinin kullanım koşullarını, gizlilik politikalarını ve uygulamalarını incelemeniz gerekir. Apple'ın topladığı bilgiler Apple'ın Gizlilik Politikası'na uygun olarak işlenir.

Notlar:

  1. Hücresel bağlantısı bulunmayan iOS aygıtları, Konum Servisleri için yalnızca Wi-Fi kullanır (bir Wi-Fi ağı görülebilir durumdaysa).
  2. GPS, iPhone ve iPad Wi-Fi + 3G modellerinde mevcuttur.
  3. Çin ana karasında satılan iOS aygıtlarında Wi-Fi yerine Kablosuz LAN (WLAN) terimi kullanılabilir. Çin ana karasında satılan tüm iPhone modelleri WLAN'ı desteklemez.

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Yayın Tarihi: