Mac OS X v10.6.8 ve Güvenlik Güncellemesi 2011-004 ile ilgili güvenlik içeriği hakkında

Bu belge Mac OS X 10.6.8 ve Güvenlik Güncellemesi 2011-004 ile ilgili bilgi sağlar.

Bu güncelleme Yazılım Güncelleme tercihleri kullanılarak veya Apple İndirmeleri'nden indirilip yüklenebilir.

Apple, müşterilerini korumak amacıyla tam bir inceleme gerçekleştirilip gerekli yamalar veya sürümler kullanıma sunulana kadar güvenlik sorunlarını açıklamaz, tartışmaz veya onaylamaz. Apple Ürün Güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Apple Ürün Güvenliği web sitesine bakın.

Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı hakkında bilgi için "Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarını kullanma" başlıklı makaleye bakın.

Mümkün olduğunda, daha fazla bilgi sağlamak amacıyla güvenlik açıklarından söz edilirken CVE Kimlikleri kullanılır.

Diğer Güvenlik Güncellemeleri hakkında bilgi için "Apple Güvenlik Güncellemeleri" başlıklı makaleye bakın.

Mac OS X v10.6.8 ve Güvenlik Güncellemesi 2011-004

 • AirPort

  İlgili işletim sistemleri: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8

  Etki: Wi-Fi bağlantısı yapıldığında aynı ağdaki bir saldırgan sistemin sıfırlanmasına neden olabilir

  Açıklama: Wi-Fi çerçevelerinin işlenmesinde sınırların dışında bellek okuma sorunu vardı. Wi-Fi bağlantısı yapıldığında aynı ağdaki bir saldırgan sistemin sıfırlanmasına neden olabilir. Bu sorun Mac OS X 10.6 sürümünü etkilemez

  CVE kimliği

  CVE-2011-0196

 • App Store

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: Kullanıcının Apple Kimliği parolası yerel bir dosyaya kaydedilebilir

  Açıklama: App Store, belli durumlarda kullanıcının Apple Kimliği parolasını sistemde diğer kullanıcılar tarafından okunamayan bir dosyaya kaydedebilir. Bu sorun kimlik bilgilerinin işlenmesi iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0197: Paul Nelson

 • ATS

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş gömülü font içeren bir belgeyi görüntülemek veya indirmek rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: TrueType fontların işlenmesinde yığın arabellek taşması sorunu vardı. Kötü amaçlarla oluşturulmuş gömülü font içeren bir belgeyi görüntülemek veya indirmek rastgele kod yürütülmesine neden olabilir.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0198: Harry Sintonen ve Red Hat Security Response Team'den Marc Schoenefeld

 • Sertifika Güven Politikası

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: Ayrıcalıklı ağ konumuna sahip bir saldırgan, kullanıcı kimlik bilgilerini veya diğer hassas bilgileri ele geçirebilir

  Açıklama: Sertifika Güven Politikası'nda bir hata giderme sorunu vardı. Uzatılmış Geçerlilik (EV) sertifikasında OCSP URL'si yoksa ve CRL denetimi etkinse, CRL denetlenmez ve iptal edilen bir sertifika geçerli kabul edilebilir. Bu sorun EV sertifikalarının çoğunda bir OCSP URL'si belirtilerek aşıldı.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0199: Chris Hawk ve Wan-Teh Chang, Google

 • ColorSync

  İlgili işletim sistemleri: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir resmi gömülü ColorSync profiliyle görüntülemek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: Gömülü ColorSync profili olan resimlerin işlenmesinde yığın arabelleğin taşmasına neden olabilecek bir tamsayı taşması vardı. Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir resmi gömülü ColorSync profiliyle açmak, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0200: TippingPoint Zero Day Initiative ile çalışan binaryproof

 • CoreFoundation

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: CoreFoundation çerçevesini kullanan uygulamalar, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine karşı savunmasız olabilir

  Açıklama: CFString'lerin işlenmesinde bir yığın arabellek taşması sorunu vardı. CoreFoundation çerçevesini kullanan uygulamalar, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine karşı savunmasız olabilir.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0201: Harry Sintonen

 • CoreGraphics

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir PDF dosyasını açmak, uygulamanın beklenmedik şekilde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: Type 1 fontların işlenmesinde bir tamsayı taşması sorunu vardı. Kötü amaçlarla oluşturulmuş gömülü font içeren bir belgeyi görüntülemek veya indirmek rastgele kod yürütülmesine neden olabilir.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0202: Cristian Draghici, Modulo Consulting; Felix Grobert, Google Security Team

 • FTP Server

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: FTP erişimi olan bir kişi sistemdeki dosyaları listeleyebilir

  Açıklama: xftpd'de yol doğrulama sorunu vardı. FTP erişimi olan bir kişi kökten başlayarak, FTP için paylaşılmayan dizinler de dahil yinelemeli bir dizin listesi oluşturabilir. Bu liste zaman içinde FTP kullanıcısının erişebildiği her dosyayı içerecektir. Dosyaların içerikleri kullanıma açılmaz. Bu sorun yol doğrulaması iyileştirilerek giderildi. Bu sorun yalnızca Mac OS X Server sistemlerini etkiler.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0203: team karlkani

 • ImageIO

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir TIFF resmini görüntülemek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: ImageIO'nun TIFF resimlerini işlemesinde bir yığın arabellek taşması vardı. Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir TIFF resmini görüntülemek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0204: Dominic Chell, NGS Secure

 • ImageIO

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesini ziyaret etmek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: ImageIO'nun JPEG2000 resimlerini işlemesinde bir yığın arabellek taşması sorunu vardı. Kötü amaçlı olarak oluşturulmuş bir web sitesini ziyaret etmek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0205: Harry Sintonen

 • Uluslararası Unicode Bileşenleri

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: ICU kullanan uygulamalar, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine karşı savunmasız olabilir

  Açıklama: Büyük harf kullanılan dizelerin işlenmesinde yığın arabellek taşması sorunu vardı. ICU kullanan uygulamalar, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine karşı savunmasız olabilir.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0206: David Bienvenu, Mozilla

 • Çekirdek

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: Yerel kullanıcı sistemin sıfırlanmasına neden olabilir

  Açıklama: IPV6 yuvası seçeneklerinin işlenmesinde null dereferans sorunu vardı. Yerel kullanıcı sistemin sıfırlanmasına neden olabilir.

  CVE kimliği

  CVE-2011-1132: Thomas Clement, Intego

 • Libsystem

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: glob(3) API'sini kullanan uygulamalar servis reddine karşı savunmasız olabilir

  Açıklama: glob(3) API'sini kullanan uygulamalar servis reddine karşı savunmasız olabilir. Glob modeli güvenilmeyen bir girişten geliyorsa uygulama takılabilir veya aşırı CPU kaynağı kullanabilir. Bu sorun glob modellerinin doğrulanması iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2010-2632: Maksymilian Arciemowicz

 • libxslt

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: Kötü amaçlı olarak oluşturulmuş bir web sitesini ziyaret etmek yığın adreslerinin açığa çıkmasına neden olabilir

  Açıklama: libxslt'deki generate-id() XPath işlevinin uygulanması yığın arabellek adresinin açığa çıkmasına neden oldu. Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesini ziyaret etmek yığın adreslerinin açığa çıkmasına neden olabilir. Bu sorun iki yığın arabelleğin adresleri arasındaki farka dayanan bir kimlik oluşturularak giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0195: Chris Evans, Google Chrome Security Team

 • MobileMe

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: Ağda ayrıcalıklı bir konumu olan saldırgan kullanıcının MobileMe e-posta takma adlarını okuyabilir

  Açıklama: Kullanıcının e-posta takma adlarını belirlemek için MobileMe ile iletişim kurulurken Mail uygulaması, istekleri HTTP üzerinden gönderir. Sonuç olarak, ağda ayrıcalıklı bir konumu olan saldırgan kullanıcının MobileMe e-posta takma adlarını okuyabilir. Bu sorun kullanıcının e-posta takma adlarına erişmek için SSL kullanılarak giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0207: Aaron Sigel, vtty.com

 • MySQL

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: MySQL 5.0.91 sürümünde birden çok güvenlik açığı

  Açıklama: MySQL, aralarında rastgele kod yürütmeye yol açan bir sorunun da bulunduğu birden fazla güvenlik açığını gidermek için 5.0.92 sürümüne güncellendi. MySQL yalnızca Mac OS X Server sistemleriyle sağlanır.

  CVE kimliği

  CVE-2010-3677

  CVE-2010-3682

  CVE-2010-3833

  CVE-2010-3834

  CVE-2010-3835

  CVE-2010-3836

  CVE-2010-3837

  CVE-2010-3838

 • OpenSSL

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: OpenSSL'de birden fazla güvenlik açığı

  Açıklama: OpenSSL'de birden çok güvenlik açığı vardı, bunların en ciddi olanı rastgele kod yürütülmesine neden olabilir. Bu sorunlar OpenSSL 0.9.8r sürümüne güncellenerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2009-3245

  CVE-2010-0740

  CVE-2010-3864

  CVE-2010-4180

  CVE-2011-0014

 • yama

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir yama dosyasında yamayı çalıştırmak rastgele dosyalar oluşturulmasına veya dosyaların üzerine yazılmasına neden olabilir

  Açıklama: GNU yamasında dizin geçişi sorunu vardı. Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir yama dosyasında yamayı çalıştırmak rastgele dosyalar oluşturulmasına veya dosyaların üzerine yazılmasına neden olabilir. Bu sorun yama dosyalarının doğrulanması iyileştirilerek giderildi.

  CVE kimliği

  CVE-2010-4651

 • QuickLook

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir Microsoft Office dosyasını indirmek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: QuickLook'ta Microsoft Office dosyalarının işlenmesinde bellek bozulması sorunu vardı. Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir Microsoft Office dosyasını indirmek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir. Mac OS X 10.6 öncesi sistemler bu sorundan etkilenmez.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0208: iDefense VCP ile çalışan Tobias Klein

 • QuickTime

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir WAV dosyasını görüntülemek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: QuickTime'ın RIFF WAV dosyalarını işlemesinde bir tamsayı taşması sorunu vardı. Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir WAV dosyasını görüntülemek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0209: TippingPoint'teki Zero Day Initiative ile çalışan Luigi Auriemma

 • QuickTime

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir film dosyasını görüntülemek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: QuickTime film dosyalarında QuickTime'ın örnek tabloları işlemesinde bellek bozulması sorunu vardı. Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir film dosyasını görüntülemek, uygulamanın beklenmeyen bir şekilde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0210: Honggang Ren, Fortinet FortiGuard Labs

 • QuickTime

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir film dosyasını görüntülemek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: QuickTime'ın film dosyalarını işlemesinde bir tamsayı taşması sorunu vardı. Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir film dosyasını görüntülemek, uygulamanın beklenmeyen bir şekilde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0211: TippingPoint'teki Zero Day Initiative ile çalışan Luigi Auriemma

 • QuickTime

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir PICT resmini görüntülemek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: QuickTime'ın PICT resimlerini işlemesinde arabellek taşması sorunu vardı. Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir PICT resmini görüntülemek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir.

  CVE kimliği

  CVE-2010-3790: TippingPoint'teki Zero Day Initiative ile çalışan Subreption LLC

 • QuickTime

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir JPEG dosyasını görüntülemek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: QuickTime'ın JPEG dosyalarını işlemesinde arabellek taşması sorunu vardı. Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir JPEG dosyasını görüntülemek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0213: iDefense ile çalışan Luigi Auriemma

 • Samba

  İlgili işletim sistemleri: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8

  Etki: SMB dosya paylaşımı etkinleştirilirse, uzaktaki bir saldırgan servis reddine ya da rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: Samba'nın Windows Güvenlik Kimliklerini işlemesinde yığın arabellek taşması sorunu vardı. SMB dosya paylaşımı etkinleştirilirse, uzaktaki bir saldırgan servis reddine ya da rastgele kod yürütülmesine neden olabilir. Mac OS X 10.6 sistemleri için bu sorun Mac OS X 10.6.7 sürümünde giderilmiştir.

  CVE kimliği

  CVE-2010-3069

 • Samba

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: SMB dosya paylaşımı etkinleştirilirse, uzaktaki bir saldırgan servis reddine ya da rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: Samba'nın dosya açıklayıcılarını işlemesinde bir bellek bozulması sorunu vardı. SMB dosya paylaşımı etkinleştirilirse, uzaktaki bir saldırgan servis reddine ya da rastgele kod yürütülmesine neden olabilir.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0719: Volker Lendecke, SerNet

 • servermgrd

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: Uzaktaki bir saldırgan sistemden rastgele dosyaları okuyabilir

  Açıklama: servermgrd'ın XML-RPC isteklerini işlemesinde XML Harici Varlık sorunu vardı. Bu sorun servermgrd'ın XML-RPC arabirimi kaldırılarak giderildi. Bu sorun yalnızca Mac OS X Server sistemlerini etkiler.

  CVE kimliği

  CVE-2011-0212: Apple

 • subversion

  Şunlarda kullanılabilir: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X 10.6 - 10.6.7, Mac OS X Server 10.6 - 10.6.7

  Etki: Http tabanlı bir Subversion sunucusu yapılandırılırsa uzaktaki bir saldırgan servis reddine neden olabilir

  Açıklama: Subversion'ın HTTP üzerinden gönderilen belirteçleri işlemesinde null dereferans sorunu vardı. Http tabanlı bir Subversion sunucusu yapılandırılırsa uzaktaki bir saldırgan servis reddine neden olabilir. Mac OS X 10.6 sistemleri için Subversion 1.6.6 sürümüne güncellendi. Mac OS X 10.5.8 sistemleri için bu sorun kilitleme belirteçleri için bir doğrulama daha eklenerek giderildi. http://subversion.apache.org/ adresindeki Subversion web sitesinde daha fazla bilgi bulunabilir

  CVE kimliği

  CVE-2011-0715

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler bir öneri veya onay niteliği taşımadan sunulmuştur. Üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçilmesi, performansı veya kullanılması konusunda Apple hiçbir sorumluluk kabul etmez. Apple, üçüncü taraf web sitelerinin doğruluğu veya güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Ek bilgi için tedarikçi ile irtibat kurun.

Yayın Tarihi: