Manager Client (Yönetilen İstemci): Oturum açma penceresi için Computer Name (Bilgisayar Adı) ekran koruyucusu mesajını özelleştirme

OS X 10.6 veya sonraki sürümlerde, oturum açma penceresindeki Computer Name (Bilgisayar Adı) ekran koruyucusunu kullanarak özel bir mesaj görüntüleyebilirsiniz.

Computer Name (Bilgisayar Adı) ekran koruyucusunu oturum açma penceresinden görüntülenecek şekilde yönetmek ve etkinleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın. 

İpucu: /System/Library/Screen Savers/ alanına giderseniz as "FloatingMessage.saver" gibi başka ekran koruyucuları da görebilirsiniz. Bu ekran koruyucu oturum açma penceresinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bunun yerine "Computer Name.saver" adlı ekran koruyucuyu kullanın.

Profile Manager'ı Kullanma

 1. Profile Manager'da, yönetmek istediğiniz Device (Aygıt) veya Device Group'u (Aygıt Grubu) seçin.
 2. Settings (Ayarlar) sekmesini tıklayın.
 3. Profili düzenlemek için Edit (Düzenle) düğmesini tıklayın.
 4. OS X bölümünün altında oturum açma penceresi yükünü seçin.
 5. Bu yükün ayarlarını yapılandırmadıysanız Configure (Yapılandır) düğmesini tıklayın.
 6. Options (Seçenekler) sekmesini tıklayın.
 7. "Start screen saver after: X minutes" (Ekran koruyucuyu şundan sonra başlat: X dakika) seçeneğinin yanındaki onay kutusunu etkinleştirin.
 8. "Use screen saver module at path:" (Şu yoldaki ekran koruyucu modülünü kullan:) seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyip şu yolu yazın:

  /System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver
   
 9. Düzenleme görünümünü kapatmak için OK'i (Tamam) tıklayın.
 10. Değişiklikleri kaydetmek için Save (Kaydet) öğesini tıklayın.

Computer Name ekran koruyucu ile görüntülenen mesajı özelleştirmek için sistemde aşağıdaki Terminal komutunu çalıştırın: 

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"


"Math Lab" mesajının yerine özel mesajını koyun.

Workgroup Manager'ı Kullanma

 1. Workgroup Manager'da, yönetmek istediğiniz Computer (Bilgisayar) veya Computer Group'u (Bilgisayar Grubu) seçin.
 2. Üstteki araç çubuğunda Preferences'ı (Tercihler) tıklayın.
 3. Overview (Genel Bakış) sekmesini tıklayın.
 4. Login (Oturum Aç) düğmesini tıklayın.
 5. Options (Seçenekler) sekmesini tıklayın.
 6. Ayarları "Always" (Her Zaman) olarak seçerek yönetin.
 7. "Start screen saver after: X minutes" (Ekran koruyucuyu şundan sonra başlat: X dakika) düğmesinin yanındaki onay kutusunu etkinleştirin.
 8. Computer Name (Bilgisayar Adı) ekran koruyucu modülünü kullanmak için aşağıdaki yolu girin:

  /System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver
   
 9. Değişiklikleri kaydetmek için Apply Now'ı (Şimdi Uygula) tıklayın. 

Computer Name ekran koruyucu ile görüntülenen mesajı özelleştirmek için sistemde aşağıdaki Terminal komutunu çalıştırın: 

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"


"Math Lab" mesajının yerine özel mesajını koyun.

Yerel olarak yapılandırma

OS X 10.6 veya sonraki sürümlerde boşta kalma süresini 5 dakikaya ayarlamak, Computer Name (Bilgisayar Adı) ekran koruyucu modülünü belirlemek ve mesajı "Math Lab" olarak özelleştirmek için (Math Lab'i gerektiğinde değiştirin) sırasıyla aşağıdaki üç komutu yürütebilirsiniz:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowIdleTime 300

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowModulePath "/System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver"

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"


Notlar

 • loginWindowIdleTime saniye cinsinden zamanı tanımlar.
 • loginWindowModulePath bir ekran koruyucu modülünün dosya sistem yolunu tanımlar.
 • MESSAGE özel mesajı tanımlar.
Yayın Tarihi: