Apple TV yazılım güncellemesi 4.1 güvenlik içeriği hakkında

Bu belgede Apple TV yazılım güncellemesi 4.1'in güvenlik içeriği açıklanmaktadır.

Apple, müşterilerini korumak amacıyla, tam denetim gerçekleştirilene ve gerekli yamalar veya sürümler kullanıma sunulana kadar güvenlik sorunlarını açıklamaz, tartışmaz veya onaylamaz. Apple Ürün Güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Apple Ürün Güvenliği web sitesine bakın.

Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı hakkında bilgi için "Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarını kullanma" başlıklı makaleye bakın.

Mümkün olduğunda, daha fazla bilgi sağlamak amacıyla güvenlik açıklarından söz edilirken CVE Kimlikleri kullanılır.

Diğer Güvenlik Güncellemeleri hakkında bilgi için "Apple Güvenlik Güncellemeleri" başlıklı makaleye bakın.

Apple TV yazılım güncellemesi 4.1

 • Apple TV

  CVE-ID: CVE-2010-2805, CVE-2010-2806, CVE-2010-2807, CVE-2010-2808, CVE-2010-3053, CVE-2010-3054

  İlgili ürünler: 4.0 yazılımını kullanan Apple TV (2. nesil)

  Etki: FreeType'ta birden çok güvenlik açığı

  Açıklama: FreeType'ta, aralarında en ciddi olanı kötü amaçlarla oluşturulmuş bir font işlenirken rastgele kod yürütülmesine neden olabilen birden çok güvenlik açığı vardı. Bu sorunlar FreeType'ın 2.4.2 sürümüne yükseltilmesiyle giderildi. http://www.freetype.org/ adresindeki FreeType sitesinden daha fazla bilgi edinilebilir.

 • Apple TV

  CVE-ID: CVE-2010-2249, CVE-2010-1205

  İlgili ürünler: 4.0 yazılımını kullanan Apple TV (2. nesil)

  Etki: libpng'de birden çok güvenlik açığı

  Açıklama: libpng, aralarında en ciddi olanı rastgele kod yürütülmesine neden olabilen birden çok güvenlik açığını gidermek için 1.4.3 sürümüne güncellendi. http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html adresindeki libpng web sitesinden daha fazla bilgi alınabilir

Yayın Tarihi: