VoiceOver ile Baum VarioConnect 12 ekranını kullanma

iPhone, iPod veya iPod touch'ınızda VoiceOver ile Baum VarioConnect 12 braille ekranınızı kullanırken, aşağıdaki aygıta özgü tuşları kullanabilirsiniz.

Braille ekranınızın doğru tabloyu kullanmasını sağlamak için iOS'un en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Gezinme

VoiceOver eylemi Ekran tuşu
Önceki öğeye gider Joystick Sola veya D1
Sonraki öğeye gider Joystick Sağa veya D4
Bir sayfa sola kaydırır D2 + D4 + D6
Bir sayfa sağa kaydırır D1 + D3 + D5
Bir sayfa yukarı kaydırır D3 + D4 + D5 + D6
Bir sayfa aşağı kaydırır D1 + D4 + D5 + D6
Ana Ekran düğmesini etkinleştirir F1 veya D1 + D2 + D5
Durum çubuğuna gider F2 veya D2 + D3 + D4
Bildirim Merkezi'ne gider D4 + D6
Denetim Merkezi'ne gider D2 + D5
Varsa Geri düğmesini etkinleştirir F3 veya D1 + D2
İlk öğeye gider D1 + D2 + D3
Son öğeye gider D4 + D5 + D6
Görüntülenen sayfa numarasını veya satırları seslendirir D3 + D4

Rotor

VoiceOver eylemi Ekran tuşu
Rotor ayarını kullanarak önceki öğeye gider Joystick Yukarıya veya D3
Rotor ayarını kullanarak sonraki öğeye gider Joystick Aşağıya veya D6
Önceki rotor ayarını seçer D2 + D3
Sonraki rotor ayarını seçer D5 + D6

Etkileşim

VoiceOver eylemi Ekran tuşu
Seçili öğede çift dokunma hareketi gerçekleştirir Yöneltici
Parmağınızın altındaki öğeyi seçer Joystick'e Bas veya D3 + D6
Sesi Aç düğmesini etkinleştirir D3 + D4 + D5
Sesi Kıs düğmesini etkinleştirir D1 + D2 + D6
Eject tuşunu etkinleştirir D1 + D4 + D6
Delete tuşunu etkinleştirir D1 + D4 + D5
Return tuşunu etkinleştirir D1 + D5
Tab tuşunu etkinleştirir D2 + D3 + D4 + D5
Shift ve Tab tuşlarını etkinleştirir D1 + D2 + D5 + D6
Kes D1 + D3 + D4 + D6
Kopyala D1 + D4
Yapıştır D1 + D2 + D3 + D6
Geri Al D1 + D3 + D5 + D6
Yinele D2 + D3 + D4 + D6
Metin Seç D2 + D5 + D6
Tümünü Seç D2 + D3 + D5 + D6
Metnin Seçimini Kaldır D2 + D3 + D5
Ekran Perdesini açar veya kapatır D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Öğenin etiketini değiştirir D1 + D2 + D3 + D4 + D6
VoiceOver yardımını başlatır D1 + D3

Okuma

VoiceOver eylemi Ekran tuşu
Konuşmayı duraklatır veya sürdürür F4 veya D1 + D2 + D3 + D4
Seçili öğeden başlayarak sayfayı okur D1 + D2 + D3 + D5
En üstten başlayarak sayfayı okur D2 + D4 + D5 + D6
Konuşmayı açar veya kapatır D1 + D3 + D4

Braille

VoiceOver eylemi Ekran tuşu
Genişletilmiş durum açıklamasını açar veya kapatır Durum Yöneltici
Braille'i sola kaydırır D2
Braille'i sağa kaydırır D5
Duyuru geçmişini açar veya kapatır D1 + D3 + D4 + D5
Kullanılabilir braille çıkış modları arasında geçiş yapar D1 + D2 + D4 + D5
Kullanılabilir braille giriş modları arasında geçiş yapar D2 + D3 + D6

Daha fazla bilgi edinin

Genel komutların evrensel listesi için VoiceOver için genel braille komutları başlıklı makaleye bakın.

 

 

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Yayın Tarihi: