VoiceOver ile Humanware Brailliant ekranını kullanma

iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda VoiceOver ile Humanware Brailliant braille ekranınızı kullanırken gezinmek için aygıta özgü aşağıdaki tuş komutlarını girebilirsiniz.

Aşağıdaki komutlar, Humanware Brailliant'ın şu ekran modellerinde çalışır:

  • Brailliant 24
  • Brailliant 32
  • Brailliant 40
  • Brailliant 64
  • Brailliant 80

Ekranınızın doğru tabloyu kullanmasını sağlamak için iOS'in en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Gezinme

VoiceOver eylemi Ekran tuşu
Önceki öğeye gitme Joystick Sola veya D1
Sonraki öğeye gitme Joystick Sağaveya D4
Bir sayfa sola kaydırma D2 + D4 + D6
Bir sayfa sağa kaydırma D1 + D3 + D5
Bir sayfa yukarı kaydırma D3 + D4 + D5 + D6
Bir sayfa aşağı kaydırma D1 + D4 + D5 + D6
Ana Ekran düğmesini etkinleştirme D1 + D2 + D5
Durum çubuğuna gitme D2 + D3 + D4
Bildirim Merkezi'ne gitme D4 + D6
Denetim Merkezi'ne gitme D2 + D5
Varsa Geri düğmesini etkinleştirme D1 + D2
İlk öğeye gitme D1 + D2 + D3
Son öğeye gitme D4 + D5 + D6
Görüntülenen sayfa numarasını veya satırları seslendirme D3 + D4

Rotor

VoiceOver eylemi Ekran tuşu
Rotor ayarını kullanarak önceki öğeye gitme Joystick Yukarıya veya D3
Rotor ayarını kullanarak sonraki öğeye gitme Joystick Aşağı veya D6
Önceki rotor ayarını seçme D2 + D3
Sonraki rotor ayarını seçme D5 + D6

Etkileşim

VoiceOver eylemi Ekran tuşu
Seçili öğede çift dokunma hareketi gerçekleştirme Yöneltici
Parmağınızın altındaki öğeyi seçme Joystick'e Basma veya D3 + D6
Sesi Aç düğmesini etkinleştirme D3 + D4 + D5
Sesi Kıs düğmesini etkinleştirme D1 + D2 + D6
Diski Çıkar tuşunu etkinleştirme D1 + D4 + D6
Sil tuşunu etkinleştirme D1 + D4 + D5
Return tuşunu etkinleştirme D1 + D5
Tab tuşunu etkinleştirme D2 + D3 + D4 + D5
Shift ve Tab tuşlarını etkinleştirme D1 + D2 + D5 + D6
Kesme 1 + D + D3 + D4 + D6
Kopyalama D1 + D4
Yapıştırma 1 + D2 + D3 + D + D6
Geri alma D1 + D3 + D5 + D6
Yineleme + D2 + D3 + D4 + D6
Metin seçme D2 + D5 + D6
Tümünü seçme D2 + D3 + D5 + D6
Metnin seçimini kaldırma D2 + D3 + D5
Ekran perdesini açma veya kapatma D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Öğenin etiketini değiştirme D1 + D2 + D3 + D4 + D6
VoiceOver yardımını başlatma D1 + D3

Okuma

VoiceOver eylemi Ekran tuşu
Konuşmayı duraklatma veya sürdürme D1 + D2 + D3 + D4
Seçili öğeden başlayarak sayfayı okuma D1 + D2 + D3 + D5
En üstten başlayarak sayfayı okuma D2 + D4 + D5 + D6
Konuşmayı açma veya kapatma D1 + D3 + D4

Braille

VoiceOver eylemi Ekran tuşu
Genişletilmiş durum açıklamasını açma veya kapatma Durum Yöneltici
Braille'i sola kaydırma D2
Braille'i sağa kaydırma D5
Duyuru geçmişini açma veya kapatma D1 + D3 + D4 + D5
Kullanılabilen braille çıkış modları arasında dolaşma D1 + D2 + D4 + D5
Kullanılabilen braille giriş modları arasında dolaşma D2 + D3 + D6

Daha fazla bilgi

Genel komutların listesi için VoiceOver için genel braille komutlarına bakın.

 

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler bir öneri veya onay niteliği taşımadan sunulmuştur. Üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçilmesi, performansı veya kullanılması konusunda Apple hiçbir sorumluluk kabul etmez. Apple, üçüncü taraf web sitelerinin doğruluğu veya güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Ek bilgi için tedarikçi ile irtibat kurun.

Yayın Tarihi: