VoiceOver ile Humanware BrailleConnect ekranını kullanma

iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda VoiceOver ile Humanware BrailleConnect braille ekranınızı kullanırken aygıta özgü aşağıdaki tuş komutlarını girebilirsiniz.

Bu ekranlarda aşağıdaki aygıtlara özgü tuş komutları kullanılabilir:

  • BrailleConnect 24
  • BrailleConnect 32
  • BrailleConnect 40

Braille ekranının doğru tabloyu kullanmasını sağlamak için iOS'in en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Gezinme

VoiceOver eylemi Ekran
Önceki öğeye gitme Joystick Sola veya D1
Sonraki öğeye gitme Joystick Sağaveya D4
Bir sayfa sola kaydırma D2 + D4 + D6
Bir sayfa sağa kaydırma D1 + D3 + D5
Bir sayfa yukarı kaydırma D3 + D4 + D5 + D6
Bir sayfa aşağı kaydırma D1 + D4 + D5 + D6
Ana Ekran düğmesini etkinleştirme F1 veya D1 + D2 + D5
Durum çubuğuna gitme F2 veya D2 + D3 + D4
Bildirim Merkezi'ne gitme D4 + D6
Denetim Merkezi'ne gitme D2 + D5
Varsa Geri düğmesini etkinleştirme  F3 veya D1 + D2
İlk öğeye gitme D1 + D2 + D3
Son öğeye gitme D4 + D5 + D6
Görüntülenen sayfa numarasını veya satırları seslendirme D3 + D4

Rotor

VoiceOver eylemi Ekran tuşu
Rotor ayarını kullanarak önceki öğeye gitme Joystick Yukarıya veya D3
Rotor ayarını kullanarak sonraki öğeye gitme Joystick Aşağı veya D6
Önceki rotor ayarını seçme D2 + D3
Sonraki rotor ayarını seçme D5 + D6

Etkileşim

VoiceOver eylemi Ekran tuşu
Seçili öğede çift dokunma hareketi gerçekleştirme Yöneltici
Parmağınızın altındaki öğeyi seçme Joystick'e Basma veya D3 + D6
Sesi Aç düğmesini etkinleştirme D3 + D4 + D5
Sesi Kıs düğmesini etkinleştirme D1 + D2 + D6
Diski Çıkar tuşunu etkinleştirme D1 + D4 + D6
Sil tuşunu etkinleştirme D1 + D4 + D5
Return tuşunu etkinleştirme D1 + D5
Tab tuşunu etkinleştirme D2 + D3 + D4 + D5
Shift ve Tab tuşlarını etkinleştirme D1 + D2 + D5 + D6
Kesme 1 + D + D3 + D4 + D6
Kopyalama D1 + D4
Yapıştırma 1 + D2 + D3 + D + D6
Geri alma D1 + D3 + D5 + D6
Yineleme + D2 + D3 + D4 + D6
Metin seçme D2 + D5 + D6
Tümünü seçme D2 + D3 + D5 + D6
Metnin seçimini kaldırma D2 + D3 + D5
Ekran perdesini açma veya kapatma D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Öğenin etiketini değiştirme D1 + D2 + D3 + D4 + D6
VoiceOver yardımını başlatma D1 + D3

Okuma

VoiceOver eylemi Ekran tuşu
Konuşmayı duraklatma veya sürdürme F4 veya D1 + D2 + D3 + D4
Seçili öğeden başlayarak sayfayı okuma D1 + D2 + D3 + D5
En üstten başlayarak sayfayı okuma D2 + D4 + D5 + D6
Konuşmayı açma veya kapatma D1 + D3 + D4

Braille

VoiceOver eylemi Ekran tuşu
Genişletilmiş durum açıklamasını açma veya kapatma Durum Yöneltici
Braille'i sola kaydırma D2
Braille'i sağa kaydırma D5
Duyuru geçmişini açma veya kapatma D1 + D3 + D4 + D5
Kullanılabilen braille çıkış modları arasında dolaşma D1 + D2 + D4 + D5
Kullanılabilen braille giriş modları arasında dolaşma D2 + D3 + D6

Daha fazla bilgi

Genel komutların listesi için VoiceOver için genel braille komutlarına bakın.

 

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Yayın Tarihi: