iPhone, iPad veya iPod touch'ınızla Baum SuperVario braille ekranını kullanma

iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda VoiceOver ile Baum SuperVario braille ekranını kullanırken aşağıdaki tuş komutlarını kullanabilirsiniz.

Bu ekranlarda aşağıdaki aygıta özgü anahtar komutları kullanılabilir:

  • SuperVario 32
  • SuperVario 40
  • SuperVario 64
  • SuperVario 80
  • SuperVario2

Braille ekranının doğru tabloyu kullanmasını sağlamak için iOS'un en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Gezinme

VoiceOver eylemi Ekran tuşu
Önceki öğeye gider Joystick Sol veya D1
Sonraki öğeye gider Joystick Sağ veya D4
Bir sayfa sola kaydırır D2 + D4 + D6
Bir sayfa sağa kaydırır D1 + D3 + D5
Bir sayfa yukarı kaydırır D3 + D4 + D5 + D6
Bir sayfa aşağı kaydırır D1 + D4 + D5 + D6
Ana Ekran düğmesini etkinleştirir D1 + D2 + D5
Durum çubuğuna gider D2 + D3 + D4
Bildirim Merkezi'ne gider  D4 + D6 
Denetim Merkezi'ne gider D2 + D5
Varsa Geri düğmesini etkinleştirir D1 + D2
İlk öğeye gider D1 + D2 + D3
Son öğeye gider D4 + D5 + D6
Görüntülenen sayfa numarasını veya satırları seslendirir Görüntülenen sayfa numarasını veya satırları seslendirir

Rotor

VoiceOver eylemi Ekran tuşu
Rotor ayarını kullanarak önceki öğeye gider Joystick Yukarı veya D3
Rotor ayarını kullanarak sonraki öğeye gider Joystick Aşağı veya D6
Önceki rotor ayarını seçer D2 + D3
Sonraki rotor ayarını seçer D5 + D6

Etkileşim

VoiceOver eylemi Ekran tuşu
Seçili öğede çift dokunma hareketi gerçekleştirir Yöneltici
Parmağınızın altındaki öğeyi seçer Joystick Basma veya D3 + D6
Sesi Aç düğmesini etkinleştirir D3 + D4 + D5
Sesi Kıs düğmesini etkinleştirir D1 + D2 + D6
Diski Çıkar tuşunu etkinleştirir D1 + D4 + D6
Sil tuşunu etkinleştirir D1 + D4 + D5
Return tuşunu etkinleştirir D1 + D5
Tab tuşunu etkinleştirir D2 + D3 + D4 + D5
Shift ve Tab tuşlarını etkinleştirir D1 + D2 + D5 + D6
Kes D1 + D3 + D4 + D6
Kopyala D1 + D4
Yapıştır D1 + D2 + D3 + D6
Geri Al D1 + D3 + D5 + D6
Yinele D2 + D3 + D4 + D6
Metin Seç D2 + D5 + D6
Tümünü Seç  D2 + D3 + D5 + D6
Metnin Seçimini Kaldır D2 + D3 + D5
Ekran Perdesini açar veya kapatır D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Özel Etiket Ayarla D1 + D2 + D3 + D4 + D6
VoiceOver Yardımını Başlat D1 + D3

Okuma

VoiceOver eylemi Ekran tuşu
Konuşmayı duraklatır veya sürdürür D1 + D2 + D3 + D4
Seçilen öğede başlatılan sayfayı okur D1 + D2 + D3 + D5
En üstten başlayarak sayfayı okur D2 + D4 + D5 + D6
Konuşmayı açar veya kapatır D1 + D3 + D4

Braille

VoiceOver eylemi Ekran tuşu
Genişletilmiş durum açıklamasını açar veya kapatır Durum yönlendirici
Braille'i sola kaydırır D2
Braille'i sağa kaydırır D5
Duyuru geçmişini açar veya kapatır D1 + D3 + D5 + D5
Kullanılabilir braille'i döndürür D1 + D2 + D4 + D5
Kullanılabilir braille giriş modlarını döndürür D2 + D3 + D6

Daha fazla bilgi edinin

Evrensel komut listesi için VoiceOver için ortak braille komutlarına bakın.

 

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Yayın Tarihi: