QuickTime 7.6.8 güvenlik içeriği hakkında

Bu belgede QuickTime 7.6.8 sürümünün güvenlik içerikleri açıklanmaktadır.

Apple, müşterilerini korumak amacıyla, tam denetim gerçekleştirilene ve gerekli yamalar veya sürümler kullanıma sunulana kadar güvenlik sorunlarını açıklamaz, tartışmaz veya onaylamaz. Apple Ürün Güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Apple Ürün Güvenliği web sitesine bakın.

Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı hakkında bilgi için "Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarını kullanma" başlıklı makaleye bakın.

Mümkün olduğunda, daha fazla bilgi almak amacıyla güvenlik açıklarına bakmak için CVE Kimlikleri kullanılır.

Diğer Güvenlik Güncellemeleri hakkında bilgi için "Apple Güvenlik Güncellemeleri" başlıklı makaleye bakın.

QuickTime 7.6.8

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-1818

  İlgili işletim sistemleri: Windows 7, Vista, XP SP2 veya sonrası

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesini ziyaret etmek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sonlandırılmasına veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: QuickTime ActiveX kontrolünde giriş doğrulama sorunu bulunmaktadır. Daha sonra işaretleyici olarak ele alınan rastgele bir tam sayıyı belirtmek için isteğe bağlı '_Marshaled_pUnk' parametresi ActiveX kontrolüne geçirilmiş olabilir. Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir web sitesini ziyaret etmek, uygulamanın beklenmeyen bir biçimde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir. Bu sorun '_Marshaled_pUnk' parametresi yok sayılarak giderilmiştir. Mac OS X sistemleri bu sorundan etkilenmez. Bu sorunu bildirdiği için TippingPoint's Zero Day Initiative ile çalışan HBelite'e teşekkür ederiz.

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-1819

  İlgili işletim sistemleri: Windows 7, Vista, XP SP2 veya sonrası

  Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir dizinde bir görüntünün görüntülenmesi rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

  Açıklama: QuickTime Picture Viewer'da yol aramayla ilgili bir sorun bulunmaktadır. Bir saldırganın aynı dizine bir görüntü dosyası olarak kötü amaçlar doğrultusunda oluşturulmuş bir DLL yerleştirmesi halinde, görüntü dosyasının QuickTime Picture Viewer ile açılması rastgele kod yürütülmesine neden olabilir. Bu sorun, geçerli çalışma dizini DLL arama yolundan kaldırılarak giderilmiştir. Mac OS X sistemleri bu sorundan etkilenmez. Bu sorunu bildirdiği için Fortinet's FortiGuard Labs'ten Haifei Li'ye teşekkür ederiz.

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Yayın Tarihi: