QuickTime 7.6.7 güvenlik içeriği hakkında

Bu belgede, QuickTime 7.6.7'nin güvenlik içeriği açıklanmaktadır.


Apple, müşterilerini korumak amacıyla, tam denetim gerçekleştirilene ve gerekli yamalar veya sürümler kullanıma sunulana kadar güvenlik sorunlarını açıklamaz, tartışmaz veya onaylamaz. Apple Ürün Güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Apple Ürün Güvenliği web sitesine bakın.

Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarı hakkında bilgi için "Apple Ürün Güvenliği PGP Anahtarını kullanma" başlıklı makaleye bakın.

Mümkün olduğunda, daha fazla bilgi almak amacıyla güvenlik açıklarına bakmak için CVE Kimlikleri kullanılır.

Diğer Güvenlik Güncellemeleri hakkında bilgi için "Apple Güvenlik Güncellemeleri" başlıklı makaleye bakın.

QuickTime 7.6.7

  • QuickTime

    CVE-ID: CVE-2010-1799

    İlgili işletim sistemleri: Windows 7, Vista, XP SP2 veya sonrası

    Etki: Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir film dosyasını görüntülemek, uygulamanın beklenmeyen bir şekilde sonra ermesine veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir

    Açıklama: QuickTime'ın günlüğe hata kaydetmesinde yığın arabellek taşması sorunu vardır. Kötü amaçlarla oluşturulmuş bir film dosyasını görüntülemek, uygulamanın beklenmeyen bir şekilde sona ermesine veya rastgele kod yürütülmesine neden olabilir. Bu sorun, günlüğe hata kaydetme etkisizleştirilerek giderilir. Mac OS X sistemleri bu sorundan etkilenmez.

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler bir öneri veya onay niteliği taşımadan sunulmuştur. Üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçilmesi, performansı veya kullanılması konusunda Apple hiçbir sorumluluk kabul etmez. Apple, üçüncü taraf web sitelerinin doğruluğu veya güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Ek bilgi için tedarikçi ile irtibat kurun.

Yayın Tarihi: