Wi-Fi baz istasyonları: Kablosuz Dağıtım Sistemi'ni (802.11b/g) kurma ve ayarlama

Bu makale, AirPort Extreme (802.11g) veya AirPort Express (802.11g) kullanarak bir 802.11g Kablosuz Dağıtım Sistemi (WDS) kablosuz ağı ayarlamak için gerekli adımları açıklar.

Bu makale arşivlendi ve artık Apple tarafından güncellenmiyor.

Mac OS X 10.4 veya daha önceki bir sürümünü kullanıyorsanız WDS ayarlarını yapmak için Graphite ve Snow 4.2.5 için AirPort Admin Utility gerekir. Mac OS X 10.5 kullanıyorsanız AirPort İzlencesi'ni kullanın. Bu iki uygulamayla ilgili yönergeler aşağıda açıklanmıştır.

WDS bileşenleri – Ana, aktarma ve uzaktaki baz istasyonları

➊WDS ana baz istasyonu (Birincil Wi-Fi baz istasyonu)
➋ WDS aktarma baz istasyonu
➋ WDS uzaktaki baz istasyonu

Kablosuz Dağıtım Sistemi'ni (WDS) ayarlama

Graphite ve Snow 4.2.5 için AirPort Admin Utility'yi kullanma yönergeleri

Önemli: Graphite ve Snow 4.2.5 için AirPort Admin Utility, 802.11g Wi-Fi baz istasyonlarına yönelik olarak tasarlanmıştır.

Ana baz istasyonu olarak ayarlamayı planladığınız baz istasyonuyla başlayın, ardından aktarma baz istasyonunu (kullanıyorsanız) ve son olarak uzaktaki baz istasyonunu ayarlayın.

Wi-Fi baz istasyonlarının bağlı oldukları baz istasyonundan gelen sinyalleri alabilecek kadar birbirine yakın olduğundan emin olun; baz istasyonu konumu bina ortamına göre değişebilir ve doğru konumu bulmak için birkaç deneme yapılması gerekebilir.

Wi-Fi baz istasyonlarınızı daha önce ayarladıysanız, başlamadan önce WDS'nin parçası olacak her Wi-Fi baz istasyonunda Fabrika Saptanmışlarına Döndürme işlemi yapmanızda yarar olabilir. Bu işlemin nasıl yapılacağıyla ilgili bilgiler ve uygulama aşamaları burada ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 1. Tüm Wi-Fi baz istasyonlarını açın ve AirPort Menü Eki'nde görüntülenmelerini bekleyin.
 2. AirPort Menü Eki'nde, ayarlamak üzere bir 802.11g Wi-Fi baz istasyonu seçin (ana baz istasyonundan başlayarak). Wi-Fi baz istasyonlarına örnek olarak AirPort Extreme (802.11g) ve AirPort Express (802.11g) baz istasyonları verilebilir.
 3. Mac'inizin Uygulamalar/İzlenceler konumunda yer alan Graphite ve Snow için AirPort Admin Utility'yi açın (izlenceyi buradan da indirip yükleyebilirsiniz).
 4. Base Station Chooser'da (Baz İstasyonu Seçici) Wi-Fi baz istasyonunu seçin ve Configure (Ayarla) öğesini tıklayın.
 5. AirPort Network (AirPort Ağı) bölümünde WDS ağı için bir Kablosuz ağ adı oluşturun.
 6. İsteğe Bağlı: Varsayılan olarak, Wireless Security (Kablosuz Güvenlik) seçeneği Not Enabled (Etkinleştirilmemiş) olarak ayarlandığından ağa katılmak için parola girmeniz gerekmez. Change Wireless Security... (Kablosuz Güvenliği Değiştir...) düğmesini tıklayarak WPA2 Personal (WPA2 Kişisel) seçeneğini belirlemenizi ve 8 ile 63 karakter arasında bir parola oluşturmanızı öneririz.
 7. Channel (Kanal) menüsünde 1. kanalı seçin. Başka bir kanal numarası seçebilirsiniz ancak bu kanalın ideal olarak komşu ağdan üç kanal uzakta olması gerektiğini unutmayın.
 8. Araç çubuğunda Network (Ağ) öğesini seçin.
 9. Ana baz istasyonunu ayarlarken Distribute IP addresses (IP adreslerini dağıt) seçeneğinin işaretlendiğinden emin olun (DHCP servislerini sağlayan başka bir yönelticiniz yoksa). Uzaktaki veya aktarma baz istasyonunu ayarlıyorsanız aygıt için bu ayarın seçimini kaldırın.
 10. Araç çubuğunda WDS'yi tıklayın.
 11. Enable this base station as a WDS (Bu baz istasyonunu WDS olarak etkinleştir) seçeneğini işaretleyin.
 12. WDS Mode (WDS Modu) menüsünde "main base station" (ana baz istasyonu), "remote base station" (uzaktaki baz istasyonu) veya "relay base station" (aktarma baz istasyonu) seçimi yapın.
  • Ana baz istasyonunu ayarlarken, Add (+) (Ekle) düğmesini tıklayın ve uzaktaki baz istasyonlarının AirPort Kimliği'ni veya Kablosuz MAC adresini girin. Listenin görüntülenmesi birkaç saniye sürebilir.
  • Uzaktaki baz istasyonunu eklerken, ana baz istasyonunun AirPort Kimliği'ni veya Kablosuz MAC adresini girin.
  • Aktarma baz istasyounnu eklerken, ana baz istasyonunun AirPort Kimliği'ni veya MAC adresini girin ve ardından WDS uzaktaki baz istasyonlarının AirPort Kimlikleri'ni veya MAC adreslerini girmek için Add (+) (Ekle) düğmesini tıklayın.
 13. OK (Tamam) öğesini tıklayın.
 14. Update (Güncelle) öğesini tıklayın.

Varsayılan olarak, "Allow wireless clients on this base station" (Bu baz istasyonunda kablosuz istemcilere izin ver) onay kutusu seçilir. Belirli bir baz istasyonunun kablosuz iletişim trafiğini engellemeye yönelik özel bir gereksinim bulunmadığı sürece, bu baz istasyonu ve diğer baz istasyonları için bu kutuyu seçilmiş olarak bırakmalısınız. "Allow wireless clients on this base station" (Bu baz istasyonunda kablosuz istemcilere izin ver) onay kutusunun işaretini kaldırırsanız ve daha sonra bu baz istasyonundaki ayarları değiştirmek isterseniz, baz istasyonunun LAN bağlantı noktasına Ethernet kablosuyla bağlanmanız gerekir. Baz istasyonunu yeniden ayarlamadan baz istasyonuna kablosuz olarak bağlanamazsınız.

AirPort İzlencesi 5.5.2 veya sonraki sürümlerini kullanma yönergeleri

Ana baz istasyonu olarak ayarlamayı planladığınız baz istasyonuyla başlayın, ardından aktarma baz istasyonunu (kullanıyorsanız) ve son olarak uzaktaki baz istasyonunu ayarlayın. Her baz istasyonunun ayarlanmasına yönelik yönergeler aşağıda açıklanmıştır.

Wi-Fi baz istasyonlarının bağlanacakları baz istasyonundan gelen sinyalleri alabilecek kadar birbirine yakın olduğundan emin olun; baz istasyonu konumu bina ortamına göre değişebilir ve doğru konumu bulmak için birkaç deneme yapılması gerekebilir.

Wi-Fi baz istasyonlarınızı daha önce ayarladıysanız, başlamadan önce WDS'nin parçası olacak her Wi-Fi baz istasyonunda Fabrika Saptanmışlarına Döndürme yapmanızda yarar olabilir. Bu işlemin nasıl yapılacağıyla ilgili bilgiler ve uygulama aşamaları burada ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

WDS, 802.11g için tasarlanmıştır ve 802.11n aygıtları için kullanılmamalıdır. Wi-Fi baz istasyonlarına örnek olarak AirPort Extreme (802.11g) ve AirPort Express (802.11g) baz istasyonları verilebilir.

WDS ana istasyonunuz iki adımda ayarlanır. İlk adımda, tercih ettiğiniz Wi-Fi baz istasyonu ayarlarını yaparak aygıtın WDS ayarlarından bağımsız olarak internete doğru şekilde bağlanmasını sağlayın. Bunun ardından WDS ana istasyonuna yönelik adımlara geçin.

WDS ana baz istasyonunu internete bağlama

 1. AirPort Menü Eki'nde, ayarlanacak 802.11g Wi-Fi baz istasyonunu seçin.
 2. AirPort İzlencesi'ni açın. AirPort İzlencesi, Mac'te Uygulamalar/İzlenceler konumunda veya Windows'da Başlat > Tüm Programlar > AirPort konumunda bulunur.
 3. Baz İstasyonu Seçici WDS ana Wi-Fi baz istasyonunu seçin (ana baz istasyonundan başlayarak) ve ardından Ayarla tıklayın.
 4. Wi-Fi baz istasyonunun adını girin.
 5. Wi-Fi baz istasyonunun ayarlarını korumak için bir parola girin ve Sürdür'ü tıklayın.
 6. Kablosuz ağ yaratmak istiyorum seçeneğini belirleyin ve Sürdür'ü tıklayın.
 7. Bir kablosuz ağ adı oluşturun.
 8. İsteğe Bağlı: İzinsiz kişilerin kablosuz ağınıza erişmesini engellemek için varsayılan güvenlik türü olarak WPA2 Kişisel seçeneğini korumanızı ve 8 ile 63 karakter arasında bir parola oluşturmanızı öneririz. İstediğiniz seçeneği belirleyin ve Sürdür'ü tıklayın.
 9. İnternet bağlantınızın türünü seçin ve Sürdür'ü tıklayın.
 10. Gerekli TCP/IP bilgilerini girin ve Sürdür'ü tıklayın.
 11. Güncelle'yi tıklayın.
 12. Ana baz istasyonunun yeniden başlatılmasını bekleyin.

WDS ana baz istasyonunu ayarlama

 1. Tüm Wi-Fi baz istasyonlarını açın ve AirPort Menü Eki'nde görüntülenmelerini bekleyin.
 2. AirPort Menü Eki'nde, ayarlanacak ana 802.11g Wi-Fi baz istasyonunu seçin.
 3. AirPort İzlencesi'nde, pencerenin sol tarafındaki aygıt listesinde WDS ana Wi-Fi baz istasyonunu seçin ve Elle Ayarla'yı tıklayın.
 4. Araç çubuğunda AirPort simgesini seçin ve Kablosuz Ağ sekmesini tıklayın.
 5. Kablosuz Modu'nda, WDS ağına katıl seçeneğini belirleyin.
 6. WDS sekmesini tıklayın.
 7. WDS Modu'nda, WDS ana seçeneğini belirleyin.
 8. Kablosuz istemcilere izin ver'i etkinleştirin (aşağıdaki ilk nota bakın).
 9. Ekle (+) düğmesini tıklayın ve kapsama alanı içinde olan bağımsız aktarma veya uzaktaki baz istasyonlarının AirPort Kimliği'ni ya da Kablosuz MAC Adresi'ni girin (aşağıdaki ikinci nota bakın) ve ardından Tamam'ı tıklayın. WDS ana baz istasyonu çok uzakta olduğundan bir WDS aktarma baz istasyonuna bağlanması gereken WDS uzaktaki baz istasyonları daha sonra ayarlanabilir.
 10. Tüm Wi-Fi baz istasyonlarını eklediğinizde Güncelle'yi tıklayın.

WDS uzaktaki baz istasyonunu ayarlama

 1. Tüm Wi-Fi baz istasyonlarının açık olduğundan emin olun ve AirPort Menü Eki'nde görüntülenmelerini bekleyin.
 2. AirPort Menü Eki'nde, WDS uzaktaki baz istasyonu olarak ayarlanacak 802.11g Wi-Fi baz istasyonunu seçin.
 3. AirPort İzlencesi'ndeki Baz İstasyonu Seçici'de Wi-Fi baz istasyonu olarak WDS uzaktaki öğesini seçin ve Elle Ayarla'yı tıklayın.
 4. Araç çubuğunda AirPort simgesini seçin ve Kablosuz Ağ sekmesini tıklayın.
 5. Kablosuz Modu'nda, WDS ağına katıl seçeneğini belirleyin.
 6. WDS sekmesini tıklayın.
 7. WDS Modu'nda, WDS uzaktaki öğesini seçin.
 8. Kablosuz istemcilere izin ver'i etkinleştirin (aşağıdaki ilk nota bakın).
 9. Henüz girilmediyse WDS ana baz istasyonunun AirPort Kimliği'ni girin ve Güncelle'yi tıklayın.

WDS aktarma baz istasyonunu ayarlama

 1. Tüm Wi-Fi baz istasyonlarının açık olduğundan emin olun ve AirPort Menü Eki'nde görüntülenmelerini bekleyin.
 2. AirPort Menü Eki'nde WDS aktarma istasyonu olarak ayarlanacak 802.11g Wi-Fi baz istasyonunu seçin.
 3. AirPort İzlencesi'ndeki Baz İstasyonu Seçici'de Wi-Fi baz istasyonu olarak WDS aktarma'yı seçin ve Elle Ayarla'yı tıklayın.
 4. Araç çubuğunda AirPort simgesini seçin ve Kablosuz Ağ sekmesini tıklayın
 5. Kablosuz Modu'nda, WDS ağına katıl seçeneğini belirleyin.
 6. WDS sekmesini tıklayın.
 7. WDS Modu'nda, WDS aktarma'yı seçin.
 8. Kablosuz istemcilere izin ver'i etkinleştirin (aşağıdaki ilk nota bakın).
 9. Henüz girilmediyse WDS ana baz istasyonunun AirPort Kimliği'ni girin.
 10. Ekle (+) düğmesini tıklayın ve kapsama alanı içinde olan ancak WDS ana baz istasyonuna doğrudan bağlanmayan bağımsız WDS uzaktaki baz istasyonlarının AirPort Kimliği'ni veya Kablosuz MAC Adresi'ni girin (aşağıdaki ikinci nota bakın) ve ardından Tamam'ı tıklayın.
 11. Güncelle'yi tıklayın.

Not: Belirli bir baz istasyonunun kablosuz iletişim trafiğini engellemeye yönelik özel bir gereksinim olmadığı sürece, bu ve diğer baz istasyonları için "Kablosuz istemcilere izin ver" seçeneğini kullanmanız gerekir. "Kablosuz istemcilere izin ver" onay kutusunun işaretini kaldırırsanız ve daha sonra bu baz istasyonundaki ayarları değiştirmek isterseniz, baz istasyonunu LAN bağlantı noktasına Ethernet kablosuyla bağlamalısınız. Baz istasyonunu yeniden ayarlamadan baz istasyonuna kablosuz olarak bağlanamazsınız.

Not: WDS'de baz istasyonlarını ayarlarken her baz istasyonunun AirPort Kimliği'ni bilmeniz gerekir. Aynı zamanda Ortam Erişim Denetleyicisi (MAC) adresi olarak da bilinen AirPort Kimliği, AirPort Extreme Baz İstasyonu'nun altında AirPort simgesinin yanındaki ve AirPort Express Baz İstasyonu'nun güç adaptörü tarafındaki etiketlerde bulunur. WDS'yi daha kolay ayarlamak için tüm baz istasyonlarını bir masaya yerleştirin ve güç kaynağına bağlayın.

Daha fazla bilgi

WDS'yi elle ayarlamayı tercih ederseniz (yukarıdaki adımlarda kullanılan otomatik özelliğinin aksine), tüm baz istasyonlarının aynı ağ adı, kanal ve güvenlik bilgilerine (parola) sahip olduğundan emin olun. WDS ağındaki Wi-Fi baz istasyonlarına farklı ağ adları vermeyi denemek, ağın kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. Baz istasyonlarına ana istasyonun ağ adının verilmesi ağı tekrar çalışır hale getirecektir.

WDS kullanırken, her bir Wi-Fi baz istasyonu kapasitesinin bir bölümü ağın uzaktan yönetilmesine ayrılır. Bu, daha önce maksimum çıkış hızını ölçmüş olduğunuz ağın, tek bir baz istasyonu kullanılan senaryoya göre daha düşük hızla çalışması anlamına gelir.

Yayın Tarihi: