Wi-Fi baz istasyonları: Kablosuz Ağ Dağıtım Sistemi'ni (802.11b/g) ayarlama ve yapılandırma

Bu makale, AirPort Extreme (802.11g) veya AirPort Express (802.11g) kullanarak 802.11g Kablosuz Ağ Dağıtım Sistemi (WDS) kablosuz ağını ayarlamak için gerekli adımları açıklar.

Mac OS X 10.4 veya daha önceki sürümleri kullanıyorsanız, WDS ayarlarını yapmak için Graphite ve Snow 4.2.5 için AirPort Admin Utility gerekir. Mac OS X 10.5 kullanıyorsanız AirPort İzlencesi'ni kullanın. Her uygulamaya yönelik yönergeler aşağıda açıklanmıştır.

WDS bileşenleri – Ana, geçiş ve uzak baz istasyonları

➊WDS ana baz istasyonu (Birincil Wi-Fi baz istasyonu)
➋ WDS geçiş baz istasyonu
➋ WDS uzak baz istasyonu

Kablosuz Ağ Dağıtım Sistemi'ni (WDS) yapılandırma

Graphite ve Snow 4.2.5 için AirPort Admin Utility kullanma yönergeleri

Önemli: Graphite ve Snow 4.2.5 için AirPort Admin Utility, 802.11g Wi-Fi baz istasyonlarına yönelik olarak tasarlanmıştır.

Ana baz istasyonu olarak yapılandırmayı planladığınız baz istasyonuyla başlayın ve ardından geçiş baz istasyonunu (kullanıyorsanız) ve son olarak uzak baz istasyonunu yapılandırın.

Wi-Fi baz istasyonlarının bağlı oldukları baz istasyonundan gelen sinyalleri alabilecek kadar birbirlerine yakın olduğundan emin olun; baz istasyonu konumu bina ortamına göre değişebilir ve doğru konumu bulmak için birkaç deneme yapılması gerekebilir.

Wi-Fi baz istasyonlarınızı daha önce yapılandırdıysanız, başlamadan önce WDS'nin parçası olacak her Wi-Fi baz istasyonunda Fabrika Ayarlarına Sıfırlama işlemi yapmanız yararlı olabilir. Bu işlemin yapılmasına yönelik bilgiler ve uygulama aşamaları burada ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

 1. Tüm Wi-Fi baz istasyonlarını açın ve AirPort Menü Eki bölümünde görüntülenmelerini bekleyin.
 2. AirPort Menü Eki bölümünde yapılandırılacak bir 802.11g Wi-Fi baz istasyonu seçin (ana baz istasyonundan başlayarak). Wi-Fi baz istasyonlarına örnek olarak AirPort Extreme (802.11g) ve AirPort Express (802.11g) baz istasyonları verilebilir.
 3. Mac'inizin Uygulamalar/İzlenceler konumunda yer alan Graphite ve Snow için AirPort Admin Utility'yi açın (Bu izlenceyi ayrıca buradan da indirebilir ve yükleyebilirsiniz).
 4. Base Station Chooser'da (Baz İstasyonu Seçici) Wi-Fi baz istasyonunu seçin ve Configure (Yapılandır) öğesini tıklayın.
 5. AirPort Network (AirPort Ağı) bölümünde WDS ağı için bir Kablosuz ağ adı oluşturun.
 6. İsteğe Bağlı: Varsayılan olarak, Wireless Security (Kablosuz Güvenlik) seçeneği Not Enabled (Etkinleştirilmemiş) olarak ayarlandığından ağa katılmak için parola girmeniz gerekmez. Change Wireless Security... (Kablosuz Güvenliği Değiştir...) düğmesini tıklayarak WPA2 Personal (WPA2 Kişisel) seçeneğini belirlemenizi ve 8 ile 63 karakter arasında bir parola oluşturmanızı öneririz.
 7. Channel (Kanal) menüsünde 1. kanalı seçin. Başka bir kanal numarası seçebilirsiniz ancak bu kanalın ideal olarak komşu ağdan üç kanal uzakta olması gerektiğini unutmayın.
 8. Araç Çubuğu'nda Network (Ağ) öğesini seçin.
 9. Ana baz istasyonunu yapılandırırken Distribute IP addresses (IP adreslerini dağıt) seçeneğinin işaretlendiğinden emin olun (DHCP servislerini zaten sağlayan başka bir yönelticiniz olmadığı sürece). Uzak veya geçiş baz istasyonu yapılandırıyorsanız bu aygıt için bu ayarın seçimini kaldırın.
 10. Araç çubuğunda WDS'yi tıklayın.
 11. Enable this base station as a WDS (Bu baz istasyonunu WDS olarak etkinleştir) seçeneğini işaretleyin.
 12. WDS Mode (WDS Modu) menüsünde "main base station" (ana baz istasyonu), "remote base station" (uzak baz istasyonu) veya "relay base station" (geçiş baz istasyonu) seçimi yapın.
  • Ana baz istasyonunu ayarlarken, Add (+) (Ekle) düğmesini tıklayın ve uzak baz istasyonlarının AirPort Kimliği'ni veya Kablosuz MAC adresini girin. Listenin görüntülenmesi birkaç saniye sürebilir.
  • Uzak baz istasyonu eklerken, ana baz istasyonunun AirPort Kimliği'ni veya Kablosuz MAC adresini girin.
  • Geçiş baz istasyonu eklerken, ana baz istasyonunun AirPort Kimliği'ni veya MAC adresini girin ve ardından WDS uzak baz istasyonlarının AirPort Kimlikleri'ni veya MAC adreslerini girmek için Add (+) (Ekle) düğmesini tıklayın.
 13. Tamam'ı tıklayın.
 14. Güncelle'yi tıklayın.

Varsayılan olarak, "Allow wireless clients on this base station" (Bu baz istasyonunda kablosuz istemcilere izin ver) onay kutusu seçilir. Belirli bir baz istasyonunun kablosuz iletişim trafiğini engellemeye yönelik özel bir gereksinim bulunmadığı sürece, bu baz istasyonu ve diğer baz istasyonları için bu kutuyu seçilmiş olarak bırakmalısınız. "Allow wireless clients on this base station" (Bu baz istasyonunda kablosuz istemcilere izin ver) onay kutusunun işaretini kaldırırsanız ve daha sonra bu baz istasyonundaki ayarları değiştirmek isterseniz, baz istasyonunun LAN bağlantı noktasına Ethernet kablosuyla bağlanmanız gerekir. Baz istasyonunu yeniden yapılandırmadan baz istasyonuna kablosuz olarak bağlanamazsınız.

AirPort Utility 5.5.2 veya sonraki sürümünü kullanma yönergeleri

Ana baz istasyonu olarak yapılandırmayı planladığınız baz istasyonuyla başlayın ve ardından geçiş baz istasyonunu (kullanıyorsanız) ve son olarak uzak baz istasyonunu yapılandırın. Her baz istasyonunun yapılandırılmasına yönelik yönergeler aşağıda açıklanmıştır.

Wi-Fi baz istasyonlarının bağlanacakları baz istasyonundan gelen sinyalleri alabilecek kadar birbirine yakın olduğundan emin olun; baz istasyonu konumu bina ortamına göre değişebilir ve doğru konumu bulmak için birkaç deneme yapılması gerekebilir.

Wi-Fi baz istasyonlarınızı daha önce yapılandırdıysanız, başlamadan önce WDS'nin parçası olacak her Wi-Fi baz istasyonunda Fabrika Ayarlarına Sıfırlama işlemi yapmanız yararlı olabilir. Bu işlemin yapılmasına yönelik bilgiler ve uygulama aşamaları burada ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

WDS, 802.11g için tasarlanmıştır ve 802.11n aygıtlar için kullanılmamalıdır. Wi-Fi baz istasyonlarına örnek olarak AirPort Extreme (802.11g) ve AirPort Express (802.11g) baz istasyonları verilebilir.

WDS ana istasyonunuz iki adımda yapılandırılır. İlk adımda tercih ettiğiniz Wi-Fi baz istasyonu ayarlarını yapılandırarak aygıtın Internet'e WDS ayarlarından bağımsız olarak doğru şekilde bağlanmasını sağlayın. Bunu gerçekleştirdikten sonra WDS ana istasyonuna yönelik adımlarla devam edin.

WDS ana baz istasyonunu Internet'e bağlama

 1. AirPort Menü Eki bölümünde yapılandırılacak 802.11g Wi-Fi baz istasyonunu seçin.
 2. AirPort İzlencesi'ni açın. AirPort İzlencesi, Mac'te Uygulamalar/İzlenceler konumunda veya Windows'ta Başlat > Tüm Programlar > AirPort konumunda bulunur.
 3. Baz İstasyonu Seçici'de WDS ana Wi-Fi baz istasyonu'nu seçin (ana baz istasyonundan başlayarak) ve ardından Yapılandır'ı tıklayın.
 4. Wi-Fi baz istasyonunun adını girin.
 5. Wi-Fi baz istasyonunun ayarlarını korumak için bir parola girin ve Sürdür'ü tıklayın.
 6. Kablosuz ağ oluşturmak istiyorum seçeneğini belirleyin ve Sürdür'ü tıklayın.
 7. Bir kablosuz ağ adı oluşturun.
 8. İsteğe Bağlı: İzinsiz kişilerin kablosuz ağınıza erişmesini engellemek için varsayılan güvenlik türü olarak WPA2 Kişisel seçeneğini olduğu gibi korumanızı ve 8 ile 63 karakter arasında bir parola oluşturmanızı öneririz. Tercih ettiğiniz seçeneği belirleyin ve Sürdür'ü tıklayın.
 9. Internet bağlantınızın türünü seçin ve Sürdür'ü tıklayın.
 10. Gerekli TCP/IP bilgilerini girin ve Sürdür'ü tıklayın.
 11. Güncelle'yi tıklayın.
 12. Ana baz istasyonunun yeniden başlatılmasını bekleyin.

WDS ana baz istasyonunu yapılandırma

 1. Tüm Wi-Fi baz istasyonlarını açın ve AirPort Menü Eki bölümünde görüntülenmelerini bekleyin.
 2. AirPort Menü Eki'nde, yapılandırılacak ana 802.11g Wi-Fi baz istasyonunu seçin.
 3. AirPort İzlencesi'nde, pencerenin sol tarafındaki aygıt listesinde WDS ana Wi-Fi baz istasyonu'nu seçin ve Elle Ayarla'yı tıklayın.
 4. Araç Çubuğu'nda AirPort simgesini seçin ve Kablosuz sekmesini tıklayın.
 5. Kablosuz Modu'nda WDS ağına katıl seçeneğini belirleyin.
 6. WDS sekmesini tıklayın.
 7. WDS Modu'nda WDS ana baz istasyonu'nu seçin.
 8. Kablosuz istemcilere izin ver'i etkinleştirin (aşağıdaki ilk nota bakın).
 9. Ekle (+) düğmesini tıklayın ve kapsama alanı içinde olan bağımsız geçiş veya uzak baz istasyonlarının AirPort Kimliği'ni ya da Kablosuz MAC Adresi'ni girin (aşağıdaki ikinci nota bakın) ve ardından Tamam'ı tıklayın. WDS ana baz istasyonu çok uzakta olduğundan bir WDS geçiş baz istasyonuna bağlanması gereken WDS uzak baz istasyonları daha sonra yapılandırılabilir.
 10. Tüm Wi-Fi baz istasyonlarını eklediğinizde Güncelle'yi tıklayın.

WDS uzak baz istasyonunu yapılandırma

 1. Tüm Wi-Fi baz istasyonlarının açık olduğundan emin olun ve AirPort Menü Eki bölümünde görüntülenmelerini bekleyin.
 2. AirPort Menü Eki'nde, WDS uzak baz istasyonu olarak yapılandırılacak 802.11g Wi-Fi baz istasyonunu seçin.
 3. AirPort İzlencesi'ndeki Baz İstasyonu Seçici'de WDS uzak Wi-Fi baz istasyonu'nu seçin ve Elle Ayarla'yı tıklayın.
 4. Araç Çubuğu'nda AirPort simgesini seçin ve Kablosuz sekmesini tıklayın.
 5. Kablosuz Modu'nda WDS ağına katıl seçeneğini belirleyin.
 6. WDS sekmesini tıklayın.
 7. WDS Modu'nda WDS uzak baz istasyonu'nu seçin.
 8. Kablosuz istemcilere izin ver'i etkinleştirin (aşağıdaki ilk nota bakın).
 9. Henüz girilmediyse WDS ana baz istasyonunun AirPort Kimliği'ni girin ve Güncelle'yi tıklayın.

WDS geçiş baz istasyonunu yapılandırma

 1. Tüm Wi-Fi baz istasyonlarının açık olduğundan emin olun ve AirPort Menü Eki bölümünde görüntülenmelerini bekleyin.
 2. AirPort Menü Eki'nde WDS geçiş istasyonu olarak yapılandırılacak 802.11g Wi-Fi baz istasyonunu seçin.
 3. AirPort İzlencesi'ndeki Baz İstasyonu Seçici'de WDS geçiş Wi-Fi baz istasyonu'nu seçin ve Elle Ayarla'yı tıklayın.
 4. Araç Çubuğu'nda AirPort simgesini seçin ve Kablosuz sekmesini tıklayın
 5. Kablosuz Modu'nda WDS ağına katıl seçeneğini belirleyin.
 6. WDS sekmesini tıklayın.
 7. WDS Modu'nda WDS geçiş istasyonu'nu seçin.
 8. Kablosuz istemcilere izin ver'i etkinleştirin (aşağıdaki ilk nota bakın).
 9. Henüz girilmediyse WDS ana baz istasyonunun AirPort Kimliği'ni girin.
 10. Ekle (+) düğmesini tıklayın ve kapsama alanı içinde olan ancak WDS ana baz istasyonuna doğrudan bağlanmayan bağımsız WDS uzak baz istasyonlarının AirPort Kimliği'ni veya Kablosuz MAC Adresi'ni girin (aşağıdaki ikinci nota bakın) ve ardından Tamam'ı tıklayın.
 11. Güncelle'yi tıklayın.

Not: Belirli bir baz istasyonunun kablosuz iletişim trafiğini engellemeye yönelik özel bir gereksinim olmadığı sürece, bu ve diğer baz istasyonları için "Kablosuz istemcilere izin ver" seçeneğini kullanmanız gerekir. "Kablosuz istemcilere izin ver" onay kutusunun işaretini kaldırırsanız ve daha sonra bu baz istasyonundaki ayarları değiştirmek isterseniz, baz istasyonunu LAN bağlantı noktasına Ethernet kablosuyla bağlamalısınız. Baz istasyonunu yeniden yapılandırmadan baz istasyonuna kablosuz olarak bağlanamazsınız.

Not: WDS'de baz istasyonlarını ayarlarken her baz istasyonunun AirPort Kimliği'ni bilmeniz gerekir. Aynı zamanda Ortam Erişim Denetleyici (MAC) adresi olarak da bilinen AirPort Kimliği, AirPort Extreme Baz İstasyonu'nun altında AirPort simgesinin yanındaki ve AirPort Express Baz İstasyonu'nun güç adaptörü tarafındaki etiketlerde bulunur. WDS'yi daha kolay ayarlamak için tüm baz istasyonlarını masanın üzerine yerleştirin ve güç kaynağına bağlayın.

Daha fazla bilgi

WDS'yi elle yapılandırmayı tercih ederseniz (yukarıdaki adımlarda kullanılan otomatik özelliğinin aksine), tüm baz istasyonlarının aynı ağ adı, kanal ve güvenlik bilgilerine (parola) sahip olduğundan emin olun. WDS ağındaki Wi-Fi baz istasyonlarına farklı ağ adları vermeyi denemek, ağın kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. Baz istasyonlarına ana istasyonun ağ adının verilmesi ağı tekrar çalışır hale getirmelidir.

WDS kullanırken, her bir Wi-Fi baz istasyonu kapasitesinin bir bölümü ağın uzaktan yönetilmesi için kullanılır. Bu, daha önce maksimum çıkış hızını ölçmüş olduğunuz ağınızın, tek bir baz istasyonu kullanılan duruma göre daha düşük hızla çalışması anlamına gelir.

Yayın Tarihi: