Wi-Fi yönelticileri ve erişim noktaları için önerilen ayarlar

Bu Wi-Fi yönelticisi (veya Wi-Fi baz istasyonu) ayarları tüm Mac bilgisayarlar ve iOS aygıtları için geçerlidir. Ayarlar, Wi-Fi kullanırken en iyi performansı, güvenliği ve güvenilirliği sağlar.

Bu makale, ağ yöneticileri ve kendi ağlarını yöneten kullanıcılara yöneliktir. Bir Wi-Fi ağına katılmaya çalışıyorsanız şu makalelerden biri size yardımcı olabilir:

Öncelikle aşağıdaki adımları izleyin

Ayarlarınızı değiştirmeden önce şu adımları izleyin:

 • Wi-Fi yönelticinizin firmware'inin güncel olduğundan emin olun. AirPort Time Capsule, AirPort Extreme veya AirPort Express Baz İstasyonu için, AirPort İzlencesi'ni kullanarak firmware güncellemeleri olup olmadığını kontrol edin.
 • Wi-Fi aygıtlarınızın bu makalede önerilen ayarları desteklediğinden emin olun.
 • Mümkünse Wi-Fi yönelticinizin ayarlarını yedekleyin.
 • Wi-Fi yönelticinize bağlanan tüm aygıtlarda ağınızın Wi-Fi ayarlarının unutulmasını veya kaldırılmasını sağlayın. Bu işlem aygıtların eski konfigürasyonla ağınıza bağlanmayı denemesini engelleyecektir. Yeni ayarları uyguladıktan sonra bu aygıtları ağınıza tekrar bağlamanız gerekir.
 • Aynı ağ üzerindeki tüm Wi-Fi yönelticilerini aynı ayarlarla yapılandırın. Aksi halde aygıtların ağınıza bağlanması zor olabilir veya ağınız güvenilmez hale gelebilir. 
 • Çift bantlı bir Wi-Fi yönelticisi kullanıyorsanız aşağıda aksi belirtilmediği sürece iki bandı da aynı ayarlara sahip olacak şekilde ayarlayın.

SSID veya Wi-Fi ağı adı

SSID (servis seti tanımlayıcısı) veya ağ adı, kullanıcıların ve diğer Wi-Fi aygıtlarının ağınızı tanımasını sağlar. Büyük-küçük harfe duyarlıdır.

Kullanılacak değer: Benzersiz herhangi bir ad

Yakındaki veya karşılaşabileceğiniz diğer ağlarla ortak olmayan, ağınıza özel bir ad seçin. Yönelticiniz saptanmış bir SSID ile geldiyse bunu farklı ve benzersiz bir adla değiştirmeniz özellikle önemlidir. Değiştirilmesi gereken bazı saptanmış SSID adları şunlardır: linksys, netgear, dlink, wireless, 2wire ve default.

SSID'niz benzersiz olmazsa Wi-Fi aygıtları, ağınızı tanımakta zorlanır. Dolayısıyla aygıtlar ağınıza otomatik olarak bağlanamayabilir veya aynı SSID'yi taşıyan başka ağlara bağlanabilir. Ayrıca bu durum, Wi-Fi aygıtlarının ağınızdaki tüm yönelticileri veya bir yönelticideki mevcut tüm bantları kullanmasını engelleyebilir.

Gizli ağ

Gizli ağlar, SSID'lerini Wi-Fi üzerinden yayımlamaz. Bu seçenek, yanlış bir ifadeyle kapalı ağ olarak da adlandırılabilir ve tam tersi durumdaki (gizli olmayan) ağlar, yayımlanan ağ olarak bilinir.

Kullanılacak değer: Etkin değil

Gizli ağlar SSID'lerini yayımlamadığı için aygıtların bu tür ağları bulması ve bunlara bağlanması daha uzun sürebilir. SSID'yi bulmanın başka yolları da olduğundan, ağı gizlemek Wi-Fi ağınızın güvenliğini sağlamaz. Wi-Fi yönelticinizde her zaman güvenliği etkinleştirmeniz gerekir.

MAC adresi kimlik doğrulaması veya filtrelemesi

Wi-Fi yönelticisine yalnızca belirli MAC (Ortam Erişim Denetimi) adreslerine sahip aygıtların erişmesine izin verir.

Kullanılacak değer: Etkin değil

Bu özellik etkinleştirildiğinde, kullanıcı, Wi-Fi yönelticisi için bir MAC adresi listesi oluşturarak yalnızca adresi listede bulunan aygıtların yönelticiye erişmesini sağlayabilir. MAC adresleri listede bulunmayan aygıtlar Wi-Fi ağıyla ilişkilendirilemez. MAC adresleri kolayca değiştirilebilir. Bu nedenle, ağınızda yetkisiz erişimleri engellemek için bu adreslere güvenmeniz önerilmez.

iOS 8 ve sonraki sürümlerinde Wi-Fi taramaları gerçekleştirilirken rastgele bir MAC adresi kullanılır. Taramalar, aygıt bir Wi-Fi ağıyla ilişkili değilken ve aygıtın işlemcisi uyku modundayken gerçekleştirilir. Aygıtın işlemcisi ekran kapatıldıktan kısa bir süre sonra uyku moduna geçer. Wi-Fi taramaları, kullanıcının tercih edilen bir Wi-Fi ağına bağlanıp bağlanamayacağını belirlemek için yapılır. Gelişmiş Wi-Fi taramaları ise bir aygıt, coğrafi alan sınırını kullanan uygulamalar için Konum Servisleri'ni kullandığında gerçekleştirilir. Bu uygulamalara örnek olarak, aygıtın belirli bir konuma yakın olup olmadığını belirleyen konum tabanlı anımsatıcılar verilebilir.

Güvenlik

Güvenlik ayarı, Wi-Fi yönelticiniz tarafından kullanılan kimlik doğrulama ve şifreleme türünü denetler. Böylece, ağa erişimi denetleyebilir ve kablosuz olarak gönderdiğiniz verilere ilişkin gizlilik düzeyini belirleyebilirsiniz.

Kullanılacak değer: WPA2 Kişisel (AES)

WPA2 Kişisel (AES), şu anda Wi-Fi ürünlerinin sunduğu en güçlü güvenlik biçimidir ve tüm kullanımlar için önerilir. WPA2'yi etkinleştirirken üçüncü tarafların tahmin edemeyeceği güçlü bir parola belirlediğinizden emin olun.

WPA2 Kişisel (AES) güvenlik biçimini desteklemeyen eski Wi-Fi aygıtlarınız varsa, yine iyi düzeyde güvenlik sağlayan WPA/WPA2 Modu'nu (WPA Karma Modu olarak da bilinir) kullanabilirsiniz. Bu mod, yeni aygıtların daha güçlü bir şifreleme biçimi olan WPA2 AES'i kullanmasını sağlarken eski aygıtların da eski bir şifreleme biçimi olan WPA TKIP düzeyi şifrelemeyle bağlanmasına olanak verir. Wi-Fi yönelticiniz WPA/WPA2 Modu'nu desteklemiyorsa sonraki en iyi seçenek WPA Kişisel (TKIP) modunu kullanmaktır.

Uyumluluk, güvenilirlik, performans ve güvenlik açısından WEP önerilmez. WEP, güvenli olmadığı gibi işlevsel açıdan da eskidir. WEP ile TKIP arasında seçim yapmak zorunda kalırsanız TKIP'yi seçin.

Önemli güvenlik açıkları nedeniyle WEP ve WPA TKIP şifreleme yöntemlerinin kullanımına son verilmiştir ve bunların kullanılması kesinlikle önerilmemektedir. Bu modları yalnızca, WPA2 AES'i desteklemeyen ve WPA2 AES'i destekleyecek şekilde yükseltilemeyen eski Wi-Fi aygıtlarının desteklenmesi gerektiğinde kullanın. Bu eski şifreleme yöntemlerini kullanan aygıtlar, 802.11n ve 802.11ac'nin performansından ve diğer özelliklerinden tam olarak yararlanamaz. Bu nedenle Wi-Fi Alliance, Wi-Fi sektörüne WEP ve WPA TKIP'yi aşamalı olarak kullanımdan kaldırma talimatı vermiştir.

Güvenlik seçeneğiniz Yok olarak ayarlanmışsa yani güvenli olmayan moddaysanız herhangi bir kimlik doğrulama veya şifreleme yöntemi kullanmıyorsunuz demektir. Herkes Wi-Fi ağınıza katılabilir, internet bağlantınızı kullanabilir, ağınızda paylaşılan bir kaynağa erişebilir ve ağ üzerinden gönderdiğiniz trafiği okuyabilir. Güvenli olmayan bir ağı kullanmamanız önerilir.

2,4 GHz radyo modu

Bu ayar 2,4 GHz bandında kablosuz iletişim için ağın, hangi 802.11n/ac standardı sürümlerini kullandığını denetler.

Kullanılacak değer: Otomatik veya 802.11n/ac

802.11'i destekleyen yönelticiler maksimum hız ve uyumluluk elde etmek üzere 802.11n/ac için yapılandırılmalıdır. Farklı Wi-Fi yönelticileri farklı radyo modlarını destekler, bu nedenle ayarlar yönelticiye göre değişir. Genel olarak, tüm modlar için desteği etkinleştirin. Böylece aygıtlar iletişim kurmak için, yaygın olarak desteklenen en hızlı modu otomatik olarak seçebilir. Kullanılabilir modların bir alt kümesinin seçilmesi, bazı aygıtların bağlantı kurmasını engeller. Örneğin, 802.11ac aygıtlar "yalnızca 802.11n" modundaki bir Wi-Fi yönelticisiyle bağlantı kuramaz. Ayrıca, kullanılabilir modların bir alt kümesinin seçilmesi, yakındaki eski ağlarda parazite neden olabileceği gibi yakındaki eski aygıtların ağınızda parazite yol açmasıyla da sonuçlanabilir.

5 GHz radyo modu

Bu ayar 5 GHz bandında kablosuz iletişim için ağın, hangi 802.11a/b/g/n standardı sürümlerini kullandığını denetler. Yeni standartlar daha yüksek aktarım hızlarını destekler, eski standartlar ise eski aygıtlarla uyumluluğun yanı sıra ek kapsama alanı sağlar.

Kullanılacak değer: Otomatik veya 802.11n/ac

802.11n'yi destekleyen yönelticiler maksimum hız ve uyumluluk elde etmek üzere 802.11n/ac modu için yapılandırılmalıdır. Farklı Wi-Fi yönelticileri farklı radyo modlarını destekler, bu nedenle ayarlar yönelticiye göre değişir. Genel olarak, tüm modlar için desteği etkinleştirin. Böylece aygıtlar iletişim kurmak için, yaygın olarak desteklenen en hızlı modu otomatik olarak seçebilir. Kullanılabilir modların bir alt kümesinin seçilmesi, eski aygıtların bağlantı kurmasını engeller. Örneğin, 802.11ac aygıtlar "yalnızca 802.11n" modundaki bir Wi-Fi yönelticisiyle bağlantı kuramaz. Ayrıca, kullanılabilir modların bir alt kümesinin seçilmesi, yakındaki eski ağlarda parazite neden olabileceği gibi yakındaki eski aygıtların ağınızda parazite yol açmasıyla da sonuçlanabilir.

Kanal

Bu ayar Wi-Fi yönelticinizin iletişim için hangi kanalı kullandığını denetler.

Kullanılacak değer: Otomatik

En iyi performansı elde etmek için "Otomatik" modunu seçin. Bu durumda Wi-Fi yönelticisi, en iyi kanalı seçecektir. Bu mod Wi-Fi yönelticiniz tarafından desteklenmiyorsa başka Wi-Fi yönelticilerinin ve parazit kaynaklarının olmadığı bir kanal seçin. Olası parazit kaynakları hakkında bilgi edinin.

2,4 GHz kanal genişliği

Kanal genişliği, veri aktarımı için ne genişlikte bir kanal kullanılacağını denetler. Ancak, geniş kanallar parazite daha çok maruz kalır ve diğer aygıtlarda parazite neden olma olasılıkları daha yüksektir. 40 MHz'lik kanallar bazen geniş kanal olarak adlandırılır. 20 MHz'lik kanallar da dar kanal olarak bilinir.

Kullanılacak değer: 20 MHz

2,4 GHz bandında 20 MHz'lik kanallar kullanın. 2,4 GHz bandında 40 MHz'lik kanallar kullanıldığında, özellikle çevrede başka Wi-Fi ağları ve 2,4 GHz aygıtlar varsa ağınızda performans ve güvenilirlik sorunlarına neden olabilir. 40 MHz'lik bir kanal da Bluetooth aygıtları, kablosuz telefonlar ve komşu Wi-Fi ağları gibi bu bandı kullanan diğer aygıtlarda parazite ve başka sorunlara neden olabilir. 2,4 GHz bandında 40 MHz'lik kanalları desteklemeyen yönelticiler 20 MHz'lik kanalları destekler.

5 GHz kanal genişliği

Kanal genişliği, veri aktarımı için ne genişlikte bir kanal kullanılacağını denetler.  Geniş kanallar parazite daha açıktır ve diğer aygıtlarda parazite neden olma olasılıkları daha yüksektir. Parazit sorunu 5 GHz bandında 2,4 GHz bandından daha az görülür. 40 MHz'lik kanallar bazen geniş kanal olarak adlandırılır. 20 MHz'lik kanallar da dar kanal olarak bilinir.

Kullanılacak değer:
802.11n erişim noktaları için, 5 GHz bandını 20 MHz ve 40 MHz olarak ayarlayın.
802.11ac erişim noktaları için, 5 GHz bandını 20 MHz, 40 MHz ve 80 MHz olarak ayarlayın.

En iyi performans ve güvenilirlik için tüm kanal genişliklerine yönelik desteği etkinleştirin. Bu, aygıtların destekledikleri en büyük genişliği kullanmalarına olanak tanıyarak en iyi performans ve uyumluluğu elde etmenizi sağlar. Tüm istemci aygıtları 40 MHz'lik kanalları desteklemez. Bu nedenle "yalnızca 40 MHz" modunu etkinleştirmeyin. Sadece 20 MHz kanalları destekleyen aygıtlar yalnızca 40 MHz modundaki bir Wi-Fi yönelticiye bağlanamaz. Benzer nedenlerden, "yalnızca 80 MHz" modunu etkinleştirmeyin. Aksi halde yalnızca 802.11ac özellikli istemciler bağlanabilir. 40 MHz veya 80 MHz'lik kanalları desteklemeyen yönelticiler 20 MHz'lik kanalları destekler.

DHCP

Dinamik Ana Bilgisayar Konfigürasyon Protokolü (DHCP), ağınızdaki aygıtların tanınmasını sağlayan adresler atar. Aygıtlar birbirleriyle ve internetteki bilgisayarlarla iletişim kurmak için bu adresleri kullanır. Bir DHCP sunucusunun işlevi, müşterilerin diğer insanları aramak için kullanacakları telefon numaralarını dağıtan bir telefon şirketine benzetilebilir.

Kullanılacak değer: Etkin (bu, ağınızdaki tek DHCP sunucusuysa)

Ağınızda yalnızca bir DHCP sunucusu olmalıdır. Bu DHCP sunucusu, kablolu modeminizde, DSL modeminizde veya yönelticinizde yerleşik bir şekilde bulunabilir. Birden fazla aygıtta DHCP etkinleştirilmişse adres çakışmalarıyla karşılaşabilir ve internete veya ağınızdaki diğer kaynaklara erişim sırasında sorun yaşayabilirsiniz.

NAT

Ağ adresi çevrimi (NAT), internetteki adreslerle yerel ağ üzerindeki adresler arasında çevirme işlemi yapar. NAT sağlayıcısının işlevi bir ofisin posta odasında çalışan, gelen mektupların üzerindeki iş adreslerini ve çalışan adlarını bir binada mektubun gideceği ofislerin numaraları ile değiştiren birinin yaptığı işe benzetilebilir. Bunun yapılması, işletme dışındaki kişilerin binadaki belli bir kişiye bilgi göndermelerine olanak sağlar.

Kullanılacak değer: Etkin (bu, ağınızda NAT servisi sağlayan tek yönelticiyse)

Genel olarak NAT'ı yalnızca, ağınız için yöneltici işlevi gören aygıtta etkinleştirin. Bu genellikle kablolu modeminiz, DSL modeminiz veya Wi-Fi yönelticisi işlevi de görebilen bağımsız yönelticinizdir. NAT'ın birden fazla aygıtta kullanılmasına Çift NAT adı verilir ve bu durum oyunlar, IP Üzerinden Ses İletimi (VoIP), Sanal Özel Ağ (VPN) gibi internet servislerine erişilirken ve yerel ağ üzerindeki farklı NAT düzeyleri üzerinden iletişim kurulurken sorunlara neden olabilir.

WMM

WMM (Wi-Fi Çoklu Ortam), ağ trafiğini şu dört erişim kategorisine göre önceliklendirir: ses, video, en iyi deneme ve arka plan.

Kullanılacak değer: Etkin

Tüm 802.11n and 802.11ac erişim noktalarının saptanmış konfigürasyonlarında WMM etkinleştirilmiş olmalıdır. WMM'nin etkisizleştirilmesi yalnızca ağ üzerindeki Apple ürünlerinde değil, tüm ağda sorunlara neden olabilir.

Konum Servisleri

Bazı ülkelerde veya bölgelerde, kablosuz ağ sinyal gücünü ve Wi-Fi kanallarının kullanımını etkileyen düzenlemeler mevcuttur. Başka ülkelere veya bölgelere seyahat ederken aygıtlarınızda Konum Servisleri'nin açık olduğundan emin olun. Böylece seyahat ettiğiniz ülke veya bölgedeki Wi-Fi ağlarına bağlanabilirsiniz.

Mac'inizde:

 1. Apple menüsü > Sistem Tercihleri'ni seçin, ardından Güvenlik ve Gizlilik'i tıklayın. 
 2. Pencerenin köşesindeki  simgesini tıklayın, ardından parolanızı girin.
 3. Gizlilik sekmesinde Konum Servisleri'ni, ardından Konum Servislerini Etkinleştir'i seçin.
 4. Uygulama ve servis listesinin en altına kaydırın, ardından Sistem Servisleri'nin yanındaki Ayrıntılar düğmesini tıklayın.
 5. Ayrıntılar sorgu kutusunda Wi-Fi Ağı'nı seçin.

iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda:

 1. Ayarlar > Gizlilik'e gidin, ardından Konum Servisleri'ni açın.
 2. Listenin en altına kaydırın, Sistem Servisleri'ne dokunun, ardından Wi-Fi Ağı'nı açın.

Kablosuz iletişim operatörü Wi-Fi ağları

Kablosuz iletişim operatörü Wi-Fi ağları, operatörünüz ve onun iş ortakları tarafından yapılandırılan ağlardır. iPhone'unuz bunları bilinen ağlar olarak değerlendirir ve bu ağlara otomatik olarak bağlanır. Wi-Fi Ayarları'nda operatörünüzün ağ adının altında "Gizlilik Uyarısı" ifadesini görüyorsanız bu, kötü amaçlı bir erişim noktasının operatörünüze ait Wi-Fi ağının kimliğini taklit etmesi durumunda hücresel ağ kimliğinizin açığa çıkabileceği anlamına gelir.

Operatörünüzün Wi-Fi ağlarına otomatik olarak katılmayı önlemek için Ayarlar > Wi-Fi'ye dokunun. Ağ adının yanındaki  simgesine dokunun ve ardından Otomatik Katıl seçeneğini kapatın. 

Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler öneri veya onay alınmadan sağlanır. Apple üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçimi, performansı veya kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk almaz. Apple üçüncü taraf web sitesi doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Riskler Internet kullanımının doğal bir parçasıdır. Ek bilgiler için satıcı ile irtibat kurun. Diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Yayın Tarihi: