Pages'da ileri düzey kitap oluşturma seçeneklerini kullanma

EPUB biçiminde dijital kitap oluşturmak veya düzenlemek için Pages'daki ileri düzey seçenekleri nasıl kullanacağınızı öğrenin.

EPUB biçimi, the W3C tarafından geliştirilen bir açık dijital kitap (eBook) standardıdır. Pages ile belgelerinizi EPUB biçiminde dışa aktarabilir, böylece iPhone, iPad, iPod touch veya Mac'inizdeki Kitaplar uygulamasını ya da diğer üçüncü taraf EPUB okuyucuları kullanarak bu belgeleri okuyabilirsiniz. Bu makalede, Pages'da kitap oluşturmaya yönelik ayrıntılı yönergeler sağlanmıştır.

Herhangi bir özel biçimlendirme yapmaya gerek kalmadan hızla kitap oluşturmak için Pages'daki önceden tasarlanmış kitap şablonlarını da kullanabilirsiniz.


Belgenizin biçimini seçme

Kitap oluşturmak için herhangi bir Pages şablonunu veya özel olarak tasarlanmış şablonları kullanabilirsiniz. Düşey kitap şablonları, sözcük işlem belgelerini temel alır ve akışı değiştirilebilir veya sabit yerleşimli EPUB'lar olarak dışa aktarılabilir. Yatay kitap şablonları, sayfa yerleşimi belgelerini temel alır ve sabit yerleşimli EPUB'lar olarak dışa aktarılabilir.

İçeriğinizin kitapta nasıl görünmesini istediğinize bağlı olarak akışı değiştirilebilir veya sabit yerleşim seçeneklerinden birini belirleyin.

 • Akışı değiştirilebilir: İçeriğinizin farklı aygıtlar ve yönlerle uyumlu olmasını istiyorsanız akışı değiştirilebilir yerleşimi seçin. Akışı değiştirilebilir EPUB'larda metin boyutu okuyucuya göre ölçeklenerek içerik yeniden sayfalandırılır. Akışı Değiştirilebilir, büyük bir kısmı metinden oluşan belgeler için en iyi seçenektir.
 • Sabit yerleşim: Belgenizin tüm sayfalarındaki yerleşimin aygıttan veya yönden bağımsız olarak aynı kalmasını istiyorsanız sabit yerleşimi seçin. Sabit yerleşimli EPUB'larda kullanıcılar büyütme ve küçültme yapabilir, ancak metin ve içerik konumları sabittir ve akış değiştirilemez. Sabit Yerleşim, çok sayıda görsel içeren veya çok sütunlu belgeler için en iyi seçenektir.

Belgeler EPUB olarak dışa aktarıldığında desteklenmeyen veya değişen özellikler

Pages belgenizi EPUB olarak dışa aktardığınızda, seçmiş olduğunuz yerleşimden bağımsız olarak şu özellikler kaldırılır veya değiştirilir:

 • Akıllı alanlar
 • Dipnotlar sonnotlara dönüştürülür*
 • Yorumlar
 • Bazı görüntü efektleri (gölge gibi)
 • 4 megapikselden büyük görüntüler 4 megapiksel olarak yeniden boyutlandırılır

* Sabit yerleşimli bir belgeyi EPUB'a aktarırsanız dipnotlar korunmaz.

Yalnızca sabit yerleşimde kullanılabilen özellikler

Pages belgenizdeki bu özellikler, yalnızca sabit yerleşimli bir EPUB dosyasına aktarılabilir. Bu özelliklere sahip belgeleri akışı değiştirilebilir yerleşim seçeneğiyle dışa aktarabilirsiniz ancak dışa aktarılan EPUB dosyasında söz konusu özellikler kullanılamaz.

 • Başlıklar ve altlıklar
 • Birden fazla sütun
 • Sayfa boyutu
 • Sayfa yönü
 • Sayfa numarası ve sayfa sayısı alanları
 • Satır aralığı
 • Tireleme
 • Şekillerin içindeki seçilebilir metinler
 • Üst üste binen metinler ve nesneler (örneğin, görüntü veya şekille üst üste binen metin)
 • Bölüm yerleşimi nesneleri
 • Nesneler etrafında metin kaydırma
 • Serbest nesneler, serbest nesne olarak aktarılır (akışı değiştirilebilir EPUB'larda olduğu gibi satır içi nesneye dönüştürülmez)
 • Sekme durakları
 • Gölgeler/Yansımalar
 • Bağlantılı metin kutuları
 • Gradyan metin dolguları, görüntü metni dolguları veya kesikli metin konturları görüntülere dönüştürülür.


Belgeyi hazırlama

Bir sayfa yerleşimi belgesini, sabit yerleşimli EPUB olarak dışa aktarabilirsiniz. Bir sözcük işlem belgesini akışı değiştirilebilir veya sabit yerleşimli EPUB olarak dışa aktarabilirsiniz. Akışı değiştirilebilir EPUB olarak dışa aktarırken en iyi sonucu elde etmek için satır içi görüntülerin yer aldığı bir sözcük işlem belgesi kullanın.

Akışı değiştirilebilir EPUB belgelerindeki metinler

Kitabınızı akışı değiştirilebilir olarak dışa aktarırsanız metniniz, Kitaplar uygulamasında veya diğer okuyucularda açıldığında farklı görünebilir:

 • Kullanıcılar, kitabı Kitaplar uygulamasında okurken istedikleri boyutu seçebilir.
 • Pages belgenizde belirttiğiniz metin boyutları, kitabınızda küçük, orta veya büyük boyuta dönüştürülür. Böylece, Pages'da boyut açısından birbirine yakın olan metinler EPUB belgesinde aynı boyutta görünebilir.
 • Kitaptaki metin renkleri Pages belgenizdekilerle aynı olmayabilir.
 • Düşey metin kullanılan kitaplardaki sayfalar sağdan sola döner.
 • Gradyan metin dolguları, görüntü metni dolguları veya kesikli metin konturları sabit renklere dönüştürülür.

İçindekiler tablosu oluşturun

EPUB olarak dışa aktardığınızda içindekiler bölümü, Pages'daki içindekiler görünümünde yer alan girişlere bağlı olarak otomatik olarak oluşturulur. İçindekiler görünümünde giriş içermeyen bir Pages belgesi, EPUB'a içindekiler bölümü olmadan aktarılır.

EPUB kitabındaki bu içindekiler bölümünü Kitaplar uygulamasında görüntülemek için Mac'te Görüntü > İçindekiler'i seçin ya da iPhone veya iPad'de İçindekiler düğmesine  dokunun.

Akışı değiştirilebilir EPUB belgelerindeki bölümler hakkında

Akışı değiştirilebilir EPUB kitaplarında bölüm sonları, Pages belgenizde yer alan içindekiler bölümündeki stil hiyerarşisine göre belirlenir. İçindekiler bölümünüzü, EPUB kitabınızdaki bir bölümün başlığından önce bölüm sonu yerleştirilecek şekilde ayarlayabilirsiniz:

 1. Pages'da kitabınızdaki bir bölümün adını seçin.
 2. Ana Başlık, Başlık, Başlık 2, Başlık 3 veya Kırmızı Başlık gibi bir başlık ya da başlık paragraf stili uygulayın.
 3. İçindekiler görünümünü açın, kullandığınız stili seçin, Düzenle'ye dokunun veya bu seçeneği tıklayın, ardından tüm girintileri kaldırın. 

Bu stili her kullandığınızda stilin ardından gelen içerik EPUB'da yeni bir bölüm haline gelir ve akışı değiştirilebilir EPUB'da bölümler arasına sayfa sonu yerleştirilir.

Akışı değiştirilebilir EPUB'larda nesneleri kullanma

Akışı değiştirilebilir EPUB'larda en iyi sonucu elde etmek için belgenizdeki tüm görüntüleri, şekilleri veya diğer nesneleri satır içi nesneler haline getirin.

 1. Bir nesne seçin veya ekleyin.
 2. Biçim düğmesine  dokunun veya tıklayın.
 3. Yerleştirme'ye dokunun veya tıklayın.
 4. "Metinle Taşı"yı seçin.
 5. Metin Kaydırma menüsünden "Metinle Satır içi" öğesini seçin.

Kitap kapağı ekleme

Kitabınızı dışa aktarırken kitabınız için istediğiniz kapak türünü seçebilirsiniz. Kapak, Kitaplar uygulamasındaki Kitaplık'ta görünür veya kullanıcıların bilgisayarlarında kitabın simgesi olarak gösterilir.

"Bir görüntü seçin" seçeneğini belirlerseniz iPhone, iPad, iPod touch, Mac veya PC'nizden bir kapak resmi ekleyebilirsiniz. Kapak resminiz PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF veya GIF biçiminde olabilir, ancak 4 megapikselden küçük olmalıdır.

"Kitap kapağı yok" seçeneğini belirlerseniz kitabınız, Kitaplar uygulamasındaki Kitaplık'ta bulunan genel simgeyi kullanır.


Belgenizi EPUB kitabı olarak dışa aktarma

Mac için Pages'da, iPhone veya iPad için Pages'da veya çevrimiçi olarak iCloud.com'da belgenizi EPUB biçiminde dışa aktarabilirsiniz. Dışa aktarmak istediğiniz belgede değişiklikleri izleme seçeneğini kullandıysanız belgeyi dışa aktarmadan önce değişiklikleri kabul edin veya reddedin ve değişiklikleri izlemeyi durdurun. Herhangi bir işlem yapmazsanız, izlenen değişiklikler otomatik olarak kabul edilir. 

Mac için Pages ile dışa aktarma

 1. Mac için Pages'da belgenizi açın.
 2. Dosya > Şuraya Aktar > EPUB'ı seçin.
 3. Başlık ve Yazar bilgilerini girin.
 4. EPUB kitabınız için kapak türünü seçin. Kapaklar hakkında daha fazla bilgi edinin.
 5. Kullanmak istediğiniz yerleşim stilini seçin. Projeniz için en iyi yerleşimi nasıl seçeceğinizi öğrenin. Sayfa Yerleşimi belgeleri otomatik olarak sabit yerleşimli belge biçiminde dışa aktarılır.
 6. (İsteğe bağlı) İleri Düzey Seçenekler'de kitabınız için Birincil Kategori ve Dil seçimini yapın. Sabit yerleşimli bir kitap için kitabınızı tek sayfa veya karşılıklı iki sayfa olarak görüntülemeyi seçin.
 7. Belgeniz için seçtiğiniz fontların EPUB belgesinde de görünmesini sağlamak için Fontları Göm'ü seçin. Fontları Göm'ün seçimini kaldırırsanız seçtiğiniz font yerine saptanmış olarak kullanıcıların uygulamalarında tercih edilen font kullanılır. Pages'da OpenType (OTF) ve TrueType (TTF) fontları gömülebilir.
 8. İleri'yi tıklayın.
 9. ePub dosyanız için bir ad girin ve Dışa Aktar'ı tıklayın.
 10. Dışa aktarma işlemi tamamlandıktan sonra EPUB dosyanızı Kitaplar uygulamasında görüntülemek için dosyayı çift tıklayın.

iPhone veya iPad'de Pages ile dışa aktarma

 1. Pages'da belgenizi açın.
 2. iPhone'da Daha Fazlası düğmesine  dokunun. iPad'de, kenar çubuğunda ne gördüğünüze bağlı olarak, kenar çubuğunda belgenin adına veya Daha Fazlası düğmesine dokunun.
 3. Dışa Aktar'a dokunun.
 4. ePub'ı seçin.
 5. Başlık ve Yazar bilgilerini girin.
 6. EPUB kitabınız için kapak türünü seçin. Kapaklar hakkında daha fazla bilgi edinin
 7. Kullanmak istediğiniz yerleşim stiline dokunun. Projeniz için en iyi yerleşimi nasıl seçeceğinizi öğrenin. Sayfa Yerleşimi belgeleri otomatik olarak sabit yerleşimli belge biçiminde dışa aktarılır.
 8. (İsteğe bağlı) İleri Düzey'e dokunun, ardından kitabınız için bir Kategori ve Dil seçin. Sabit yerleşimli bir kitap için kitabınızı tek sayfa veya karşılıklı iki sayfa olarak görüntülemeyi seçin.
 9. Belgeniz için seçtiğiniz fontların EPUB belgesinde de görünmesini sağlamak için Fontları Göm'ü seçin. Fontları Göm'ün seçimini kaldırırsanız seçtiğiniz font yerine saptanmış olarak kullanıcıların uygulamalarında tercih edilen font kullanılır. Pages'da OpenType (OTF) ve TrueType (TTF) fontları gömülebilir.
 10. Belgeniz film içeriyorsa ve kitaplarınızı Apple Books'ta sunmayı planlıyorsanız uyumsuz filmleri görüntülere dönüştürmek için Apple Books Uyumluluğu'nu açın. Uyumsuz ses dosyaları da silinir.
 11. Geri'ye dokunun.
 12. EPUB belgenizi paylaşmak için Dışa Aktar'a dokunun.
 13. Dışa aktarma işlemi tamamlandıktan sonra EPUB dosyanızı Kitaplar uygulamasında görüntülemek için Kitaplar'a Kopyala seçeneğini belirleyin.

iCloud için Pages ile dışa aktarma

 1. iCloud için Pages'da belgenizi açın.
 2. Daha Fazlası düğmesini  tıklayın, ardından "Download a Copy"yi (Bir Kopyasını İndir) seçin.
 3. Görüntülenen indirme penceresinde EPUB'ı tıklayın.
 4. Başlık ve Yazar bilgilerini girin.
 5. EPUB belgeniz için Kapak stilini seçin. Kapaklar hakkında daha fazla bilgi edinin.
 6. Yerleşim stilinizi seçin. Projeniz için en iyi yerleşimi nasıl seçeceğinizi öğrenin. Bir Sayfa Yerleşimi belgesi kullanıyorsanız belgeyi sabit yerleşimli olarak dışa aktarmanız gerekir.
 7. (İsteğe bağlı) Advanced (İleri Düzey) bölümünde, kitabınız için bir Category (Kategori) ve Language (Dil) seçin. Sabit yerleşimli bir kitap için kitabınızı tek sayfa veya karşılıklı iki sayfa olarak görüntülemeyi seçin.
 8. İndir'i tıklayın.


Kitabınızı yayımlama

iPad, iPhone veya Mac'inizde ya da çevrimiçi olarak iCloud.com sitesinde, kitabınızı doğrudan Pages'dan Apple Books'ta yayınlayabilirsiniz.


Apple tarafından üretilmeyen ürünler veya Apple tarafından denetlenmeyen veya test edilmeyen bağımsız web siteleri hakkındaki bilgiler bir öneri veya onay niteliği taşımadan sunulmuştur. Üçüncü taraf web sitelerinin veya ürünlerinin seçilmesi, performansı veya kullanılması konusunda Apple hiçbir sorumluluk kabul etmez. Apple, üçüncü taraf web sitelerinin doğruluğu veya güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Ek bilgi için tedarikçi ile irtibat kurun.

Yayın Tarihi: