Wi-Fi baz istasyonları: Daha fazla Wi-Fi baz istasyonu ekleyerek kablosuz ağınızın menzilini genişletme

Birçok Wi-Fi baz istasyonunu kablosuz olarak birbirine bağlamak üzere AirPort İzlencesi'ni kullanarak veya kapsamlı bir ağ oluşturmak üzere ağları Ethernet yoluyla birbirine bağlayarak Wi-Fi ağınızın menzilini genişletebilirsiniz. Bu makale mevcut seçenekleri anlamanız ve size en uygun seçeneği belirlemeniz amacıyla tasarlanmıştır.

AirPort Express Kullanıcıları için önemli not: AirPort Express'i ağınıza müzik yayını yapmak veya kablosuz yazdırma sağlamak için eklemeyi düşünüyorsanız, İstemci modu nedir? makalesindeki bilgilerden faydalanabilirsiniz.

Tanımlar

Wi–Fi baz istasyonu - Tüm AirPort Extreme Baz İstasyonu, AirPort Express veya Time Capsule türleri.

Kablosuz ağı genişletme - Tek bir baz istasyonunun menzili yetersiz olduğunda, AirPort ağının menzilini daha geniş bir fiziksel alana genişletmek için birden fazla Wi-Fi baz istasyonunu kablosuz olarak kullanma.

Çoklu Wi-Fi baz istasyonu ağı - Ağ menzilini veya Internet erişimi, müzik yayını, yazdırma, depolama, vb. gibi özellikleri genişletmek için birden fazla Wi-Fi baz istasyonu kullanan ağ. Wi-Fi baz istasyonları, Ethernet yoluyla veya kablosuz olarak birbirlerine bağlanabilir.

Wi-Fi İstemcisi - Wi-Fi kullanan herhangi bir aygıt Wi-Fi istemcisidir (Internet erişimi, yazdırma, depolama veya müzik yayını için). Bilgisayar, iPad, iPhone, oyun konsolu, dijital video kaydedici ve/veya diğer Wi-Fi aygıtları istemci örneği olarak gösterilebilir.

Birincil baz istasyonu - Bu, tipik olarak modeme bağlanan ve Internet için ağ geçidi adresine sahip olan baz istasyonudur. Birincil Wi-Fi baz istasyonu genellikle, Wi-Fi ağı için DHCP servisi sağlar.

Genişletilmiş Wi-Fi baz istasyonu - Ağ menzilini genişletmek için birincil Wi-Fi baz istasyonuna bağlanan tüm Wi-Fi baz istasyonları. Aksi belirtilmediği sürece, genişletilmiş Wi-Fi baz istasyonları köprü modunu kullanmak üzere ayarlanmalıdır.

Aktarım Hızı - Saniye başına megabit cinsinden ölçülen, saniyede aktarılan veya alınan veri miktarı (Mbps).

Bir ve birden fazla Wi-Fi baz istasyonu arasında seçim yapma

Ağınıza daha fazla Wi-fi baz istasyonu eklemeden önce, bu istasyonlara gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını belirlemelisiniz.

Wi-Fi ağı daha fazla kablosuz veri yönetimine ihtiyaç duyacağından, ağa gereksiz Wi-Fi baz istasyonlarının eklenmesi Wi-Fi aktarım hızını azaltabilir. Ayrıca ağ yapılandırması daha karmaşık hale gelir. Ağ kablosuz olarak genişletildiğinde, aktarım hızı tek bir aygıta göre yüzde 60'tan daha fazla azalabilir. Genel kural, Wi-Fi ağının mümkün olduğunca basit tutulmasıdır. Bunu, fiziksel ağ alanında hizmet vermek için gerekli Wi-Fi baz istasyonu sayısını en az sayıda tutarak ve mümkün olduğunda Ethernet kablosuz kullanarak başarabilirsiniz.

Wi-Fi ağı menzilinin Wi-Fi baz istasyonlarını Ethernet kullanarak birbirine bağlamak yoluyla genişletilmesi her zaman en iyi seçenektir ve en iyi aktarım hızını sağlar. Ethernet, kablosuz ağa göre çok daha hızlı şekilde bir gigabit'e kadar hız sunabilir (kablosuz için, 5 GHz'de 802.11n'in maksimumum hızı 450 Mbps'dir). Ethernet ayrıca frekans parazitine daha dayanıklıdır ve daha kolay sorun giderme uygulanır. Ayrıca, Ethernet üzerinden sanal yönetim gerekliliği bulunmadığından, aynı sürede bir noktadan diğerine daha fazla bilgi taşınır.

Bu koşullar altında, tek bir Wi-Fi baz istasyonu gereksinimlerinizi karşılamadığı bazı ortamlarda, birden fazla Wi-Fi baz istasyonunun kullanılması ağ menzilinizi ve birincil Wi-Fi baz istasyonundan çok uzaktaki aktarım hızınızı artırabilir. Uzakta olduğunuzu veya Wi-Fi istemci aygıtı ile Wi-Fi baz istasyonunuz arasında çok fazla engel bulunduğunu (sinyalin geçmeyi denediği bir banyo duvarı gibi) düşünün. Radyo sinyali gücü azaldıkça, aktarım hızı da azalır.

Tek bir baz istasyonu gereksinimlerinizi karşılamadığında, Wi-Fi ağınızın menzilini genişletmek için uygulayabileceğiniz farklı yöntemler hakkında bilgi sahibi olmalı ve sizin için en iyi yöntemi seçmelisiniz.

Birden fazla Wi-Fi baz istasyonlu ağ türleri

Ağ türleri ve aralarında nasıl seçim yapılacağı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kablosuz ağınızın menzilini genişletmeniz gerektiğinde, hangi yöntemi kullanmalısınız?

802.11a/b/g/n Wi-Fi baz istasyonları için:

  • Dolaşım Ağı (Önerilir)
  • Kablosuz Olarak Genişletilmiş Ağ

802.11g Wi-Fi baz istasyonları:

  • Dolaşım Ağı (Önerilir)
  • WDS

Bu yöntemler aşağıda açıklanmıştır. Bu makalenin alt kısmında, her bir yöntemin ayarlanmasını ve yapılandırılmasını açıklayan özel makale bağlantıları yer alır. Wi-Fi baz istasyonları istemci bilgisayarlara kablosuz olarak; istemci bilgisayarların baz istasyonuna Ethernet ile bağlanması durumunda ise Ethernet bağlantısı yoluyla Internet bağlantısı sağlar.

Dolaşım Ağı (Ethernet ile bağlanan Wi-Fi baz istasyonları)

802.11n Wi-Fi baz istasyonları için, dolaşım ağı oluşturmak açık ara en iyi çözümdür. Bu yöntem, baz istasyonları ile Wi-Fi aygıtlarınız arasında en iyi aktarım hızını sağlar.

Bu ayar için, Wi-Fi baz istasyonlarınızın Ethernet ile bağlanması gerekir.

Birincil baz istasyonu DHCP Hizmetleri sağlarken, genişletilmiş baz istasyonu köprü modunu kullanmak üzere yapılandırılır.

Dolaşım ağındaki tüm Wi-Fi baz istasyonları aynı parolaları, güvenlik türünü (Açık/WEP/WPA) ve ağ adını (SSID) kullanmalıdır.

Dolaşım ağınızı genişletmek için, birden fazla genişletilmiş Wi-Fi baz istasyonu ekleyebilirsiniz.

Birincil Wi-Fi baz istasyonunuzda yeterli LAN bağlantı noktası bulunmuyorsa, bir ağ anahtarı kullanabilirsiniz.

Kablosuz Olarak Genişletilmiş Ağ (802.11n)

Önerilen Dolaşım ağını oluşturamıyorsanız, Kablosuz Olarak Genişletilmiş Ağ ikinci en iyi seçenektir.

Kablosuz Olarak Genişletilmiş Ağ oluşturmak için, birincil Wi-Fi baz istasyonunun menziline bir genişletilmiş Wi-Fi baz istasyonu yerleştirmelisiniz.

Genişletilmiş ağ menziline ilişkin dikkat edilmesi gerekenler

Yukarıdaki örnekte birincil Wi-Fi baz istasyonu ➊, genişletilmiş Wi-Fi baz istasyonunun ➋ menzili dışındadır ve bu nedenle genişletilmiş Wi-Fi baz istasyonu kablosuz ağa katılamamakta veya ağı genişletememektedir. Genişletilmiş Wi-Fi baz istasyonu, birincil Wi-Fi baz istasyonunun Wi-Fi menzilindeki bir konuma taşınmalıdır.

Önemli not

Genişletilmiş Wi-Fi baz istasyonu ➋ ile birincil Wi-Fi baz istasyonu ➊ arasına başka bir Wi-Fi baz istasyonu ➌ yerleştirilirse, genişletilmiş Wi-Fi baz istasyonu ➌, istemcilerin bu baz istasyonuna katılmasına izin vermez. Tüm genişletilmiş Wi-Fi baz istasyonları doğrudan birincil Wi-Fi baz istasyonunun menzilinde bulunmalıdır

WDS (802.11g)

Kablosuz Dağıtım Sistemi (WDS), AirPort Extreme 802.11a/b/g ve AirPort Express 802.11a/b/g Wi-Fi baz istasyonlarının menzilini genişletmek için kullanılan bir yöntemdir. WDS, AirPort İzlencesi 5.5.2 ve daha eski sürümler tarafından desteklenir.

WDS, her bir Wi-Fi baz istasyonunu aşağıdaki üç yöntemden biriyle ayarlamanıza olanak sağlar:

➊ WDS ana (Birincil Wi-Fi baz istasyonu)
➋ WDS geçiş
➌ WDS uzak

WDS ana baz istasyonu ➊, Internet'e bağlanır ve bağlantısını WDS geçiş ve WDS uzak baz istasyonlarıyla paylaşır.

WDS geçiş baz istasyonu ➋, ana baz istasyonunun Internet bağlantısını paylaşır ve ayrıca WDS uzak baz istasyonlarının bağlantısını aktarır.

WDS uzak baz istasyonu ➌, doğrudan menzil içindeyken WDS ana baz istasyonunun Internet bağlantısını doğrudan veya WDS geçiş istasyonu yoluyla paylaşır.

Her üç baz istasyonu yapılandırması (WDS ana, WDS uzak ve WDS geçiş), WDS ana Wi-Fi baz istasyonunun Internet bağlantısını istemci bilgisayarlarla kablosuz olarak veya istemci bilgisayarların baz istasyonuna Ethernet ile bağlanması durumunda Ethernet bağlantısıyla paylaşır.

WDS'deki baz istasyonlarını ayarladığınızda, her bir baz istasyonunun AirPort Kimliği'ni bilmelisiniz. Aynı zamanda Ortam Erişim Denetleyici (MAC) adresi olarak da bilinen AirPort Kimliği, AirPort Extreme Baz İstasyonunun altında AirPort simgesinin yanındaki ve AirPort Express Baz İstasyonunun güç adaptörü tarafındaki etiketlerde bulunur.

Not: Bir geçiş sağlayıcı olarak Wi-Fi baz istasyonu, verileri bir Wi-Fi baz istasyonundan almalı, yeniden paketlemeli, başka bir Wi-Fi baz istasyonuna göndermeli ve bunun tersi gerçekleşmelidir. Bu yöntem, çıkışı etkin şekilde yarıdan fazla azaltır. 802.11a/b/g Wi-Fi baz istasyonu sadece başka bir seçeneğin bulunmadığı ve yüksek çıkışın büyük önem teşkil etmediği durumlarda kullanılmalıdır.

AirPort Ağınıza daha fazla Wi-Fi baz istasyonu ekleme adımları

Tercih ettiğiniz ağ türüne yönelik özel menzil artırma talimatları için, aşağıdaki listeden seçim yapın:

 

 

Yayın Tarihi: